Про дотриманням прав і законних інтересів звільнених з місць позбавлення волі

Особи, звільнені з місць позбавлення волі користуються тими ж правами на отримання державних соціальних допомог  як звичайні  громадяни України. Вони можуть звертатися в частині соціальної адаптації до спостережної комісії, управління соціального захисту населення Балтської райдержадміністрації, Балтського районного відділу пробації філії Державної установи “Центр пробації”, Балтської районної філії Одеського обласного центра зайнятості, Балтського районного центру соціальних служб сім’ї, дітей і молоді,  міської, сільських рад, ОТГ, старостинських округів та інших територіальних структурних підрозділів.

На підставі  їх звернення  їм будуть  надаватися слідуючі послуги:

 1. Консультація (без паспорту) з питань їхнього права в частині  додержання законодавства.

2.Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрацій може бути призначена:

-державна допомога (при наявності паспорта) відповідно до Законів України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”;

-за місцем реєстрації може бути призначена державна соціальна допомога відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, якщо встановлена інвалідність або особа досягла пенсійного віку (чоловіки та жінки – 63 роки) та не має права на пенсію і є малозабезпеченою особою відповідно до чинного законодавства; - житлова субсидія; - пільги.

 За 20 днів до звільнення засудженого установа виконання покарань (слідчий ізолятор) надсилає повідомлення про звільнення до спостережної комісії для надання допомоги у соціальній адаптації після звільнення.(п.6 пп2 Порядку) У разі звільнення засуджених від покарання достроково або на підставі акта про помилування повідомлення про звільнення надсилається не пізніше ніж протягом трьох днів після звільнення.(останній абзац п.6 Порядку). У повідомленні зазначається підстава для звільнення. Стосовно осіб, звільнених від покарання на підставі указу Президента України про помилування, у повідомленнях обовязково вказується номер, дата указу Президента та вид помилування.                                                                          

   Спостережна комісія на підставі інформації органів і установ виконання покарання веде облік осіб,  умовно-достроково звільнених від відбування покарання, огранізовує громадський контроль за поведінкою таких осіб та проведенням виховних заходів за місцем їх роботи (навчання) і  проживання протягом невідбутої  частини покарання, здійснюють заходи соціального патронажу щодо осіб, звільнених від відбування покарання( протягом 6 місяців після звільнення(п.2ст.2ЗУ Про соціальну адаптацію осіб)) .      

    Згідно положення “Про спостережні комісії”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 №429 (зі змінами) від 10.11.2010 № 1042, одним із основних завдань  спостережних комісій є організація громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Для реалі­зації цього завдання спостережна комісія має право: 

 1) одержувати від громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів і установ виконання покарань, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на комісії завдань;

2) проводити особистий прийом засуджених осіб, розглядати їх звернення та приймати за результатами розгляду відповідні рішення;

3) заслуховувати на своїх засіданнях з питань, що належать до компетенції комісій, інформацію посадових осіб органів і установ виконання покарань, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремих громадян;

4) доручати представникам громадських організацій і трудових колективів (за їх згодою) проводити виховну роботу та здійснювати контроль за поведінкою осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, протягом невідбутої частини покарання, координувати проведення такої роботи;

5) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників громадських організацій і трудових колективів, що здійснюють громадський контроль за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, про їх роботу (навчання) та поведінку в побуті, у разі потреби запрошувати таких осіб та заслуховувати їх інформацію;

6) вносити на розгляд органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо:

удосконалення діяльності органів і установ виконання покарань з питань дотримання прав людини, захисту основних свобод і законних інтересів засуджених осіб;

поліпшення на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності індивідуально-профілактичної та виховної роботи з особами, засудженими до громадських або виправних робіт, та особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання;удосконалення процесу підготовки до звільнення засуджених осіб;організації трудового та побутового влаштування осіб, звільнених від відбування покарання, сприяння їх соціальній адаптації, та інше.