31.01.2019

Звіт про періодичне відстеження результативності проекту регуляторного акта розпорядження в. о. голови Балтської районної державної адміністрації від 25.12.2014 року №716/А-2014

Звіт

про періодичне відстеження результативності проекту регуляторного акта розпорядження в.о. голови Балтської   районної державної адміністрації від 25.12.2014 року №716/А-2014 «Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг при  Балтській районній державній адміністрації Одеської області»

 

 1. Вид та назва  регуляторного акта.

         Регуляторний акт від 25.12.2014 року №716/А-2014 «Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг при  Балтській районній

державній адміністрації Одеської області», зареєстрованого Балтському районному управлінні юстиції в Одеській області від 25 грудня 2014 року № 8/274.

 

2. Виконавець заходів з відстеження.

Відділ надання адміністративних послуг Балтської районної державної адміністрації Одеської області.

3. Цілі прийняття акта.

          Основною метою проекту визначення організаційно – процедурних питань діяльності центру надання адміністративних послуг при Балтській районній державній адміністрації.

 Головним завданням цього акту є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в Балтському районі шляхом створення та функціонування Центра надання адміністративних послуг.

          Акт чітко визначить порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодію із суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності.

Протягом 2019 року.

5. Тип відстеження.

Періодичне відстеження.

6. Метод одержання результатів.

Для проведення періодичного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів.

7.  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

З метою відстеження результативності цього регуляторного акта визначено наступні показники результативності:

         - кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі надання адміністративних послуг при Балтській райдержадміністрації;

         - розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акта;

         - кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб на яких буде поширюватися дія акта (кількість звернень одержувачів адміністративних послуг);

         - розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

         - рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

         - кількість наданих адміністративних послуг;

         - середній термін розгляду звернення;

         - кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.

Розмір надходжень до місцевого бюджету не зміниться.

Дія даного регуляторного акта поширюється на невизначене коло суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб (територія дії акта – Балтський район).

Розмір коштів та часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами зменшиться.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через рік.

8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами реалізації регуляторного акта планується досягнути основні його цілі:

створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади;

забезпечення можливості отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом „єдиного вікна“ у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому державним адміністратором;

забезпечення вільного доступу до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

надання можливості отримати консультації від представників адміністративних органів у приміщенні Центру у визначений графіком їх роботи час; виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та підвищення якості їх надання; удосконалення взаємодії виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг.