31.01.2019

ЗВІТ про періодичне відстеження результативності розпорядження голови Балтської районної державної адміністрації №4/А-2014 від 09.01.2014 року «Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер:

Розпорядження голови Балтської районної державної адміністрації № 4/А-2014 від 09.01.2014 року «Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу»

2. Виконавець заходів з відстеження:

Сектор економічного розвитку і торгівлі Балтської районної державної адміністрації.

3. Цілі прийняття акта:

Надання послуг з якісного забезпечення підготовки матеріалів до проведення засідань конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах району (підготовка матеріалів щодо умов конкурсу, прийняття документів на конкурс, перевірка достовірності одержаної від перевізника – претендента інформації, їх аналізи та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника – претендента умовам конкурсу, підготовка паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

05.01.2016 – 05.01.2019 року

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне):

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження:

Узагальнення та аналіз законодавчої нормативно – правової бази та громадської думки у сфері проведення конкурсу по визначенню підприємства (організації ) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах району .

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

 Результати опитування суб’єктів господарювання членів конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах в межах району та діючі законодавчі акти з питань проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування (Закон України «Про автомобільний транспорт», постанова кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування») та його результативність визначається такими показниками:

- визначення підприємства (організації), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам конкурсу;

- підвищення якості та комфортності пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах району;

- створення рівних умов для суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері автомобільного транспорту та скорочення проявів недобросовісної конкуренції;

- забезпечення реалізації державної політики щодо покращення стану безпеки і якості перевезень;

- подальший розвиток ринкових відносин відповідно до чинного законодавства.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та (або) фізичних осіб щодо основних положень акта – високий; повідомлення про оприлюднення, проект розпорядження та аналіз розміщено на офіційній веб-сторінці районної державної адміністрації, та опубліковано в районній газеті «Народна трибуна», тобто в установленому порядку.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Перевіркою встановлено, що застосування Умов:

- забезпечило чітке визначення всіх механізмів та процедур, пов'язаних із проведенням конкурсу на перевезення;

- підвищило ефективність системи державного регулювання;

- надання якісних транспортних послуг;

- зняло навантаження, пов'язане із підготовкою матеріалів для проведення районного конкурсного комітету з визначення перевізників.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Цілі визначені умовами проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району досягнуті.

Вищезазначений регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситись після внесення відповідних змін до чинного законодавства України.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом аналізу даних, моніторингу діяльності підприємства (робочого органу) та вивчення громадської думки.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься у строки, визначені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».