18.02.2019

ПРО ПРОВЕДЕНУ РОБОТУ ПО АЛЬТЕРНАТИВНІЙ (НЕВІЙСЬКОВІЙ) СЛУЖБІ ЗА 2018 РІК

На виконання розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 02.12.2016 року № 913/А-2016 «Про організацію проходження альтернативної (невійськової) служби в Одеській області»   управлінням соціального захисту населення Балтської  районної державної адміністрації та районною комісією, затвердженою розпорядженням голови Балтської районної державної адміністрації від 18.10.2011 року № 193/А-2011 «Про районну комісію у справах альтернативної (невійськової) служби» зі змінами, внесеними розпорядженням від 02.03.2016 року №110/А-2016 “Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 18.10.2011 року №1193/А-2011”, в  відповідності до вимог Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу», постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 року № 2066 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» було проведено наступну роботу. .         За встановленою формою ведеться журнал реєстрації заяв громадян, які звернулися з питання проходження альтернативної (невійськової) служби,  та книги обліку громадян, які проходять альтернативну (невійськову службу. Проводяться засідання районної комісії у справах альтернативної (невійськової) служби на яких розглядалися заяви громадян, які мають бажання проходити зазначену службу, і приймаються відповідні рішення та оформляються протоколом. Контроль за проходженням громадянином альтернативної служби районною комісією здійснюється через одержання від організацій, установ (роботодавців) де проходить службу особа, щоквартальних відомостей про використання робочого часу громадянами, відомості підшиваються в особові справи.

         Станом на 01.01.2019 року в Балтському районі альтернативну (невійськову) службу проходять 2 особи. 1 особа проходить службу в КП «Балтська районна центральна лікарня» за спеціальністю – робітник з поточного ремонту та 1 особа в КУ “Балтський районний центр обслуговування закладів  освіти” Балтської районної ради на посаді економіста.

Згідно розпорядження  голови Балтської районної державної адміністрації від 20.09.2018 року № 426/А-2018 “Про продовження строку альтернативної (невійськової) служби”  було продовжено проходження служби 1 особи в звязку з неповним робочим днем.

Згідно розпорядження голови Балтської районної державної адміністрації від 31.08.2018 року було припинено проходження служби у звязку з закінченням строку служби 1 особи, яка проходила службу в КП «Балтська районна центральна лікарня» за спеціальністю – робітник з поточного ремонту. 

         У розподілі громадян, які проходять альтернативну службу, за належністю до релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю,  Свідків Єгови - 1 особа, християн віри євангельської та прирівняних до них за  зареєстрованими статутами – 1 особа.

         Протягом 2018 року до районної комісії у справах альтернативної (невійськової) служби заяв від громадян щодо направлення їх на зазначену службу не надходило.