18.04.2017

Протокол установчих зборів з формування складу громадської ради при Балтській райдержадміністрації

ПРОТОКОЛ

засідання установчих зборів  представників інститутів громадянського суспільства

з формування складу громадської ради

при Балтській райдержадміністрації на 2017-2019 рр.

 

     Місце проведення:                                                                                                                                 Дата проведення:

     Кабінет голови РДА                                                                                                                               05  квітня 2017 року

 

       ПРИСУТНІ:

 

Головуючий на зборах:

     Савельєв Олег Єфремович -  заступник голови Балтської районної організації ветеранів

 

Секретар:

 Зубарєва Тетяна Олексіївна – член профспілкової організації  Первинна профспілкова організація Вищого навчального комунального закладу «Балтське педагогічне училище» Одеської області

 

УЧАСНИКИ НАРАДИ:

     ЗА УЧАСТЮ:

Я.І.Дідуха – т.в.о. голови Балтської РДА,

Пантілєєва О. А. - голови районної ради,

Р.Ф.Чорного - начальника  відділу комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації,

А.П. Райчука - головно спеціаліста відділу комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації.

Присутні на засіданні:

 

 1. Вінярський Вадим Аронович- голова Релігійної громади «Іудейська релігійна громада м.Балти»
 2. Зубарєва Тетяна Олексіївна – член профспілкової організації  Первинна профспілкова організація Вищого навчального комунального закладу «Балтське педагогічне училище» Одеської області
 3. Карпій Володимир Іванович - голова профспілки Балтської районної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу
 4. Кубай Василь Григорович - член організації Релігійної громади  покрови Пресвятої Богородиці Української Греко-Католицької Церкви Православної Церкви м.Балти Одеської обл.
 5. Кузьома Оксана Григорівна - голова профспілки Балтської районної організації  профспілки працівників культури України в Одеській області
 6. Полібза Галина Іванівна – член громадської організації клубу голубників, любителів декоративних, екзотичних та домашніх птахів «Балта»
 7. Попович Микола Васильович – член громадської організації «Антикорупційна рада Балтського району Одеської області
 8. Савельєв Олег Єфремович -  заступник голови Балтської районної організації ветеранів
 9. Сидоренко Ігор Миколайович – голова Балтської громадської організації спілки ветеранів, інвалідів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) Одеської області.

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 1. Підсумки проведеної роботи з підготовки проведення установчих зборів
 2. Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів рейтингового голосування за кандидатів до складу Громадської ради інститутів громадянського суспільства при Балтській районній державній адміністрації.
 3. Затвердження тексту бюлетеня для рейтингового голосування за кандидатів до складу Громадської ради інститутів громадянського суспільства при Балтській районній державній адміністрації.
 4. Обрання складу Громадської ради інститутів громадянського суспільства при Балтській районній державній адміністрації.
 5. Визначення орієнтовної дати проведення першого організаційного засідання новообраного складу громадської ради.

    СЛУХАЛИ:

      1. Зубарєву Т.О. про підсумки проведеної роботи з підготовки проведення установчих зборів 

  Зубарєву Т.О.:  На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р.  № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», з метою формування нового складу Громадської ради при Балтській РДА видано розпорядження від 27.01.2017 р. №34/А-2017 яким утворено робочу групу з підготовки проведення установчих зборів.

Відповідно до діючих рекомендацій до складу робочої групи було залучено окремих осіб які мають необхідні правові знання, практичні навички та досвід організаційної роботи в громадських радах попередніх скликань та представників громадських організацій, які не були у минулому складі громадської ради.

Склад робочої групи та порядок її роботи було оприлюднено на офіційному сайті райдержадміністрації в розділі «Громадська рада».

Робочою групою проведено три технічні засідання на яких встановлено дату, час та місце проведення установчих зборів, визначено порядок подання документів на участь в установчих зборах про що оперативно було оповіщено через офіційний сайт райдержадміністрації, в номерах районної газети «Народна трибуна» та на сторінці РДА у соціальній мережі «Фейсбук».

Членами робочої групи проведено підготовчу роботу та надано рекомендації, поради та консультації керівникам громадських організацій з питань оформлення пакету документів.

Розроблено наступні регламентуючі документи:

-                      загальний список кандидатів від інститутів громадянського суспільства які допущені до участі в установчих зборах;

-                      рекомендований порядок ведення установчих зборів;

-                      зразок виборчого бюлетеня для голосування за кандидатів до складу

Громадської ради;

-                      рекомендований порядок денний установчих зборів;

-                      проведено підготовчу роботу з кандидатами яких рекомендовано головуючим зборів та секретарем, відпрацьовано регламент проведення установчих зборів.

Станом на 03 березня 2017 року в робочій групі зареєстровано 11 заяв від ІГС про делегування уповноваженого представника для участі в установчих зборах. Повний список кандидатів опубліковано на офіційному сайті.

 

    Ухвалили: Інформацію про підсумки проведеної роботи з підготовки проведення установчих зборів взяти до відома

Голосували:

«За» -  9 чол

«Проти» -  0 чол

«Утрималося» - 0 чол

 

2. Райчук А.П. про обрання лічильної комісії для підрахунку голосів рейтингового голосування за кандидатів до складу Громадської ради інститутів громадянського суспільства при Балтській районній державній адміністрації.

      Райчук А.П.: З метою забезпечення підрахунку голосів за результатами голосування за кандидатів до складу Громадської ради при Балтській районній  державній адміністрації слід обрати лічильну комісію.

         Пропоную: обрати склад лічильної комісії  та надати повноваження лічильній комісії в частині  підрахунку голосів та оприлюднення результатів  голосування за кандидатів для включення  до складу  Громадської ради інститутів громадянського суспільства при Балтській районній державній адміністрації.

   Пропонуємо склад  лічильної  комісію установчих зборів:

1)      Карпій Володимир Іванович - голова профспілки Балтської районної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу

2)      Полібза Галина Іванівна – член громадської організації клубу голубників, любителів декоративних, екзотичних та домашніх птахів «Балта»

3)      Попович Микола Васильович – член громадської організації «Антикорупційна рада Балтського району Одеської області

 

Голосували:

«За» -  9 чол

«Проти» -  0 чол

«Утрималося» - 0 чол

 Ухвалили: Затвердити склад лічильної комісії у перерахованому складі

 

     3. Райчук А.П.: про затвердження тексту бюлетеня для рейтингового голосування за кандидатів до складу Громадської ради інститутів громадянського суспільства при Балтській районній державній адміністрації.

    Голосували:

«За» -  9 чол

«Проти» -  0 чол

«Утрималося» - 0 чол      

    Ухвалили: затвердження тексту бюлетеня для рейтингового голосування за кандидатів до складу Громадської ради  за правом відкритого голосування     

 

    4.     Савельєв О. Є. про обрання складу Громадської ради при Балтській районній державній адміністрації.

Слухали: Про підсумки таємного голосування за кандидатів до складу Громадської ради при Балтській районній державній адміністрації

Вирішили:

Затвердити встановлені результати голосування:

 

№/№

П.І.Б. кандидата

Кількість голосів

«За»

«Проти»

«Утримався»

1

Балинський Сергій Іванович

6

3

0

2

Березовська Людмила Константинівна

9

0

0

3

Вінярський Вадим Аронович

9

0

0

4

Зубарєва Тетяна Олексіївна

9

0

0

5

Карпій Володимир Іванович

9

0

0

6

Кубай Василь Григорович

9

0

0

7

Кузьома Оксана Григорівна

9

0

0

8

Полібза Галина Іванівна

9

0

0

9

Попович Микола Васильович

9

0

0

10

Савельєв Олег Єфремович

9

0

0

11

Сидоренко Ігор Миколайович

9

0

0

 

 

    На підставі затвердженого протоколу засідання лічильної комісії про підсумки рейтингового голосування за кандидатів до складу Громадської ради інститутів громадянського суспільства при Балтській районній державній адміністрації, з урахуванням внесених пропозицій, установчі збори

 

ВИРІШИЛИ:

1.Затвердити  список осіб обраних до складу Громадської ради інститутів  громадянського суспільства при Балтській районній державній адміністрації в кількості  11 осіб:       

з/п

ПІБ

 

Назва інституту

громадянського суспільства

1

Балинський Сергій Іванович

Громадська організація «Балтське районне об'єднання асоціації фермерів та приватних землевласників України»

2

Березовська Людмила Костянтинівна

Профспілкова організація «Балтська районна організація профспілки працівників освіти і науки України»

3

Вінярський Вадим Аронович

Релігійна громада «Іудейська релігійна громада м.Балти»

4

Зубарєва Тетяна Олексіївна

Профспілкова організація «Первинна профспілкова організація Вищого навчального комунального закладу «Балтське педагогічне училище» Одеської області»

5

Карпій Володимир Іванович

Профспілкова організація «Профспілка Балтської районної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу»

6

Кубай Василь Григорович

 

Релігійна організація «Релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці Української Греко-Католицької Церкви м.Балти Одеської області»

7

Кузьома Оксана Григорівна

Профспілкова організація «Балтська районна організація профспілки працівників культури України в Одеській області»

8

Полібза Галина Іванівна

 

Громадська організація «Клуб голубників, любителів декоративних, екзотичних та домашніх птахів «Балта»

9

Попович Микола Васильович

Громадська організація «Антикорупційна рада Балтського району Одеської області»

10

Савельєв Олег Єфремович

Громадська організація «Балтська районна організація ветеранів»

11

Сидоренко Ігор Миколайович

Громадська організація «Балтська районна спілка ветеранів, інвалідів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) Одеської області»

    Голосували:

«За» -  9 чол

«Проти» -  0 чол

«Утрималося» - 0 чол      

    Ухвалили: затвердити склад громадської ради згідно списку 

 

         Савельєв О. Є. Згідно з діючими методичними  рекомендаціями щодо створення громадських рад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  03 листопада 2010 року №996 визначено що первинною ланкою у формуванні складу Громадської ради  є проведення установчих зборів представників інститутів громадянського суспільства які виявили бажання увійти до складу ради.

      Други етап у формуванні громадської ради - формування керівного складу ради (обрання голови,заступника,секретаря)

 

Пропонуємо  обрати керівний склад ради:

 1.    Савельєв Олег Єфремович -  голова ГР, член Балтської районної організації ветеранів
 2.    Карпій Володимир Іванович – заступник голови ГР, голова профспілки Балтської районної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу
 3.   Зубарєва Тетяна Олексіївна – секретар ГР, член профспілкової організації  Первинна профспілкова організація Вищого навчального комунального закладу «Балтське педагогічне училище» Одеської області

 Голосували:

«За» -  9 чол

«Проти» -  0 чол

«Утрималося» - 0 чол

                Ухвалили: Затвердити керівний склад Громадської ради

      5. Савельєв О. Є. про визначення орієнтовної дати проведення першого організаційного засідання новообраного складу громадської ради.                    

        Савельєв О. Є.: Пропозиції щодо планування роботи ГР внести до 15 травня 2017 року.

       З урахуванням обсягу організаційних питань які необхідно вирішити, рекомендовано дата проведення першого засідання 17 травня 2017 року та офіційно повідомити через існуючі масові засоби інформації (офіційний сайт райдержадміністрації, газету «Народна трибуна»,тощо).

    

       Голосували:

«За» -  9 чол

«Проти» -  0 чол

«Утрималося» - 0 чол

              

 Ухвалили: Встановити рекомендовану дату першого засідання 17 травня 2017 року  та офіційно повідомити через існуючі масові засоби інформації.

 

 

 

Головуючий :____________________ / Савельєв О. Є./

 

                        

 

     Секретар: ______________________ / Т.О. Зубарєва/