20.12.2017

Звіт про роботу Громадської ради при Балтській РДА за 2017 рік

Звіт 

про роботу Громадської ради при Балтській РДА

за період травень-грудень  2017 року

 

      І.Загальні положення.

         Громадська рада при Балтській райдержадміністрації Одеської області діє з 21 квітня 2017 року.

        Установчі збори уповноважених представників інститутів громадянського суспільства (ІГС) затвердили склад Громадської ради, куди увійшли представники 11 громадських організацій і об'єднань.

 

 

      ІІ. Головними завданнями діяльності Громадської ради (згідно Положення про Громадську раду при Балтській РДА)  у звітному періоді були:

 

     -  Створення  умов  для  реалізації  громадянами  конституційного права на участь громадськості в управлінні державними справами на районному рівні.

     -  Здійснення громадського  контролю   за   діяльністю районних органів виконавчої влади, спрямованого на запобігання та протидію корупції.

 

        - Проведення    відповідно    до   законодавства  громадського моніторингу та  громадської  антикорупційної   експертизи  у  процесі підготовки, прийняття та виконання рішень Балтською РДА  з питань, що стосуються місцевого розвитку.

 

       - Сприяння процесам дотримання прав громадян та створенню належних умов для діяльності громадських організацій та їхніх об’єднань, налагодження ефективної   взаємодії  між інститутами громадянського суспільства    у Балтському районі.

 

 

ІІІ. Робота Громадської ради за звітний період здійснювалась згідно затверджених ГР планів.

           Протягом звітного періоду було проведено 3 (три) відкритих засідання  Громадської ради, а  також - 4 засідання Президії ГР.( Перелік основних питань, що розглядались на засіданнях Громадської ради при Балтській РДА за період березень-грудень  2017 року - додається).

       Громадська рада та її комітети щоквартально здійснювали  моніторинг і діяльності керівників районних служб про виконання плану соціально-економічного розвитку району,  наповнення і використання  районного бюджету.

 

       Громадською радою підготовлено та подано  Балтській РДА, Балтської місткої та районної рад  письмові пропозиції  щодо  вирішення питань,  які мають важливе суспільне значення, і спрямованих на покращення життя людей,  а саме:      

      - Про забезпечення жителів міста і району питною водою;

      - Про надання медичних стоматологічних послуг обслуговування населення;

      - Про неналежний вигляд будівлі колишнього полового будинку по вул. Садова м.Балти, що являється пам’ятником архітектури

      - Про стан доріг району та інше

 

       Громадська рада делегувала своїх уповноважених представників для участі в роботі районної координаційної ради, конкурсних і тендерних комісій, нарад районних служб. Проте дієвої комунікації делегованим  членам ГР  з керівниками районних служб встановити не вдалося.       

       Підготовлено та подано  1 письмове звернення від ГР  до  органів державної влади обласного рівня.

 

         Громадська рада співпрацювала з громадськими організаціями та об'єднаннями району, які не є членами Громадської ради при  Балтській РДА та іншими волонтерськими організаціями.

 

          ГР систематично інформувала громадськість  про  свою діяльність,   прийняті  рішення  та  їх  виконання  на  офіційному веб-сайті  Балтської РДА та в ЗМІ.

 

         Громадською радою при Балтській РДА вдалось встановити тісні партнерські стосунки з органами місцевого самоврядування району. зокрема з Балтською районною радою та Балтською об’єднаною територіальною громадою. Керівники (чи їх заступники) цих органів влади є практично на кожному засіданні ГР. Та активно долучаються до обговорення та вирішення питань, що піднімаюся на засіданнях.

 

 

       До невирішених проблем діяльності Громадської ради  слід віднести:

    - недостатній контроль за виконанням  орієнтовного плану  розгляду питань на засіданнях ГР;

        - Радою ще мало задіяно таких форм роботи як публічні громадські обговорення та електронні консультації, засідання за «круглим столом»,проведення громадських антикорупційних експертиз  рішень місцевої влади.

 

 

ІУ.  Завдання перед  Громадською радою на 2018 рік  визначені
орієнтовним  планом роботи Громадської ради при РДА на 2018 рік (проект плану розроблено і внесено Президією ГР ).

     Зусилля членів  ГР мають бути направлені на  організацію виконання цього плану,  який виноситься на обговорення  і затвердження  сьогодні.

 

 

 

Голова Громадської ради

при Балтській РДА                                                       О.Є. Савельєв