15.04.2014

Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Балтської районної державної адміністрації Одеської області

 

УКРАЇНА

Балтська районна державна адміністрація Одеської області

 

ПРОЕКТ  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

    __________                                                                                              №        /А-2014

 

 

Про затвердження Регламенту центру

надання адміністративних послуг Балтської

районної державної адміністрації

Одеської області

 

 

Відповідно до статей 6, 41 Закону України  „Про місцеві державні адміністрації”, частини десятої  статті 12 Закону України „Про адміністративні послуги”,  постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №588 „Про затвердження Примірного регламенту  центру надання адміністративних послуг”,   з метою створення зручних і сприятливих умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації  про діяльність органів виконавчої влади:

 

1.  Затвердити Регламент центру надання адміністративних послуг Балтської  районної державної адміністрації Одеської області (додається).

 

2. Відділу комунікацій з громадськістю апарату Балтської районної державної адміністрації (Чорний Р.Ф.) забезпечити оприлюднення цього розпорядження на веб – сайті Балтської райдержадміністрації Одеської області в розділі «Адміністративні послуги».

 

        3.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації   О.В. Нечипорука.

 

 

 

 

 

 

В. о. голови Балтської районної

державної адміністрації                                                                                      О.В. Нечипорук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Балтської районної

державної адміністрації  Одеської області

______________ 2014 року  № ____/А-2014 

 

 

 

Регламент

Центру надання адміністративних послуг при

Балтській районній державній адміністрації Одеської області

 

І. Загальні положення 

 

Регламент Центру надання адміністративних послуг при Балтській районній державній адміністрації Одеської області (далі – Регламент) встановлює порядок діяльності Центру надання адміністративних послуг при Балтській районній державній адміністрації Одеської області (далі – центр), зокрема порядок дій адміністраторів центра та суб’єктів надання адміністративних послуг у ході надання адміністративних послуг.

 

Центр у своїй діяльності керується Законом України «Про адміністративні послуги», Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»; іншими нормативно – правовими актами, що регламентують надання адміністративних послуг.

 

У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, встановленому Законом України «Про адміністративні послуги».

 

Надання адміністративних послуг у центрі здійснюється відповідно до принципів:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

оперативності та своєчасності;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

захищеності персональних даних;

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

неупередженості й справедливості;

доступності та зручності організації надання послуг для суб’єктів звернень.

 

ІІ. Вимоги до приміщення, в якому  розміщується центр

 

Центр розміщений за адресою вул. Ломоносова, 47 б,  місто Балта Одеської області.

Біля проїжджої частини дороги розміщена вивіска про розташування та найменування центра.

На вході до будівлі розміщена вивіска з найменування центра та графіком його роботи.

Графік роботи центра  затверджується головою Балтської районної державної адміністрації Одеської області (далі – районна державна адміністрація), відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги».

Робочі дні:

понеділок  -   з  8.00  до  17.15;

вівторок     -   з  8.00  до  17.15;

середа        -   з  8.00  до  20.00;

четвер        -   з  8.00  до  20.00;

п’ятниця    -   з  8.00  до  16.00;

субота         -  з  9.00  до  16.00;

Вихідний  -  неділя.

Час прийому суб’єктів звернень може бути змінено за рішенням голови районної державної адміністрації.

Вхід до центру облаштований пандусом для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На прилеглій території до центру передбачене місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення.

 

Приміщення центру поділяється на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини центру.

Відкрита частина включає:

сектор прийому;

сектор інформування;

сектор очікування;

сектор обслуговування.

Відкрита частина розміщена на першому поверсі  будівлі.

Закрита частина призначена  для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використання телефонного зв’язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку / реєстрації, розміщення архіву/.

Вхід до закритої частини центру суб’єктам звернення забороняється.

 

Сектор прийому облаштований при вході до приміщення центру. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи центру. У секторі прийому розміщені інформаційні стенди, що містять, зокрема, Закони України та Постанови Кабінету Міністрів України з питань надання адміністративних послуг, Положення про центр, графік роботи  центру, інформацію про найближчі банківські та нотаріальні установи.

 

Сектор інформування облаштований з метою ознайомлення  суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

У секторі інформування розміщені інформаційні стенди, що містять актуальну, необхідну для одержання адміністративних послуг.

Сектор інформування об лаштований столами, стільцями, канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

 

Сектор очікування розміщений разом з сектором інформування, облаштований стільцями, столами тощо.

 

Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. В секторі обслуговування утворено шість робочих місць, які мають інформаційну табличку із зазначеним номером місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора центру.

 

В приміщенні центра розміщена наступна інформація на шести стендах, а саме:

найменування центру, його місцезнаходження, номера телефонів для довідок, адреса веб-сайту;

графік роботи центру;

перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, та відповідні

інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг;

бланки заяв, тощо;

платіжні реквізити;

Положення про центр;

регламент центру та інші законодавчі акти.

Перелік адміністративних послуг та бланки заяв,  які необхідні для замовлення адміністративних послуг,  розміщені на інформаційних стендах в секторі інформування.

 

ІІІ. Структура центру

 

12. До роботи у центрі залучаються уповноважені представники суб’єктів надання адміністративних послуг. Перелік суб’єктів надання адміністративних послуг, що співпрацюють з центром,  затверджується головою районної державної адміністрації.

 

13. Організація та координація роботи центру покладається на керівника центру – посадову особу районної державної адміністрації, яка організовує  та відповідає за роботу центру. Керівник центру призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

 

 

 

 

ІV. Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг

 

14. З метою забезпечення прозорості та доступності до порядку надання адміністративних послуг суб’єктом надання адміністративних послуг на кожну адміністративну  послугу, яку він надає відповідно до закону, затверджуються інформаційна та технологічна картки надання адміністративних послуг:

інформаційна картка адміністративної послуги – документ у якому міститься інформація про адміністративну послугу для суб’єкта звернення;

технологічна картка адміністративної послуги – містить інформацію про порядок надання адміністративної  послуги.

Копії інформаційних, технологічних карток надання адміністративних послуг знаходяться в центрі та є відкритими для доступу суб’єктів звернення.

 

15. Районна державна адміністрація, а також керівник центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

 

16. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує районну державну адміністрацію, а також керівника центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційної та/або технологічної карток згідно із законодавством.

 

V. Робота інформаційного підрозділу центру

 

17. Адміністратор центру:

надає суб’єктам звернень вичерпну інформацію та консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

приймає від суб’єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних послуг, реєструє їх та подає документи (їх копії) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання;

видає або забезпечує направлення через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

забезпечує  організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг;

здійснює контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

надає адміністративні послуги у випадках, передбачених законом.

 

 

18. На веб – сайті районної державної адміністрації створений розділ «Адміністративні послуги», в якому розміщена інформація, зазначена в пункті 12 цього Регламенту.

 

19. Суб’єкти звернення, які звернулися до центру, забезпечуються можливістю отримання інформації з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти тощо).

 

20. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у центрі вживаються заходи для запобігання утворення черги, у разі її утворення – керування чергою.

 

21. У центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час шляхом особистого звернення до центру та /або  електронної реєстрації на веб – сайті центру. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником центру години.

 

22. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі – вихідний пакет документів) здійснюється виключно в центрі.

 

23. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально – технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

 

24. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центрі особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

 

25. У разі коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

 

26. Адміністратор центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення  в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

 

27. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

 

28. Адміністратор центру  складає  опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

 

29. Суб’єктові  звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа)  адміністратора центру, а також відмітки про дату та час його складання. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи.

 

30. Адміністратор центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги,  а також  спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

 

31. Адміністратор центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації.  Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

 

32. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятий для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його від скановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку.

 

33. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійсню її копіювання та/або сканування.

 

34.  Інформацію про вчинені дії адміністратор центру вносить до листа про проходження справи. Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

 

35. Після вчинення дій, передбачених пунктами 22 – 34 цього Регламенту, адміністратор центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня,  надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

 

36. Передача справ у паперовій формі від центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється в порядку, визначеному  органом, що утворив центр, але не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки працівником центру.

 

37. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням  дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

 

38. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника центру.

 

39. Суб’єкт  надання адміністративної послуги зобов’язаний:

своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду

справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

надавати інформацію на усний або письмовий запит ( у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор центру невідкладно інформує про це керівника центру.

 

40. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, форму вихідний пакет документів та передає його до центру, про що зазначається в листі про проходження справи.

 

41. Адміністратор центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги  суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів,  здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру.

 

42. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчу особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятий для суб’єкта звернення спосіб.

Інформацію про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в матеріалах справи.

 

43. У разі не зазначення  суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку.  У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку у центрі, а потім передається для архівного зберігання.

 

44. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі, негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

 

45. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник центру.

 

46. Інформація про кожну адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (від скановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення результат надання адміністративної послуги та інші документи, визначені органом, що утворив центр, зберігається у центрі.

 Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                                        О.П. Цуркан

 

 

Проект підготовлений:

Відділом надання адміністративних

послуг райдержадміністрації

 

Начальником відділу                                                                                          Р.І. Цуркаль