25.02.2016

Звіт про роботу Громадської ради при Балтській РДА за період березень-грудень 2015 року

Звіт 

про роботу Громадської ради при Балтській РДА

за період березень-грудень  2015 року

 

      І.Загальні положення.

         Громадська рада при Балтській райдержадміністрації Одеської області діє з 05  березня 2015 року.

        Установчі збори уповноважених представників інститутів громадянського суспільства (ІГС) затвердили склад Громадської ради, куди увійшли представники 23 громадських організацій і об'єднань.

 

 

      ІІ. Головними завданнями діяльності Громадської ради (згідно Положення про Громадську раду при Балтській РДА)  у звітному періоді були:

 

     -  Створення  умов  для  реалізації  громадянами  конституційного права на участь громадськості в управлінні державними справами на районному рівні.

     -  Здійснення громадського  контролю   за   діяльністю районних органів виконавчої влади, спрямованого на запобігання та протидію корупції.

 

        - Проведення    відповідно    до   законодавства  громадського моніторингу та  громадської  антикорупційної   експертизи  у  процесі підготовки, прийняття та виконання рішень Балтською РДА  з питань, що стосуються місцевого розвитку.

 

       - Сприяння процесам дотримання прав громадян та створенню належних умов для діяльності громадських організацій та їхніх об’єднань, налагодження ефективної   взаємодії  між інститутами громадянського суспільства    у Балтському районі.

 

 

ІІІ. Робота Громадської ради за звітний період здійснювалась згідно затверджених ГР планів.

           Протягом звітного періоду було проведено 10 відкритих засідань  Громадської ради , 3  спільні засідання та 1 громадські слухання з іншими органами виконавчої влади і місцевого самоврядування,а  також - 9 засідань Президії ГР.( Перелік основних питань, що розглядались на засіданнях Громадської ради при Балтській РДА за період березень-грудень  2015 року - додається).

       Громадська рада та її комітети щоквартально здійснювали  моніторинг і заслуховування керівників районних служб про виконання плану соціально-економічного розвитку району,  наповнення і використання  районного бюджету.

 

       Громадською радою підготовлено та подано  Балтській РДА  письмові пропозиції  щодо  вирішення питань,  які мають важливе суспільне значення, і спрямованих на запобігання та протидію корупції,  а саме:       

      - удосконалення роботи управлінь і відділів РДА, районних служб  в питаннях забезпечення прозорості використання бюджетних коштів та бюджетних компенсацій;

     - проведення  тендерів  закупівель за бюджетні кошти;

     - про забезпечення участі громадськості в процесах здійснення повноважень виконкомом Балтської міської об’єднаної територіальної громади в умовах децентралізації.

 

        Зібрано,  узагальнено  та  подано  Балтській РДА   рекомендації  та  пропозиції  до плану соціально-економічного розвитку району,  наповнення районного бюджету на2016 рік

      Організовано і проведено публічне  обговорення  актуальних питань розвитку міста і сіл району у 2016 році за участю депутатів Одеської обласної ради та широкої громадськості (пр..№10 від 8.12.2015р.)

      Громадська рада делегувала своїх уповноважених представників для участі в роботі районної координаційної ради, конкурсних і тендерних комісій, нарад районних служб. Проте дієвої комунікації делегованим  членам ГР  з керівниками районних служб встановити не вдалося з вини останніх.       

       Підготовлено та подано  4 письмові звернення від ГР  до  органів державної влади обласного рівня.

 

         Громадська рада співпрацювала з громадськими організаціями та об'єднаннями району, які не є членами Громадської ради при  Балтській РДА та іншими волонтерськими організаціями.

        Громадською радою при РДА спільно  з Одеською обласною волонтерською психологічною службою було організовано комплектування та відправлення групи дітей  Балтського району із сімей військовослужбовців АТО, а також із сімей переселених із зони АТО для оздоровлення  у дитячому оздоровчому таборі «Лісова застава»(Київська обл..),де діти проходять психологічну реабілітацію за програмою «Травма війни» за кошти Всеукраїнського благодійного фонду «За право на життя»( загальною сумою більше 72 тис.грн.)

 

         Організовано роботу громадської приймальні ГР, де члени ГР  розглядають скарги від  ІГС та громадян щодо порушення їх конституційних прав та на неправомірні дії чиновників. Громадською приймальнею надано консультацій ІГС – 15, розглянуто заяв громадян – 28.

 

          ГР періодично інформувала громадськість  про  свою діяльність,   прийняті  рішення  та  їх  виконання  на  офіційному веб-сайті  Балтської РДА та в ЗМІ.

 

       Слід відзначити активність, сумлінність та наполегливість під час виконання громадських обов’язків  таких членів Громадської ради:

         Чорнія Степана Ярославовича, Першого заступника голови       Громадської ради

          Зубарєвої Тетяни Олексіївни, Секретаря Громадської ради        

            Абрамової Наталії Іванівни, Голови комітету з економічних питань Громадської ради

             Усатенка  Василя Фомича, Голови комітету Громадської ради з питань законності,правопорядку та соціально-економічного розвитку

           Кротік Ірини Іванівни, Секретаря комітету з економічних питань Громадської ради

 

 

 

       До невирішених проблем діяльності Громадської ради  слід віднести:

    - недостатній контроль за виконанням  орієнтовного плану  розгляду питань на засіданнях ГР;

        - Радою ще мало задіяно таких форм роботи як публічні громадські обговорення та електронні консультації, засідання за круглим столом,проведення громадських антикорупційних експертиз  рішень місцевої влади;

 

       -  невисока активність і  ініціативність  членів ГР, делегованих  для громадського контролю  за роботою районних служб. Не вдалось встановити дієвої комунікації профільних комітетів ГР з керівниками цих служб.

 

         Профільному  комітету ГР з гуманітарних питань та соціального захисту населення (голова Каліцький В. В.) ще не вдалось привернути і посилити увагу громадськості  до  контролю  за вирішенням владою   таких питань, що стосуються покращенню якості життя, безпеки і соціального захисту громадян, а саме:   підвищення якості медичного обслуговування;     поліпшення фармацевтичного обслуговування населення за справедливими цінами лікарських засобів;     захисту інтересів споживачів;       підтримка і розвиток волонтерської діяльності,особливо,з надання допомоги сім'ям учасників АТО і переселенців із зони АТО.

 

         Президією Громадської ради недостатньо велась координація роботи профільних комітетів з планування їх роботи

 

         Найбільш слабкою стороною діяльності ГР є те, що в умовах децентралізації нам не вдалося організувати плідну співпрацю ГР з виконавчими органами Балтської міської об’єднаної територіальної громади,  Балтської районної ради, сільських рад та громадськими об'єднаннями  самоорганізації громадян міста і сіл району у вирішенні питань  місцевого розвитку.

 

ІУ.  Завдання перед  Громадською радою на 2016 рік  визначені
орієнтовним  планом роботи Громадської ради при РДА на 2016 рік(проект плану розроблено і внесено Президією ГР – додаток 2).З проектом плану члени ГР могли ознайомитись на веб-сайті РДА в розділі «Громадська рада».

      Зусилля членів  ГР мають бути направлені на  організацію виконання цього плану,  який виноситься на обговорення  і затвердження  сьогодні. 

 

 

Додаток 1

  Перелік основних питань, що розглядались на засіданнях          Громадської ради при Балтській РДА                                     за період березень-грудень  2015 року 

 

 

       1. Схвалення Положення про Громадську раду при Балтській РДА, розробленого Президією ГР та опрацьованого в профільних комітетах,  

 

         Затвердження Регламенту ГР при Балтській РДА та інших організаційно-правових документів, які визначають  процедурні питання діяльності ГР.

        2. Про розширення взаємодії  ІГС з місцевими органами виконавчої влади зі спільного вирішення проблем місцевого розвитку громад  та результати громадського контролю за ходом виконання доходної та видаткової частин бюджету міста і сіл району за підсумками І півріччя  (окремо за 9місяців )2015 року.

       3. Про здійснення  соціального захисту найбільш уразливих  верств населення Балтського району (пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни) в умовах підвищення тарифів на комунальні послуги. (Про хід призначення житлових субсидій)

        4.  Затвердження  Положення про здійснення громадського контролю Громадською  радою.

        5.  Про фінансовий моніторинг витрат Балтської РДА  за період липень-жовтень 2015 року.

        6.  Про внесення пропозицій і застережень  ГР до кандидатур конкурсу Одеської обласної прокуратури на посаду прокурора Котовської місцевої прокуратури (Відповідь на запит народного депутата Геращенко А.Ю.)

     7.Про роботу Комітету ГР з питань законності і протидії корупції за ІІ півріччя 2015 року та  шляхи підвищення ефективності громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади та співпраці громадських організацій з місцевою владою та органами місцевого самоврядування   у  2016  році

  1. Погодження кадрових призначень РДА.

    9. Про хід виконання плану соціально-економічного розвитку району   та  наповнення і використання  районного бюджету за 9 місяців 2015 року.

     10. Про шляхи  реформування Балтського міжрайонного відділу Національної поліції України і участь громадськості у цьому процесі.

(Інф. Тютюненко С.Г. -  начальника  Балтського відділу поліції Головного Управлвіння Національної поліції в  Одеській обл.)

      11. Про особливості місцевого самоврядування у Балтському районі в умовах децентралізації та про забезпечення участі громадськості в процесах здійснення повноважень виконкомом Балтської міської об’єднаної територіальної громади.

       12.Про делегування членів ГР для участі в роботі районної координаційної ради, конкурсних і тендерних комісій, районних служб.

         13.Обговорення пріоритетних напрямків плану соціально-економічного розвитку міста і сіл району та бюджету на 2016 рік, особливо у галузі будівництва житла та розвитку інфраструктури міста         і сіл району