15.05.2015

Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження в. о. голови Балтської районної державної адміністрації " Про затвердження Порядків проведення конкурсу із надання кожного виду послуг (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, п

Аналіз впливу регуляторного акта розроблено у відповідності до Закону України "Про засади  державної регуляторної політики у сфері  господарської діяльності".

1.Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

Статтею 15 Закону України «Про адміністративні послуги», постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 № 379 «Про затвердження Типового порядку проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг» передбачено, що у приміщеннях, де розміщуються центри надання адміністративних послуг можуть надаватися супутні послуги суб’єктами господарювання (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).
Враховуючи, що надання платних супутніх послуг суб’єктами надання адміністративних послуг, центром надання адміністративних послуг забороняється, виникає необхідність конкурсного добору суб’єктів господарювання за критеріями мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення під час надання таких супутніх послуг.
Затвердження порядків проведення конкурсів для надання кожного виду супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг врегулює всі питання надання супутніх послуг та визначить процедуру проведення конкурсу для надання таких послуг.

2. Цілі державного регулювання.

Метою здійснення державного регулювання є визначення та упорядкування відносин щодо процедури проведення конкурсу для надання супутніх послуг.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Проект  розпорядження голови районної державної адміністрації підготовлено на виконання постанови Кабінету Міністрів України  від 29.05.2013 № 379 «Про затвердження Типового порядку проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг». Зазначеною вище постановою передбачається затвердження окремих порядків проведення конкурсів по наданню супутніх послуг для надання кожного виду супутніх послуг.

4. Механізм та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Прийняття розпорядження  голови Балтської районної державної адміністрації  «Про   затвердження  Порядків проведення конкурсу із  надання   кожного виду  послуг  (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продажу канцелярських товарів та надання банківських послуг) пов’язаних з наданням адміністративних послуг в Центрі надання адміністративних послуг  при Балтській районній  державній адміністрації Одеської області», врегулює організаційні питання процедури проведення конкурсів на надання супутніх послуг та дасть змогу визначити суб’єктів господарювання, які будуть здійснювати надання супутніх послуг за критеріями мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення під час надання  таких послуг.
Також, будуть врегулюванні права та обов’язки організатора конкурсу, учасників конкурсу та конкурсної комісії .

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливостей впровадження та виконання вимог регуляторного акту.

Затвердження порядків проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг при Балтській районній державній адміністрації врегулює всі   питання надання супутніх послуг та визначить загальну процедуру проведення конкурсу для надання супутніх послуг.

6.Очікувана результативність.

Впровадження регулювання проведення конкурсів для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг буде сприяти створенню зручних та доступних умов для отримання громадянами та суб’єктами господарювання адміністративних послуг.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси громадян, фізичних та юридичних осіб

Сприятиме створенню зручних та доступних умов для отримання громадянами та суб’єктами господарювання адміністративних послуг.

Збільшаться

Інтереси держави та місцевої влади

Врегулює питання щодо конкурсного добору суб’єктів господарювання     на надання супутніх послуг.

Відсутні

7.Строк дії запропонованого регуляторного акта.

Строк дії запропонованого регуляторного акта постійний, із можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства.

8.Визначення показників результативності регуляторного акта.

Показники результативності зазначеного регуляторного акта передбачається визначити за критеріями:

  • зручність та доступність умов для отримання суб’єктом звернення адміністративних послуг.
  • кількість звернень громадян та суб’єктів господарювання щодо надання супутніх послуг;

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

- базове відстеження – після набрання чинності регуляторного акта;
- повторне відстеження - через рік з дати набрання актом чинності.
- періодичні відстеження – раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

 

Начальник відділу надання адміністративних послуг                 Р.І. Цуркаль