26.06.2014

ПОЛОЖЕННЯ про проведення обласного конкурсу журналістів на краще висвітлення проблематики громадянського суспільства

№ 531/А-2012          Про затвердження Положення про проведення обласного конкурсу журналістів на краще висвітлення проблематики громадянського суспільства
Зареєстровано в Головному управлінні юстиції в Одеській області "13" червня 2012 р. за № 4/112

31.05.2012    № 531/А-2012
Відповідно до ст.13 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою всебічного висвітлення в засобах масової інформації області проблематики розвитку громадянського суспільства, інформування про результати та досягнення в даному напрямку.

1.    Затвердити Положення про проведення обласного конкурсу журналістів на краще висвітлення проблематики громадянського суспільства, що додається.

2.    Розпорядження набирає чинності з дня офіційного опублікування у газеті «Одеські вісті».

Голова

обласної державної адміністрації    Е. Л.Матвійчук

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови обласної державної адміністрації 31 травня 2012 року № 531/А-2012

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення обласного конкурсу журналістів на краще висвітлення проблематики громадянського суспільства1. Загальні положення

1.1.    Обласний конкурс журналістів на краще висвітлення проблематики громадянського суспільства (далі - конкурс) проводиться відповідно до обласної Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 28.10.2011 №269-УІ, з метою покращення висвітлення проблематики розвитку громадянського суспільства.

1.2.    Конкурс проводиться за чотирма номінаціями: «Кращий відеосюжет чи телепередача» «Краща газетна стаття в районних газетах» «Краща газетна стаття в обласних газетах» «Краща стаття в інтернет виданнях».

2. Організаційне забезпечення та строки проведення конкурсу
Зареєстровано в Головному управлінні юстиції в Одеській області "13" червня 2012 р. за№ 4/112
2.1. Проведення конкурсу здійснюється конкурсною комісією. Склад комісії затверджується

управлінням з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Одеської обласної державної адміністрації.

2.2. Подання матеріалів на участь у конкурсі триває з 1 жовтня до 1 листопада календарного року.

Матеріали подаються до конкурсної комісії з дотриманням вимог глави 4 цього положення.

3. Учасники конкурсу

3.1.    Конкурсні роботи подаються журналістами телерадіокомпаній, інтернет видань, газет та журналів.

3.2.    Право надавати матеріали на конкурс мають лише журналісти, які працюють в засобах масової інформації Одеської області.

3.3.    Матеріали, надіслані або передані конкурсній комісії, не рецензуються і не повертаються.

4. Вимоги до матеріалів, які подаються до конкурсноїкомісії

4.1.    Матеріали, які надсилаються для участі у конкурсі, повинні всебічно висвітлювати аспекти розвитку громадянського суспільства.

4.2.    На конкурс подаються: заявка за формою згідно з додатком; документи:

для номінації «Кращий відеосюжет чи телепередача»:

відеоматеріали на СО-диску (не менше трьох матеріалів на одну номінацію);

надрукована текстова розшифровка відео матеріалу з помітками телеканалу, на якому матеріал вийшов в ефір та дата його виходу в ефір, а також прізвище, ім'я та по батькові автора чи кожного з авторів;

для номінації «Краща газетна стаття серед районних газет»:

оригінал газет з вклеєним аркушем, на якому повинно бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові автора чи кожного з авторів, назва друкованого засобу масової інформації, дата публікації матеріалу (не менше трьох публікацій за рік);

для номінації «Краща газетна стаття серед обласних газет»:

оригінал газет з наклеєним аркушем, на якому повинно бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові автора чи кожного з авторів, назва друкованого засобу масової інформації, дата публікації матеріалу.

для номінації "Краща стаття в інтернет виданнях": посилання на веб-сайт, де розміщена дана стаття;

роздрукована текстова частина матеріалу з помітками інтернет видання, має бути зазначено прізвище, ім'я по батькові автора чи кожного з авторів, дата виходу матеріалу.

5. Підбиття підсумків
5.1.    З 2 до 20 листопада календарного року конкурсна комісія розглядає надані роботи і визначає переможців у кожній з номінацій.

Конкурсна комісія розглядає лише ті матеріали, які відповідають всім вимогам конкурсу, оцінює їх з суспільно-політичної та художньої точок зору.

5.2.    До 25 листопада конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможців конкурсу за номінаціями та надає вмотивовані пропозиції для проекту розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про нагородження переможців.

5.3.    Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів, у разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

6. Нагородження переможців та висвітлення проведення конкурсу

6.1.    У межах бюджетних асигнувань на відповідний рік встановлюються для всіх номінацій по три призові місця із врученням дипломів та призів.

6.2.    Про організацію та проведення конкурсу Одеська обласна державна адміністрація інформує населення через засоби масової інформації.

Результати проведення конкурсу та інформація про його переможців публікуються в газеті «Одеські вісті».

Заступник голови-керівник апарату обласної державної' адміністрації    П.В.Хлицов


Додаток

до Положення про проведення обласного конкурсу журналістів на краще висвітлення проблематики громадянського суспільства


Заявка

1. Автобіографічні дані (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, місце основної роботи)_____________________________________


________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Адреса проживання, контактні телефони, електронна пошта (якщо є)___________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________________________

3.    Номінація__________________________________________________________________________________________________________________

4.    Нагороди та відзнаки_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата складання заявки                                        Підпис