Інформація про виконання рішення Балтської районної ради від 21 грудня 2017 року №246-VII “Про затвердження районної Програми зайнятості населення Балтського району на 2018-2020 роки” протягом 2019 року

Інформація

про виконання рішення Балтської районної ради від 21 грудня 2017 року

№246-VII “Про затвердження районної Програми зайнятості населення

Балтського району на 2018-2020 роки” протягом 2019 року

 

Програма зайнятості населення Балтського району (далі-Програма) на 2018-2020 роки затверджена рішенням сесії Балтської районної ради від 21 грудня 2017 року №246-VII і направлена на виконання Закону України „Про зайнятість  населення” від 05.07.2012 року (із змінами). Відповідальні за виконання заходів Програми структурні підрозділи (відділи, сектора, управління) Балтської районної державної адміністрації, Балтська районна філія Одеського обласного центру зайнятості, виконавчі комітети сільських рад та  органи місцевого самоврядування, територіальні підрозділи державних органів центральної виконавчої влади.

Протягом звітного року спільні дії районної ради, райдержадміністрації, Балтської районної філії Одеського обласного центру зайнятості, сільвиконкомів були направлені на реалізацію основних пріоритетних напрямів розвитку та вирішення проблемних питань економіки та соціальної сфери.    

Кількість непрацюючих осіб залишається досить великою, тому питання щодо створення нових робочих місць є одним із найважливіших, адже створення нових робочих місць означає працевлаштування незайнятих осіб і, як наслідок, покращення їх матеріального забезпечення, що також є важливою складовою соціального захисту працівників.

За даними моніторингу за 2019 рік   середньорічна чисельність постійного населення за даними сільських рад складає всього по району 3940 осіб, в тому числі жінки віком 15-58 років-2085 осіб, чоловіки віком 15-59 років 1855 осіб що менше чоловіків на 230 осіб як жінок.

Чисельність осіб, які мають статус безробітного в 2019 році складає 127     осіб, в 2018 році -156 осіб що менше на 29 осіб або складає 81,4%.

Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку в 2019 році складає    134 осіб, в 2018 році -136 осіб.

Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних в 2019 році складає   54 осіб, в 2018 році -54 осіб.

Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації в 2019 році складає  29 осіб, в 2018 році -10 осіб.

Середньооблікова чисельність штатних працівників, за даними головного  управління статистики в Одеській області за 3 квартал 2019 року, складає 1010 осіб, за 2 квартал 2019 року складає 990 осіб, за 1 квартал 2019 року складає 824 особи а в середньому за рік – 941 особа, за аналогічні періоди 2018 року складає відповідно 1163, 1130, 931, та 4 квартал 2018 року 1069 осіб а в середньому 1073 особи в порівнянні в 2019 році менше на 132 особи.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за 9 місяців 2019 року складає 7549 грн., за 2018 рік – 6586 грн. в порівнянні в 2019 році збільшилися  на 963 грн. або зросла на 14,6%.

Обсяги новостворених робочих місць в усіх сферах економічної діяльності складає 12 в порівнянні з 2018 роком 19  відповідно кількість ліквідованих робочих місць складає 14 в співвідношенні складає 116,7 відсотках, що відображає тенденцію до зменшення  якісних показників внаслідок нестабільної ситуації в економіці.

На ринку праці Балтського району існує ряд проблемних чинників та ризиків, що потребують пріоритетного вирішення.

Зменшення показників з працевлаштування громадян з 134 у 2019 році до 156 у 2018 році виникло внаслідок  щорічного зростання обсягів трудових мігрантів працездатного віку, які працюють по трудовим контрактам у іноземних роботодавців, закриття підприємницької діяльності та інше.

На 17 грудня 2019 року на обліку в Балтській районній філії Одеського обласного центру зайнятості  „Безробітне населення, зареєстроване у державній службі зайнятості (на кінець року)”,  перебувало 37 осіб, рівень зареєстрованого безробіття становив 0,92%, в 2018 році перебувало 56 осіб що в порівняні складає різницю менше на  12 осіб або 66,1 % .

Одноразова допомога по безробіттю для організації підприємницької діяльності у всіх сферах економічної діяльності протягом 2019 року не виплачувалася по причині відсутності звернень безробітних осіб, при цьому 10 осіб отримали послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи.

Кількість заявлених вакансій протягом 2019 року склала 220 одиниць, укомплектовано - 188, рівень укомплектування становить 85,5%. Професійне навчання, яке базується на принципах впровадження пріоритетних напрямків, проходило 127 безробітних. Протягом 2019 року на обліку перебувало 1 особа з інвалідністю по селу Піщана проте працевлаштована не була по причині відсутності відповідної вакансії.

Балтською районною філією Одеського обласного центру зайнятості постійно проводиться роз’яснювальна робота з роботодавцями шляхом проведення семінарів, День відкритих дверей, індивідуальних консультацій. Протягом 2019 р було проведено  12 семінарів з роботодавцями,  День відкритих дверей, засідання „круглого столу”. На семінарах надаються роз’яснення щодо змін в законодавстві стосовно кадрових питань, зайнятості населення, ведення соціально відповідального бізнесу, легалізації робочих місць та заробітної плати, щодо послуг, які надаються службою зайнятості.

Протягом останніх років було досягнуто певних позитивних зрушень в сфері розвитку малого підприємництва. Зокрема в районі спрощуються дозвільні процедури та процес започаткування підприємницької діяльності. Найбільша кількість суб’єктів малого бізнесу – підприємці-фізичні особи, які здійснюють діяльність у сфері сільського господарства, торгівлі, наданні послуг. Це пов’язано з особливостями структури економіки району.

Для залучення населення до підприємницької діяльності щорічно Балтською районною філією Одеського обласного центру зайнятості  проводиться навчання безробітних за професіями, що дозволяють займатись індивідуальною трудовою діяльністю. Навчання здійснюється на базі Балтської районної філії Одеського обласного центру зайнятості та Одеському центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

На робочі місця, створені за рахунок надання компенсації роботодавцям ніхто не працевлаштований. Виплачено допомоги по безробіттю за січень-грудень 2019 року 127 безробітним.

Для забезпечення тимчасової зайнятості безробітних Балтською районною філією Одеського обласного центру зайнятості протягом 2019 року не проводилися громадські оплачувані роботи за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в розмірі 50% державного бюджету та 50% районного бюджету по причині складнощів і відмови сільвиконкомів в оформленні процедури (веденні документації, обліку та звітності) що привело до того що самі сільвиконкоми виділяли кошти з сільських бюджетів на фінансування громадських робіт, так за 2019 рік на такі роботи було залучено 9 безробітних в чотирьох сільських радах (Піщанська, Пужайківська, Сінненська, Шляхівська) які працювали по благоустрою і отримували заробітну плату. Профінансовано на такі роботи  в загальній сумі по району 317,3 тис.грн. В середньому витрачено на 1 особу 35,3 тис.грн. Роботи виконувались по благоустрою територій, упорядкуванню кладовищ, пам’ятників, поховань загиблих воїнів. При цьому кошти на проведення громадських робіт з державного бюджету в 2019 році було виділено в сумі 47,0 тис.грн. проте вони були повернуті до державного бюджету в зв’язку з тим що з районного бюджету кошти не виділялися.

Протягом дії програми профорієнтаційними послугами було охоплено 261 осіб із числа незайнятого населення, які отримали 392 послуг.

Середньомісячна заробітна плата по району за III квартал 2019 року становить 8220 грн. в порівняні з 2018 роком становило 7123 грн. що більше на 1097 грн. або зросла на 15,4% що говорить про позитивну тенденцію. Скоротилася за цей же період кількість суб’єктів господарської діяльності, які виплачували заробітну плату менше мінімального рівня, встановленого чинним законодавством. Станом на 1 грудня  2019  року заборгованість із виплати заробітної плати в бюджетній сфері та на економічно активних підприємствах відсутня.