06.04.2015

Планово-звітна документація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний архів

Одеської області

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________№_________________
_______________________________________
Архівний відділ Балтської

районної державної адміністрації

м. Балта Одеської області

 

 

 

 

 

 В.о.голови Балтської районної

державної адміністрації

                                       О.В.Нечипорук

 

«18»  березня 2015 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

 

 

 

 

 

про виконання плану розвитку

 

 

 

 

 

 

архівної справи

 

 

 

 

 

 

за І  квартал 2015 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси

 

 

Основні напрями роботи

 

Одиниця виміру

Показники обсягу робіт архівного відділу райдержадміністрації

на 2014 рік

за І квартал

за ІІ квартали

за ІІІ квартали

план

план

факт

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Забезпечення збереженості та державний облік документів НАФ

арк.

-

-

-

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1

Реставрація документів з паперовою основою

арк.

-

-

-

 

 

 

 

1.2.

Ремонт документів з паперовою основою

арк.

20

-

-

 

 

 

 

1.3.

Оправлення та підшивка документів

од. зб.

-

-

-

 

 

 

 

1.4.

Консерваційно-профілактичне оброблення:

 

-

-

-

 

 

 

 

 

- страхового фонду

од. зб. (рулон)

-

-

-

 

 

 

 

 

- кінодокументів

од. зб.

-

-

-

 

 

 

 

 

- фотодокументів

од. зб.

-

-

-

 

 

 

 

 

- фонодокументів

од. зб.

-

-

-

 

 

 

 

 

- відеодокументів

од. зб.

-

-

-

 

 

 

 

1.5.

Створення страхового фонду:

 

-

-

-

 

 

 

 

 

- на документи з паперовою основою

од. зб.

кадр негатива

-

-

-

 

 

 

 

 

- кінодокументів

од. обл.

од. зб.

-

-

-

 

 

 

 

 

- фотодокументів

од. обл.

од. зб.

-

-

-

 

 

 

 

 

- фонодокументів

од. обл.

од. зб.

-

-

-

 

 

 

 

 

- відеодокументів

од. обл.

од. зб.

-

-

-

 

 

 

 

1.6.

Картонування документів

од. зб.

533

251

265

 

 

 

 

1.7.

Перевіряння наявності документів

од. зб.

807

-

-

 

 

 

 

1.8.

 

Виявлення унікальних документів:

 

 

 

 

-

-

-

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

- управлінської документації

 

 

-

-

-

 

 

 

 

 

переглянуто

виявлено

од. зб.

од. зб.

документів

-

-

-

 

 

 

 

 

- документів особового походження

од. зб.

-

-

-

 

 

 

 

 

переглянуто

виявлено

од. зб.

од. зб.

документів

-

-

-

 

 

 

 

 

- науково-технічної документації

од. зб.

-

-

-

 

 

 

 

 

переглянуто

виявлено

од. зб.

од. зб.

документів

-

-

-

 

 

 

 

 

- кінодокументів

од. обл.

-

-

-

 

 

 

 

 

переглянуто

виявлено

од. обл.

од. обл.

-

-

-

 

 

 

 

 

- фотодокументів

од. обл.

-

-

-

 

 

 

 

 

переглянуто

виявлено

од. обл.

од. обл.

документів

-

-

-

 

 

 

 

 

- фонодокументів

од. обл.

-

-

-

 

 

 

 

 

переглянуто

виявлено

од. обл.

од. обл.

-

-

-

 

 

 

 

 

- відеодокументів

од. обл.

-

-

-

 

 

 

 

 

переглянуто

виявлено

од. обл.

од. обл.

-

-

-

 

 

 

 

1.9

Здійсненення грошової оцінки унікальних документів

документ

-

-

-

 

 

 

 

1.10.

Страхування унікальних документів

документ

-

-

-

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.

Створення та розвиток науково-довідкового апарату до документів НАФ

 

-

-

-

 

 

 

 

   2.1.

Описування:

 

-

-

-

 

 

 

 

 

- управлінської документації

од. зб.

-

-

-

 

 

 

 

 

- документів особового походження

од. зб.

документ

-

-

-

 

 

 

 

 

- документи з особового складу

од. зб.

-

-

-

 

 

 

 

 

- науково-технічної документації

од. зб.

-

-

-

 

 

 

 

 

- кінодокументів

од. обл

-

-

-

 

 

 

 

 

- фотодокументів

од. обл.

-

-

-

 

 

 

 

 

- фонодокументів

од. обл.

-

-

-

 

 

 

 

 

- відеодокументів

од. обл.

-

-

-

 

 

 

 

   2.2.

Удосконалення та перероблення описів:

 

150

-

-

 

 

 

 

 

- управлінської документації

од. зб.

150

-

-

 

 

 

 

 

- документів особового походження

од. зб.

-

-

-

 

 

 

 

 

- науково-технічної документації

од. зб.

-

-

-

 

 

 

 

 

- кінодокументів

од. обл.

-

-

-

 

 

 

 

 

- фотодокументів

од. обл.

-

-

-

 

 

 

 

 

- фонодокументів

од. обл.

-

-

-

 

 

 

 

 

- відеодокументів

од. обл.

-

-

-

 

 

 

 

   2.3.

Каталогізація:

 

-

-

-

 

 

 

 

 

- управлінської документації

од. зб.

картка

6

60

-

-

 

 

 

 

 

- документів особового походження

од. зб.

картка

-

-

-

 

 

 

 

 

- науково-технічної документації

 

 

од. зб.

картка

 

-

-

-

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

- кінодокументації

од. обл.

картка

-

-

-

 

 

 

 

 

- фотодокументації

од. обл.

картка

-

-

-

 

 

 

 

 

- фонодокументації

од. обл.

картка

-

-

-

 

 

 

 

 

- відеодокументації

од. обл.

картка

-

-

-

 

 

 

 

     3.

Формування НАФ та експертиза цінності документів. Організація  зберігання документів в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій

 

-

-

-

 

 

 

 

   3.1.

Приймання на державне зберігання:

 

533

251

265

 

 

 

 

 

- управлінської документації,

 

од. зб.

533

251

265

 

 

 

 

 

- документів особового походження,

од. зб.

документ

-

-

-

 

 

 

 

 

- науково-технічної документації,

од. зб.

-

-

-

 

 

 

 

 

- кінодокументів,

од. обл.

од. зб.

-

-

-

 

 

 

 

 

- фотодокументів,

од. обл.

од. зб.

-

-

-

 

 

 

 

 

- фонодокументів,

од. обл.

од. зб.

-

-

-

 

 

 

 

 

- відео документів,

од. обл.

од.зб.

-

-

-

 

 

 

 

 

документів особового складу

од. зб.

-

-

-

 

 

 

 

 

документи тимчасового

зберігання

од. зб.

-

-

-

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  3.2.

Організація роботи ЕПК

 

-

-

-

 

 

 

 

3.2.1.

Схвалення ЕПК:

 

-

-

-

 

 

 

 

 

описів на:

 

-

-

-

 

 

 

 

 

- управлінську документацію

од. зб.

285

146

151

 

 

 

 

 

- документи особового походження

од. зб.

153

32

28

 

 

 

 

 

- науково-технічну документацію

од. зб.

-

-

-

 

 

 

 

 

- кінодокументи

од. обл.

-

-

-

 

 

 

 

 

- фотодокументи

од. обл.

-

-

-

 

 

 

 

 

- фонодокументи

од. обл.

-

-

-

 

 

 

 

 

- відеодокументи

од. обл.

-

-

-

 

 

 

 

3.2.2.

Погодження ЕПК:

 

-

-

-

 

 

 

 

 

описів справ з особового складу

од. зб.

84

12

15

 

 

 

 

 

номенклатур справ

номенклатура

4

3

2

 

 

 

 

 

інструкцій з діловодства;

інструкція

-

-

1

 

 

 

 

 

положень про служби діловодства;

положення

-

-

-

 

 

 

 

 

положень про ЕК;

Положення

-

-

-

 

 

 

 

 

положень про архівні підрозділи

положення

-

-

-

 

 

 

 

3.3.

Експертиза цінності документів, що зберігаються в архіві:

 

150

-

-

 

 

 

 

 

- управлінської документації

од. зб.

150

-

-

 

 

 

 

 

- документів особового походження

од. зб.

-

-

-

 

 

 

 

 

- науково-технічної документації

од. зб.

-

-

-

 

 

 

 

 

- кінодокументів

од. обл.

-

-

-

 

 

 

 

 

- фотодокументів

од. обл.

-

-

-

 

 

 

 

 

- фонодокументів

од. обл.

-

-

-

 

 

 

 

 

- відеодокументів

од. обл.

-

-

-

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.4.

Упорядкування на договірних засадах:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- управлінської документації постійного зберігання

од. зб.

-

-

-

 

 

 

 

 

- управлінської документації тимчасового зберігання

од. зб.

-

-

-

 

 

 

 

 

- документів із особового складу

од. зб.

-

-

-

 

 

 

 

 

- науково-технічної документації

од. зб.

-

-

-

 

 

 

 

3.5.

Здійснення контролю за станом діловодства та архівної справи на підприємствах, в установах та організаціях у зоні комплектування архівної установи та заходи щодо підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.

Кількість проведених перевірянь підприємств, установ і організацій з них:

переві-

ряння

3

-

-

 

 

 

 

 

комплексних

 

-

-

-

 

 

 

 

 

тематичних

 

3

-

-

 

 

 

 

 

контрольних

 

-

-

-

 

 

 

 

3.5.2.

Кількість проведених оглядів забезпечення збереженості документів НАФ та стану діловодства на підприємствах, в установах і організаціях

огляд

-

-

-

 

 

 

 

3.5.3.

Заходи з підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб установ:

 

-

-

-

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.5.3.1.

кількість проведених семінарів (курсів) з підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб установ, організованих архівною установою

семінар

(курси)

2

-

-

 

 

 

 

3.5.3.2.

кількість слухачів, які взяли участь у семінарах (курсах)

слухач

50

-

-

 

 

 

 

3.5.3.3

кількість проведених семінарів (курсів) з підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб установ, до яких залучалися працівники архівної установи

семінар

(курси)

2

-

-

 

 

 

 

4.

Використання інформації документів Національного архівного фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Ініціативне інформування

документ

1

-

-

 

 

 

 

4.2.

Виконання запитів:

запит

80

20

44

 

 

 

 

 

- тематичних

із позитивним
результатом

з рекомендацією звернутися за місцем знаходження документів

 

 

 

-

-

-

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

- акти цивільного стану

із

позитивним
результатом

з рекоменда­цією звернути­ся за місцем знаходження документів

-

-

-

 

 

 

 

 

- генеалогічних

із позитивним
результатом

з рекоменда­цією звернути­ся за місцем знаходження документів

-

-

-

 

 

 

 

 

- соціально-правового характеру:

надійшло

виконано

 

 

запит

запит

із позитивним

результатом

з рекоменда­цією звернути­ся за місцем знаходження документів

 

80

 

20

 

44

44

32

 

12

 

 

 

 

 

- кількість звернень від громадян, розглянутих на особистому прийомі

звернення

70

20

25

 

 

 

 

4.3.

Підготовка:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- виставок документів

виставка

3

-

-

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

- радіопередач

радіопередача

-

-

-

 

 

 

 

 

- телепередач

телепередача

-

-

-

 

 

 

 

 

- публікацій у пресі

публікація

2

-

-

 

 

 

 

4.4.

Організація роботи користувачів у читальному залі

користувач

50

12

14

 

 

 

 

 

- громадян України

 

-

-

14

 

 

 

 

 

- іноземних громадян

 

-

-

-

 

 

 

 

 

- кількість виданих справ

справа

80

20

22

 

 

 

 

5.

Зміцнення матеріально-технічної бази архівів, їх охоронної і пожежної безпеки

 

1,5 тис грн..

-

-

 

 

 

 

5.1.

Приміщення:

 

-

-

-

 

 

 

 

 

- заміна приміщень

будівля

кв.м.

-

-

-

 

 

 

 

 

- отримання додаткових приміщень

будівля

кв.м.

-

-

-

 

 

 

 

5.2.

Ремонт приміщень

будівля

кв.м.

1

25

-

-

 

 

 

 

5.3.

Збільшення протяжності стелажного обладнання (стелажних полиць)

будівля

пог.м.

-

-

-

 

 

 

 

5.4.

Встановлення сигналізації:

 

-

-

-

 

 

 

 

 

- пожежної

будівля

-

-

-

 

 

 

 

 

- охоронної

будівля

-

-

-

 

 

 

 

5.5.

Ремонт сигналізації:

 

-

-

-

 

 

 

 

 

- пожежної

будівля

-

-

-

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

- охоронної

споруда

-

-

-

 

 

 

 

5.6.

Встановлення/ремонт автоматичних систем пожежогасіння

встановлення

ремонт

-

-

-

 

 

 

 

5.7.

Встановлення/ремонт системи кондиціювання та вентиляції повітря

встановлення

ремонт

-

-

-

 

 

 

 

5.8.

Оброблення дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином

будівля

пог.м.

-

-

-

 

 

 

 

 

Начальник архівного відділу

Балтської райдержадміністрації                                                   В.Ю.Волошина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К о д и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форми документа

установи-укладача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

 22476619

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний архів

Одеської області

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________№___________________
_________________________________________
Архівний відділ

Балтської райдержадміністрації

 

 

 

 

 

Перший заступник голови Балтської районної

державної адміністрації

                                        О.В.Нечипорук

"15" листопада 2014 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План

 

 

 

 

 

 

 

 

розвитку архівної справи

 

 

 

 

 

 

на  2015 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси

Основні напрями роботи

Одиниця виміру

Показники обсягу робіт

Всього по області (Україні)

Центральні державні архіви

Державні архіви областей

Архівні відділи райдержадміністрацій

1

2

3

4

5

6

7

1.

Забезпечення збереженості та державний облік документів НАФ

 

 

 

 

 

1.1.

Реставрація документів з паперовою основою

арк.

 

 

 

-

 

1.2.

Ремонт документів з паперовою основою

арк.

 

 

 

20

1.3.

Оправлення та підшивка документів

од. зб.

 

 

 

-
 

 

 

 


1

2

3

4

5

6

7

1.4.

Консерваційно-профілактичне оброблення:

 

 

 

 

-

 

- страхового фонду

од. зб. (рулон)

 

 

 

-

 

- кінодокументів

од. зб.

 

 

 

-

 

- фотодокументів

од. зб.

 

 

 

-

 

- фонодокументів

од. зб.

 

 

 

-

 

- відеодокументів

од. зб.

 

 

 

-

1.5.

Створення страхового фонду:

 

 

 

 

-

 

- на документи з паперовою основою

од. зб.

кадр негатива

 

 

 

-

 

- кінодокументів

од. обл.

 

 

 

-

 

- фотодокументів

од. обл.

 

 

 

-

 

- фонодокументів

од. обл.

 

 

 

-

 

- відеодокументів

од. обл.

 

 

 

-

1.6.

Картонування документів

од. зб.

 

 

 

533

1.7.

Перевіряння наявності документів

од. зб.

 

 

 

807

1.8.

Виявлення унікальних документів (перегляд документів):

 

 

 

 

-

 

- управлінської документації

од. зб.

 

 

 

-

 

- документів особового походження

од. зб.

 

 

 

-

 

- науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

-

 

- кінодокументів

од. обл.

 

 

 

-

 

- фотодокументів

од. обл.

 

 

 

-

 

- фонодокументів

од. обл.

 

 

 

-

 

- відеодокументів

од. обл.

 

 

 

-

1.9

Здійсненення грошової оцінки унікальних документів

документ

 

 

 

-

1.10.

Страхування унікальних документів

документ

 

 

 

-

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

2.

Створення та розвиток довідкового апарату до документів НАФ

 

 

 

 

-

2.1.

Описування:

 

 

 

 

-

 

- управлінської документації

од. зб.

 

 

 

-

 

- документів особового походження

од. зб.

документ

 

 

 

-

 

- науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

-

 

- кінодокументів

од. обл

 

 

 

-

 

- фотодокументів

од. обл.

 

 

 

-

 

- документи особового складу

од. зб.

 

 

 

-

 

- фонодокументів

од. обл.

 

 

 

-

 

- відеодокументів

од. обл.

 

 

 

-

2.2.

Удосконалення та перероблення описів:

 

 

 

 

-

 

 

- управлінської документації

од. зб.

 

 

 

150

 

- документів особового походження

од. зб.

 

 

 

-

 

- науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

-

 

- кінодокументів

од. обл.

 

 

 

-

 

- фотодокументів

од. обл.

 

 

 

-

 

- фонодокументів

од. обл.

 

 

 

-

 

- відеодокументів

од. обл.

 

 

 

-

2.3.

Каталогізація:

 

 

 

 

-

 

- управлінської документації

од. зб.

картка

 

 

 

6

60

 

- документів особового походження

од. зб.

картка

 

 

 

-

 

- науково-технічної документації

од. зб.

картка

 

 

 

-

 

- кінодокументації

од. обл.

картка

 

 

 

-

 

- фотодокументації

од. обл.

картка

 

 

 

-

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

- фонодокументації

од. обл.

картка

 

 

 

-

 

- відеодокументації

од. обл.

картка

 

 

 

-

3.

Формування НАФ та експертиза цінності документів. Організація зберігання документів в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій

 

 

 

 

-

3.1.

Приймання на державне зберігання:

 

 

 

 

 

 

- управлінської документації

од. зб.

 

 

 

533

 

- документів особового походження

од. зб.

документ

 

 

 

533

 

- науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

-

 

- кінодокументів

од. обл.

 

 

 

-

 

- фотодокументів

од. обл.

 

 

 

-

 

- фонодокументів

од. обл.

 

 

 

-

 

- відеодокументів

од. обл.

 

 

 

-

 

- документів особового складу

од. зб.

 

 

 

-

3.2.

Організація роботи ЕПК

 

 

 

 

-

3.2.1.

Схвалення ЕПК:

 

 

 

 

-

 

описів на:

 

 

 

 

-

 

- управлінську документацію

од. зб.

 

 

 

285

 

- документи особового походження

од. зб.

 

 

 

-

 

- науково-технічну документацію

од. зб.

 

 

 

-

 

- кінодокументи

од. обл.

 

 

 

-

 

- фотодокументи

од. обл.

 

 

 

-

 

- фотодокументи

од. обл.

 

 

 

-

 

- відео документи

од. обл.

 

 

 

-

3.2.2.

Погодження ЕПК:

 

 

 

 

-

 

описів справ з особового складу

од. зб.

 

 

 

153

 

номенклатур справ

номенклатура

 

 

 

4

 

інструкцій з діловодства;

інструкція

 

 

 

-

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

положень про служби діловодства;

положення

 

 

 

-

 

положень про ЕК;

положення

 

 

 

-

 

положень про архівні підрозділи

положення

 

 

 

-

3.3.

Експертиза цінності документів, що зберігаються в архіві:

 

 

 

 

-

 

 

- управлінської документації

од. зб.

 

 

 

150

 

- документів особового походження

од. зб.

 

 

 

-

 

- науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

-

 

- кінодокументів

од. обл.

 

 

 

-

 

- фотодокументів

од. обл.

 

 

 

-

 

- фотодокументів

од. обл.

 

 

 

-

 

- відео документів

од. обл.

 

 

 

-

3.4.

Упорядкування на договірних засадах:

 

 

 

 

-

 

- управлінської документації постійного зберігання

од. зб.

 

 

 

-

 

- управлінської документації тимчасового зберігання

од. зб.

 

 

 

-

 

- документів із особового складу

од. зб.

 

 

 

-

 

- науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

-

3.5.

Здійснення контролю за станом діловодства та архівної справи на підприємствах, в установах та організаціях у зоні комплектування архівної установи та заходи щодо підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб

 

 

 

 

-

3.5.1.

Кількість проведених перевірянь підприємств, установ і організацій з них:

переві-

ряння

 

 

 

-

 

Комплексних

 

 

 

 

-

1

2

3

4

5

6

7

 

Тематичних

 

 

 

 

3

 

Контрольних

 

 

 

 

-

3.5.2.

Кількість проведених оглядів забез­печення збереженості документів НАФ та стану діловодства на підприємствах, в установах і організаціях

огляд

 

 

 

-

3.5.3.

Заходи з підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб установ:

 

 

 

 

-

 

 

3.5.3.1

кількість проведених семінарів (курсів) з підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб установ, організованих архівною установою

семінар

(курси)

 

 

 

2

3.5.3.2

кількість слухачів, які взяли участь у семінарах (курсах)

слухач

 

 

 

50

3.5.3.3

кількість проведених семінарів (курсів) з підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб установ, до яких залучалися працівники архівної установи

семінар

(курси)

 

 

 

2

4.

Використання інформації документів НАФ

 

 

 

 

-

4.1.

Ініціативне інформування

документ

 

 

 

1

4.2

виконання запитів:

 

 

 

 

-

 

- тематичних

запит

 

 

 

-

 

- акти цивільного стану

запит

 

 

 

-

 

- генеалогічних

запит

 

 

 

-

 

- соціально-правового характеру:

запит

 

 

 

80

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

- кількість звернень від громадян, розглянутих на особистому прийомі

звернення

 

 

 

70

4.3.

Підготовка:

 

 

 

 

 

 

- виставок документів

виставка

 

 

 

3

 

- радіопередач

радіопередача

 

 

 

-

 

- телепередач

телепередача

 

 

 

-

 

- публікацій у пресі

публікація

 

 

 

2

4.4.

Організація роботи користувачів у читальному залі

користувач

 

 

 

50

 

- громадян України

 

 

 

 

-

 

- іноземних громадян

 

 

 

 

-

 

- кількість виданих справ

справа

 

 

 

80

5.

Зміцнення матеріально-технічної бази архівів, їх охоронної і пожежної безпеки

 

 

 

 

1,5 тис.грн.

5.1.

Приміщення:

 

 

 

 

 

 

- заміна приміщень

будівля

кв.м.

 

 

 

-

 

- отримання додаткових приміщень

будівля

кв.м.

 

 

 

-

5.2.

Ремонт приміщень

будівля

кв.м.

 

 

 

1

25 м2

5.3.

Збільшення протяжності стелажного обладнання (стелажних полиць)

будівля

пог.м.

 

 

 

-

5.4.

Встановлення сигналізації:

 

 

 

 

-

 

- пожежної

будівля

 

 

 

-

 

- охоронної

будівля

 

 

 

-

5.5.

Ремонт сигналізації:

 

 

 

 

-

 

- пожежної

будівля

 

 

 

-

 

- охоронної

будівля

 

 

 

-

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

5.6.

Встановлення/ремонт автоматичних систем пожежогасіння

встановлення

ремонт

 

 

 

-

5.7.

Встановлення/ремонт системи кондиціювання та вентиляції повітря

встановлення

ремонт

 

 

 

-

5.8.

Оброблення дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином

будівля

пог.м.

 

 

 

-

 

Начальник архівного відділу

Балтської районної державної адміністрації                                                                           В.Ю.Волошина

 

                                       15 листопада 2014 року