26.06.2014

Про затвердження Положення про проведення обласного конкурсу "Кращий волонтер року"

№ 530/А-2012            Про затвердження Положення про проведення обласного конкурсу "Кращий волонтер року"


Зареєстровано в Головному управлінні юстиції в Одеській області "13" червня 2012 р. за № 43/1123

31.05.2012    № 530/А-2012

Відповідно до статті 13 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою публічного визнання внеску волонтерів у розв'язання соціальних проблем, пропагування волонтерського руху та залучення населення до волонтерської діяльності.

1.    Затвердити Положення про проведення обласного конкурсу "Кращий волонтер року", що додається.

2.    Розпорядження набирає чинності з дня офіційного опублікування у газеті "Одеські вісті".

Голова

обласної державної адміністрації    Е. Л.Матвійчук
ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови обласної державної адміністрації 31 травня 2012 року № 530/А-2012ПОЛОЖЕННЯ

про проведення обласного конкурсу "Кращий волонтер року"


1. Загальні положення

1.1.    Обласний конкурс "Кращий волонтер року" (далі - конкурс) проводиться щороку відповідно до обласної Програми сприяння розвитку громадянського суспільствав Одеській області на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 28 жовтня 2011 року №269^1 та до Міжнародного дня волонтера, який відзначається 5 грудня.

1.2.    Конкурс проводиться у номінаціях:

«Кращий    волонтер    У    сфері    соціального захисту населення»

«Кращий    волонтер    У    сфері    охорони здоров'я»

«Кращий    волонтер    У    сфері    освіти та виховання»

«Кращий    волонтер    У    сфері    охорони навколишнього середовища;

«Кращий    волонтер    У    сфері    спорту та туризму»

«Кращий    волонтер    У    сфері    культури»

«Кращий    волонтер    У    сфері    молодіжного руху»

«Краща міськаволонтерська організація»

«Краща сільська волонтерська організація».

2. Умови проведення конкурсу

2.1.    Для організації та проведення конкурсу управлінням з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Одеської обласної державної адміністрації створюється організаційний комітет, який визначає переможців.

2.2.    Доучасті у конкурсі залучаються волонтери, волонтерські організації за поданням органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, громадських та благодійних організацій.

2.3. Для    участі в конкурсі учасники до 1 листопада подають до управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Одеської обласної державної адміністрації такі документи:

а)    волонтери:

заявку за формою згідно з додатком 1; подання від організації, до якої входить волонтер; особисте фото;

стислий звіт про виконану роботу протягом поточного року, оформлений у вигляді реферату, бажано з фотографіями.

б)    волонтерські організації:

заявку за формою згідно з додатком 2;

коротку історичну довідку, оформлену у вигляді реферату, бажано з фотографіями.

2.4.    Відбір переможців здійснюється за такими критеріями: кількість осіб, яким надається волонтерська допомога;

термін та зміст волонтерської діяльності (участь у соціальних, культурних та благодійних заходах);

впровадження нових ідей та творчість у роботі;

взаємодія та співпраця з органами влади, громадськими або благодійними організаціями. За кожним критерієм нараховуються бали від 1 до 5.

2.5.    Переможці визначаються на підставі підсумку суми балів за кожним критерієм.

3. Підбиття підсумків

3.1.    У межах бюджетних асигнувань, передбачених на відповідний рік, встановлюються для кожної номінації по три призові місця із врученням дипломів та призів.

3.2.    Організаційний комітет розглядає подані документи та до 25 листопада приймає

рішення, яке оформляється протоколом. Рішення оргкомітету приймається більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

3.3. На підставі рішення організаційного комітету, напередодні Міжнародного дня волонтера відбувається урочисте нагородження переможців конкурсу.

Заступник головн-керівннк апарату обласної державної' адміністрації    П.В.Хлицов

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення про проведення обласного конкурсу «Кращий волонтер року»


Заявка (подається волонтерами)


1. Автобіографічні дані (прізвище, ім'я та по батькові волонтера, дата народження, місце основної роботи/навчання)_______

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________


2. Адреса проживання, контактні телефони, електронна пошта (якщо є)__________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________________

3.    Номінація__________________________________________________________________________________________________________

4.    Членство в громадській, благодійній організації______________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________________

5.    Строк волонтерської роботи________________________________________________________________________________________6.    Зазначити контакти двох людей, які можуть надати Вам рекомендації, вказати їх прізвище та ім'я, організацію, посаду,

контактний телефон, електронну пошту__________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

7. Кількість громадян, які обслуговуються, та їх контингент________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

8. Взаємодія та співпраця з відповідними державними, громадськими або благодійними організаціями_______________________

______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

9. Нагороди та відзнаки________________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Дата складання заявки                                              Підпис

 

Додаток 2

до Положення про проведення обласного конкурсу «Кращий волонтер року»Заявка

(подається волонтерськими організаціями)

 

1. Найменування__________________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

2. Адреса, контактні телефони, електронна пошта (якщо є)_________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________________________________

3. Номінація_______________________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________________________________

4. Строк волонтерської роботи_____________________________________________________________________________________


5. Зазначити контакти двох людей, які можуть надати рекомендації, вказати їх прізвище та ім'я, організацію, посаду,

контактний телефон, електронну пошту____________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________________________________

6. Кількість громадян, які обслуговуються, та їх контингент__________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________________________________

7. Взаємодія та співпраця з відповідними державними, громадськими або благодійними організаціями__________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

8. Нагороди та відзнаки___________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Дата складання заявки                                                                          Підпис уповноваженої особи