17.04.2014

Оповіщення про надзвичайні ситуації

Успішний захист від наслідків надзвичайних ситуацій можливий при своєчасному отриманні або доведенні сигналів оповіщення цивільного захисту.

У цих випадках обстановка може виявитися самою різноманітною, а часом і дуже складною. Від кожного громадянина вимагатиметься висока дисциплінованість і організованість, вправні, чіткі дії і нерідко прийняття самостійних рішень. За короткий час необхідно буде підготувати до захисту себе, свою сім'ю і своє житло. Всі громадяни зобов'язані брати найактивнішу участь у виконанні заходів, які будуть проводитись у цей період органами управління цивільного захисту.

Як можна у випадку небезпеки швидко оповістити людей, де б вони не знаходились?

Вирішено використовувати сирени.

Завивання сирен, переривчасті гудки підприємств, транспортних засобів означають попереджувальний сигнал оповіщення цивільного захисту "УВАГА ВСІМ!" (а не "Повітряна тривога!").

Почувши його, не губіться. Негайно ввімкніть на роботі, вдома радіо, телевізійні приймачі на місцевих каналах телебачення для прослуховування екстреного повідомлення місцевих органів влади або органів управління цивільним захистом.

Повідомлення містить наступну інформацію:

    - місце і час виникнення надзвичайної ситуації;

    - розміри та масштаби надзвичайної ситуації

    - час початку та тривалість дії факторів ураження;

    - територія, яка потрапляє в осередки або зони ураження;

    - порядок дій при надзвичайних ситуаціях;

    - інша інформація.

Повідомлення передаються при наступних надзвичайних ситуаціях:
    - при аварії на радіаційно-небезпечному об'єкті;
    - при аварії на хімічно-небезпечному об'єкті;
    - про можливий землетрус;
    - про повінь або катастрофічне затоплення;
    - про повітряну небезпеку;
    - про закінчення повітряної небезпеки;
    - про загрозу хімічного зараження;
    - про загрозу радіоактивного зараження;

    - про небезпечні природні явища;

    - про загрозу або здійснення терористичного акту.
     Щоб проінформувати про небезпеку тих, у кого немає радіо і телевізора, а також тих, хто працює у полі, у лісі, на будівництвах і в інших віддалених місцях, використовують телефон, пересувні гучномовні установки, посильних на транспорті.

      Кожен громадянин повинен знати дії при попереджувальному сигналі оповіщення цивільного захисту  “УВАГА ВСІМ”.