08.02.2017

    Держава гарантує виплату допомоги при народженні дитини. Тож, розмір виплати при народженні дитини в 2017 році становитиме ту ж, що і в дві тисячі шістнадцятому році, сорок одну тисячу двісті вісімдесят гривень, які будуть виплачуватись поступово. Але, не всі використовують допомогу при народженні дитини за призначенням.  Нерідко, отримувачі не забезпечують належних умов для повноцінного життя та виховання дитини, її безпечного та комфортного проживання.

    Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» контроль за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини, допомоги на дітей одиноким матерям та створенням належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей здійснюється центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді шляхом проведення вибіркового обстеження окремих сімей.

    Під час відвідування сімей з дітьми, які отримують державну соціальну допомогу при народженні дитини, працівниками центру складається акт перевірки цільового використання державної допомоги при народженні дитини, де вказуються умови, які створені для виховання та розвитку дитини, перевіряється  наявність у дитини харчування та одягу відповідно до віку та сезону, наявність засобів гігієни, візка та ліжка тощо.

    У більшості сімей батьки належним чином піклуються та створюють умови для проживання та виховання дітей. Проте, є випадки, коли батьки ведуть асоціальний спосіб життя (вживання алкоголю, антисанітарні умови проживання, недостатня увага до потреб дитини). В таких випадках сім’я ставиться на облік, як така, що опинилася в складних життєвих обставинах, з нею проводиться відповідна соціальна робота. В ході здійснення обстеження спеціалісти центру надають соціальні послуги, а також консультації, проводять бесіди з батьками по попередженню дитячого травматизму, оздоровленню та вихованню дітей.

    Виплата допомоги припиняється у разі:

-         позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

-         відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

-         нецільового використання коштів і незабезпечення  отримувачем
допомоги  належних  умов  для  повноцінного утримання та виховання дитини;

-         відібрання дитини  в  отримувача  допомоги  без   позбавлення
батьківських прав;

-         тимчасового  влаштування  дитини на повне державне утримання, крім  дітей,  які народилися під час перебування матері в слідчому ізоляторі  або  установі  виконання  покарань за умови перебування дитини  разом  з  матір’ю;

-         припинення  опіки або звільнення опікуна від його повноважень щодо  конкретної  дитини;

-         перебування отримувача  допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

-         усиновлення    дитини-сироти    або    дитини,    позбавленої батьківського  піклування;  смерті дитини; смерті  отримувача  допомоги;

-         виникнення інших обставин.

      Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені  обставини,  за  рішенням  органу,який призначив допомогу.

   У січні 2017 року  працівниками Балтського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді обстежено 8 сімей, які отримують допомогу при народженні дитини. Всі обстежені сім’ї створили належні умови для дітей та витрачають допомогу за призначенням.

   Відповідно до плану роботи центру означені перевірки будуть проводитися і надалі.