24.09.2018

Про альтернативну (невійськову) службу

Альтернативну службу в Україні запроваджено замість військової строкової з 1992 року для тих громадян, які за релігійними переконаннями не можуть брати зброю до рук.   Конституційне право цієї частини громадян на свободу світогляду та віросповідання реалізується через , Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу» та інші нормативно-правові акти.

Перелік релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю, визначено постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.1999 р. № 2066. До них належать: адвентисти-реформісти; адвентисти сьомого дня, євангельські християни; євангельські християни-баптисти; покутники; свідки Єгови; харизматичні християнські церкви (та церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими статутами); християни віри євангельської (та церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими статутами); Товариство Свідомості Крішни.

Відповідно до Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» „Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування  Закону України  «Про альтернативну (невійськову) службу» (зі змінами та доповненнями) розпорядженням голови райдержадміністрації від 02 березня 2016 року  №110 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 18.10.2011 року №1193/А-2011” було оновлено склад та положення про районну комісії з питань альтернативної (невійськової) служби.   (голова-заступник голови райдержадміністрації Балагула Ірина Леонідівна).

Функції  організації проходження громадянами України альтернативної (невійськової) служби на території Балтського району  покладено на управління соціального захисту населення райдержадміністрації, контроль за організацією альтернативної служби здійснюється  райдержадміністрацією, контроль за додержанням власниками підприємств, установ та організацій або  уповноваженими ними органами законодавства про працю під час проходження громадянами України альтернативної служби здійснюється центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю (Держпраці).

Для вирішення питання про направлення на альтернативну службу громадянин після взяття на військовий облік, але не пізніше, ніж за два місяці до призовного періоду особисто подає  до управління соціального захисту райдержадміністрації (а громадяни які проживають на території ОТГ до обласної комісії у справах альтернативної (невійськової) служби)  письмову заяву із зазначенням  мотивів  неможливості  проходження строкової   військової  служби  та  підтвердженням  істинності  релігійних  переконань.

До заяви додаються копія документа  про  освіту, довідка про склад сім'ї та довідка з місця  роботи або навчання, витяг з рішення призовної комісії про придатність громадянина  до строкової  військової служби, паспорт, відсутність  якого є  підставою  для відмови у прийнятті заяви.

Заява громадянина про направлення на альтернативну службу розглядається районною або обласною комісією у справах альтернативної (невійськової) служби протягом календарного місяця після її надходження в присутності громадянина.

Підставою для відмови громадянину в направленні на альтернативну службу є: несвоєчасне подання заяви про направлення на альтернативну службу; відсутність підтвердження істинності релігійних переконань; неявка громадянина без поважних причин до управління соціального захисту населення райдержадміністрації або комісію.

Згідно  Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу», громадяни мають право проходити альтернативну службу на підприємствах, в установах, організаціях, що перебувають у державній, комунальній власності або  переважна частка  у статутному фонді яких є в державній або комунальній власності, діяльність яких в першу чергу пов’язана з соціальним захистом, охороною здоров’я, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальним та сільським господарством, а також у патронажній службі в організаціях Товариства Червоного Хреста.

Керівник підприємства, установи, організації зобов’язаний укласти з громадянином, який прибув для проходження альтернативної служби, в установленому порядку письмовий строковий трудовий договір (при повному робочому дні) на строк альтернативної служби та забезпечити його зазначеною в направленні роботою.

Початком альтернативної служби вважається день, коли громадянин фактично приступив до роботи на підприємстві, в установі, організації, визначений наказом про прийняття на роботу.

Трудові відносини між громадянином, який проходить альтернативну службу, та власником підприємства, установи, організації регулюються законодавством про працю з урахуванням відповідних положень Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу». Час проходження громадянином альтернативної служби зараховується до його загального трудового стажу.

Час перебування  на альтернативній службі зараховується до  страхового стажу. Цей час також зараховується до безперервного стажу роботи і стажу роботи за спеціальністю за умови, якщо громадянин не пізніше ніж протягом 3-х календарних місяців після звільнення з альтернативної служби приступить до роботи. За  ним зберігаються право на житлову площу, яку він займав до направлення на службу, черговість на одержання житла за місцем проживання і роботи. Він користується переважним правом на залишення на роботі у разі скорочення чисельності або штату працівників протягом 2-ох років з дня звільнення з альтернативної служби.

Альтернативна служба припиняється у разі закінчення строку її проходження або достроково за рішенням голови райдержадміністрації.

За більш детальною інформацією та консультацією щодо проходження  альтернативної (невійськової) служби необхідно  звертатись до управління  соціального захисту населення Балтської  райдержадміністрації   за  адресою: м. Балта, вул. Вишнева,30,  каб. № 13, телефон: 2-21-08.