19.11.2014

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Балтської районної ради Одеської області

«Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) Балтського району Одеської області (за межами населених пунктів)» 

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Балтської районної ради Одеської області

«Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) Балтського району Одеської області (за межами населених пунктів)» підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

  1.    Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом регулювання господарських відносин.

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів, проводиться не рідше ніж один раз на 7 – 10 років. На території сільської ради така оцінка розроблена ліцензованою землеоціночною організацією Одеською регіональною філією державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» відповідно до «Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1278 та Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженого Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 22.08.2013  № 508.

Прийняття Балтською районною радою Одеської області рішення «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) Балтського району Одеської області (за межами населених пунктів)» передбачає використання нормативної грошової оцінки несільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.

 

2. Визначення цілей регулювання:

- визначення механізму введення в дію нормативної грошової оцінки земель населених пунктів;

- врегулювання правовідносин між муніципальним власником на землю та суб’єктами земельних відносин;

- стимулювання ефективного та раціонального використання землі на засадах ринкової економіки;

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей 

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:

- Застосування для визначення плати за землю ставки податку без проведення нормативної грошової оцінки  . Однак, ці дії будуть суперечить нормам чинного законодавства

- Прийняття Балтською районною радою Одеської області рішення «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) Балтського району Одеської області (за межами населених пунктів)».

Оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана другій, оскільки обраний спосіб досягнення визначених цілей дозволяє вирішити визначені проблеми у повній відповідності з вимогами Закону України «Про місцеве самоврядування» Закону України «Про оцінку земель» Податкового кодексу України, тому що у цьому випадку досягнення зазначеної мети можливе у найбільш короткий термін.

 

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання  визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Розробка і запровадження нормативно-правового акту, орієнтованого на реалізацію Закону України „Про оцінку земель” та Податкового кодексу України, дозволить максимізувати корисність використання ресурсного потенціалу територіальної громади, мінімізує можливості збиткової або неефективної експлуатації комунального майна.

Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом визначення:

-  органів, які сприятимуть введенню в дію нормативної грошової оцінки земель села.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі

прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть змогу забезпечити:

  • введення в дію нормативної грошової оцінки земель;
  • практичне застосування нової (актуальної) нормативної грошової оцінки земель для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, продажу забудованих земель та проведення земельних аукціонів;

Враховуючи неможливість розв’язання проблеми за допомогою ринкових механізмів і потреби в державному регулюванні, здійснення робіт із розроблення нормативної грошової оцінки і запровадження заходів із застосування виконується за рахунок бюджетних коштів.

Головним зовнішнім чинником, що впливатиме на дію регуляторного акта є зміна законодавства та підзаконних актів у сфері земельних відносин, оцінки земель та оподаткування земель.

Постійно буде проводитися моніторинг оцінки чинників, які впливають на дію регуляторного акта, та будуть вноситися до нього відповідні коригування і доповнення.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів  господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.

Запровадження нормативно-правового акта, орієнтованого на реалізацію Закону України «Про оцінку земель», дозволить максимізувати корисність використання ресурсного потенціалу територіальної громади.

Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян та суб’єктів господарювання, в яких земельні ділянки знаходяться у власності або  користуванні; інтереси держави, органу місцевого самоврядування, що відображено в таблиці:

 

Сфери  впливу

Вид впливу

Інтереси громадян та юридичних осіб у яких земельні ділянки знахо-дяться у власності або у користуванні

Відповідність нормам чинного законодавства, можливість реалізації своїх конституційних прав.

Інтереси органу місцевого самоврядування

Забезпечення виконання вимог чинного законодавства України.

7. Аналіз вигод та витрат.

Основними групами впливу даного документу слід вважати:

- орган місцевого самоврядування;

- територіальну громаду;

- громадян та юридичних осіб, у яких земельні ділянки знаходяться у власності або у користуванні.

 

Група впливу

Вигоди

Витрати

Орган місцевого самоврядування

Відповідність нормам чинного законодавства

Витрати на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель .Процедура розробки регуляторного акту

Територіальні громади району

Більш ефективне  використання земельних ресурсів територіальної громади.

 

8. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Запропонований регуляторний акт запроваджується на термін передбачений статтею  18 Закону України «Про оцінку земель» (на момент розробки регуляторного акту нормативна грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення проводиться не рідше як один раз у 7-10 років). При зміні чинного законодавства термін дії регуляторного акту може бути змінений.

9. Визначення показників результативності регуляторного акта

- кількість орендарів, які сплачують орендну плату;

- кількість власників земельних ділянок та землекористувачів, які сплачують земельний податок;

- орендна плата за земельні ділянки;

- земельний податок за землю.

10. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття а саме, відстеження результатів акта буде здійснюватись шляхом проведення базового відстеження до дня набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження – через  два роки з дня набрання чинності більшістю його положень та періодичного відстеження через три роки після проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту відповідно до ст. 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

 

 

Голова районної ради                                                     ___________________