12.07.2019

Про проходження альтернативної (невійськової) служби в 1 півріччі 2019 року

Громадяни України мають право на альтернативну службу, якщо виконання військового обов’язку суперечить  їхнім релігійним переконанням і якщо вони належать  до діючих відповідно до законодавства релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю. Перелік таких релігійних організацій затверджується Кабінетом Міністрів України. Цим правом користуються громадяни, які належать до зазначених релігійних організацій, що діють як із зареєстрованим статутом, так і без його реєстрації. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть бути встановлені окремі обмеження цього права із зазначенням строку їх дії. На альтернативну службу направляються громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу і особисто заявили про неможливість її проходження як такої, що суперечить їхнім переконанням, документально або іншим чином підтвердили істинність переконань та стосовно яких прийнято відповідне рішення райдержадміністрацією. Для вирішення питання про направлення на альтернативну службу громадянин (який проживає на території Балтського району) після взяття на військовий облік, але не пізніше ніж за два календарні місяці до початку встановленого законодавством періоду призову на строкову військову службу особисто подає письмову заяву до управління соціального захисту населення райдержадміністрації за місцем проживання, а громадяни (які проживають на території ОТГ) аналогічну заяву подають до обласної комісії у справах альтернативної (невійськової) служби, м.Одеса, вулиця Канатна,83. Початок проведення призову громадян на строкову військову службу встановлюється на підставі Указу Президента України. Заява про направлення на альтернативну службу подається у довільній формі із зазначенням мотивів неможливості проходження строкової військової служби та підтвердженням істинності релігійних переконань громадянина. До заяви додається істинність його релігійних переконань, копія документа про освіту, довідка про склад сім’ї та довідка з місця роботи або навчання. У разі порушення громадянином установленого строку подання заяви у ній мають бути зазначені причини її несвоєчасного подання. Заява про направлення на альтернативну службу приймається за наявності паспорта. Відсутність паспорта є підставою для відмови у прийнятті заяви. Заява про направлення на альтернативну службу реєструється в Журналі реєстрації заяв громадян, які звернулися з питання проходження альтернативної (невійськової) служби що ведеться  за встановленою формою та книги обліку громадян, які проходять альтернативну (невійськову) службу. Управління соціального захисту населення райдержадміністрації протягом календарного місяця вивчає заяву громадянина про направлення на альтернативну службу і у разі потреби в межах наданих повноважень перевіряє повідомлені заявником дані. Про дату явки громадянина до управління повідомляється письмово та пропонується  громадянинові подати у разі потреби додаткове підтвердження істинності релігійних переконань в документальній або іншій формі (зокрема запросити представників релігійної організації тощо).

   На засіданні Балтської районної комісії у справах альтернативної (невійськової) служби, на протязі 1 півріччя 2019 року розглядалися питання по продовженню та припиненню служби. По результатам розгляду приймалися відповідні рішення та оформлялися протоколом. Контроль за проходженням громадянами альтернативної служби районною комісією здійснюється через одержання від організацій, установ (роботодавців) в яких  проходять службу особи, щоквартальних відомостей про використання робочого часу громадянами, відомості підшиваються в особові справи про що надається звіт до Департаменту соціальної та сімейної політики облдержадміністрації.

         Станом на 1.07.2019 року в Балтському районі альтернативну (невійськову) службу проходили 2 особи з яких  1 особа проходила службу в комунальній установі за спеціальністю – робітник з  ремонту та 1 особа в бюджетній установі на посаді спеціаліста, яких звільнено в зв’язку з закінченням терміну служби.

         Громадяни, які проходили альтернативну службу, за належністю до релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю,  Свідків Єгови - 1 особа, християн віри євангельської та прирівняних до них за  зареєстрованими статутами – 1 особа.

         Протягом 1 півріччя 2019 року до районної комісії у справах альтернативної (невійськової) служби заяв від громадян щодо направлення їх на зазначену службу не надходило.