26.06.2014

Про затвердження Положення про проведення обласного конкурсу "Благодійник року"

№ 529/А-2012                       Про затвердження Положення про проведення обласного конкурсу "Благодійник року"

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції в Одеській області "13" червня 2012 р. за № 42/1122

31.05.2012    № 529/А-2012

Відповідно до статті 13 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою сприяння розвитку благодійництва в області та його популяризації через публічне визнання і відзначення благодійних ініціатив, спрямованих на вирішення актуальних суспільних проблем:

1.    Затвердити Положення про проведення обласного конкурсу "Благодійник року", що додається.

2.    Розпорядження набирає чинності з дня офіційного опублікування у газеті "Одеські вісті".

Голова

обласної державної' адміністрації    Е.Л.Матвійчук
Зареєстровано в Головному управлінні юстиції в Одеській області "13" червня 2012 року за№ 42/1122ПОЛОЖЕННЯ

про проведення обласного конкурсу «Благодійник року»


1. Загальні положення

1.1.    Обласний конкурс "Благодійник року" (далі - конкурс) проводиться щороку на виконання обласної Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 28 жовтня 2011 року №269-У^ та до Міжнародного дня благодійника.

1.2.    Конкурс проводиться у номінаціях: «Благодійник у сфері соціального захисту населення» «Благодійник усфері охорони здоров'я» «Благодійник у сфері освіти та виховання» «Благодійнику сфері охорони навколишнього середовища» «Благодійник у сфері фізичної культури та спорту» «Благодійнику сфері культури»

«Благодійнику сфері молодіжного руху» «Благодійник у сфері захисту дитинства» «Благодійник у сфері збереження народних традицій» «Благодійнику сфері збереження пам'яток культури».

2. Умови проведення конкурсу

2.1.    Для організації та проведення конкурсу управлінням з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Одеської обласної державної адміністрації створюється організаційний комітет, який визначає переможців.

2.2.    До участі у конкурсі залучаються фізичні особи-благодійники за поданням органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, громадських організацій.

2.3.    Дляучасті у конкурсі органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації усіх форм власності та громадські об'єднання висувають кандидатури та надають відповідні пропозиції до управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Одеської обласної державної адміністрації до 10 листопада.

2.4.    Дляучасті у конкурсі подаються такі документи:

заява-клопотання про участь у конкурсі, завірена печаткою організації чи установи, що порушує клопотання;

характеристика-подання на учасника конкурсу; рекомендаційні листи від організацій або фізичних осіб; коротку довідку про діяльність учасника конкурсу.

2.5.    Відбір переможців здійснюється за такими критеріями: кількість людей, які отримали допомогу;

чи вирішено конкретну проблему при наданні благодійної допомоги;

чи відбулися якісні зміни в житті людей внаслідок надання допомоги;

довготривалість результатів, отриманих внаслідок надання допомоги;

взаємодія та співпраця з органами влади, громадськими або благодійними організаціями.

За кожним критерієм нараховуються бали від 1 до 5.

2.6.    Переможці визначаються на підставі підсумку суми балів за кожним критерієм.

3. Підбиття підсумків

3.1.    У межах бюджетних асигнувань, передбачених на відповідний рік, встановлюються для кожної номінації по три призові місця із врученням кубків та дипломів.

3.2.    Організаційний комітет розглядає подані документи до 2 грудня, приймає рішення, якеоформляється протоколом. Рішення організаційний комітет приймає більшістю голосів. У разі рівності розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

3.3. На підставі рішення організаційного комітету напередодні Міжнародного дня благодійника відбувається урочисте нагородження переможців конкурсу.

Заступник голови-керівник апарату обласної державної' адміністрації    П.В.Хлицов
Додаток

до Положення про проведення обласного конкурсу «Благодійник року»

Заява-клопотання

1. Автобіографічні дані (прізвище, ім'я та по батькові благодійника, дата народження, місце основної роботи/навчання)
2. Адреса проживання, контактні телефони, електронна пошта (якщо є)
3.    Номінація_

4.    Досягнення Дата Підпис