13.07.2018

Нормативно-правова база

    Нормативно-правова база

 

1Закон України від 24.12.1993 року №3814-ХІІ «Про Національний архівний фонд та архівні установи»

2. Закон України від 02.10.1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян

3. Закон України від 02.10.1992 року № 2657-XII «Про інформацію»

4. Закон України  від 13.01.2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1004 «Про проведення експертизи цінності документів»

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. №55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»

7. Правила роботи архівних установ України, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.04.2013 р. №656/5

8. Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. №1000/5

9. Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України № 578/5 від 12.04.2012 р.