ПРОГРАМА зайнятості населення по Балтському районну на 2018-2020 роки

Пояснювальна записка

до проекту районної Програми зайнятості населення Балтського району на 2018-2020 роки

                                    

Для досягнення основної мети Програми зайнятості населення Балтського району, Одеської області на 2018-2020 року  необхідно забезпечити подальше відновлення, стабілізацію та динамічне зростання усіх сфер економіки регіону, що є підґрунтям для підвищення рівня зайнятості мешканців району.

Проект районної Програми зайнятості населення Балтського району на 2018-2020 роки розроблявся на підставі моніторингу фактичних показників за 2013-2015 роки в цілому по району, 2016-2017 роки без ОТГ в тому числі 2017 рік очікувані показники, 2018-2020 роки прогнозовані показники по району без ОТГ. Базові показники і розрахунки проводилися Балтським районним центром зайнятості, а також структурними підрозділами райдержадміністрації: управлінням соціального захисту населення, фінансовим управління. управлінням екології та агропромислового розвитку, відділом економічного розвитку і торгівлі, відділом освіти, крім того приймали участь в розробці районний відділ статистики, громадські організації та інші.  На підставі розпорядження голови райдержадміністрації від 03 листопада 2017 року №508/А-2017 „Про створення робочої групи з розробки проекту Програми зайнятості населення Балтського району на 2018-2020 роки” було проведено два засідання робочої групи на яких розглядалися питання з організації, розробки і схвалення Програми. Також на засіданні робочої групи по формуванню обласної та територіальних програм зайнятості населення на 2018-2020 роки було прийняте рішення – „прийнято із зауваженнями” і запропоновано доопрацювати 1 та 3 розділи Програми, протокол від 30 листопада 2017 року. Після цього  Програму було доопрацьовано і надано для розгляду і затвердження на сесії районної ради.

Впродовж 2013-2017 років спільні дії районної ради, райдержадміністрації, , міськ-сільвиконкомів були направлені на реалізацію основних пріоритетних напрямів розвитку та вирішення проблемних питань економіки та соціальної сфери. Продовжувалась робота стосовно роз’яснення ініціатив Президента України щодо всебічної модернізації економічних та соціальних напрямів життєдіяльності району та здійснення моніторингу ходу економічних реформ у регіоні.

Балтський район розташований в північній частині Одеської області. Загальна площа району – 1,3 тис. кв. км, в т.ч. площа сільгоспугідь 96956 га, ріллі 70946 га, під присадибними ділянками 3477 га, під фермерськими господарствами 20821 га, під лісами 23834 га. В районі біля 80 невеликих водосховищ та водойм (загальна площа 825 га).

В районі налічується  42 населених пункти, в т.ч. місто Балта.

Чисельність населення в Балтському районі станом на 1 січня 2017 року та на 1 жовтня 2017 року практично не змінилося і складає 40.7 тис.осіб в тому числі в 8 сільських радах (Гербінська, Піщанська, Плосківська, Пужайківська, Сінненська, Новопольська, Чернечанська, Шляхівська) які не ввійшли до ОТГ– 8,7 тис.осіб.      Чисельність працездатного населення станом на 01.11.2017 року складає   4,8 тис. чол.

Економіка района має аграрно-промисловий напрямок.

На території району зареєстровано 134 сільськогосподарських підприємств різних форм власності, у тому числі  92 селянських (фермерських) господарства.  Основні напрями та галузі господарської структури району: (виробництво зерна і технічних культур, молочне тваринництво, свинарство)

Сільськогосподарськими підприємствами Балтського району у 2016 році виробництво  зернових та зернобобових культур складає 142412,4 т.  у 2015 році  89246,1 т. що на  59,8 % більше до попереднього року або на 53166,3 т.

В галузі тваринництва у сільськогосподарських підприємствах району поголів’я великої рогатої худоби становить 329 голів, чисельність корів  161 голів, свиней – 1373 голів, овець та кіз 98 голів.

Валовий надій молока коров’ячого становить 3899 ц, вирощено худоби у живий вазі 937,02  ц.

Найбільша кількість суб’єктів малого бізнесу – підприємці-фізичні особи, які здійснюють діяльність у сфері сільського господарства, торгівлі, наданні послуг, автоперевезеннях. Це пов’язано з особливостями структури економіки району.

Станом на 01.10.2017 року в 3 кварталі середньомісячна заробітна плата  становила 5584 грн. що більше ніж в 1 кварталі поточного року на 44,9% в той час коли аналогічні показники 2016 року на 18,5% та становила 3272 грн., що говорить про позитивну тенденцію. Скоротилася за цей же період кількість суб’єктів господарської діяльності, які виплачували заробітну плату менше мінімального рівня, встановленого чинним законодавством. Станом на 1 листопада  2017  року заборгованість із виплати заробітної плати в бюджетній сфері та на економічно активних підприємствах відсутня.

Промисловість району представлена підприємствами з легкої, лісової та  харчової промисловості а також розпочало розвиватися виробництво сільськогосподарської техніки та обладнання ПП «Паландин-Агро». Найбільшими підприємствами району є:  ПП «Балтська швейна фабрика», ПП «Інтекст», ТОВ «Агрофірма «Хлібна Нива» (хлібозавод).

Промисловими підприємствами району реалізовано продукції 2016 року  на 16,5 % більше 2015 року.

Робота господарського комплексу району вплинула на виконання показників наповнення бюджетів усіх рівнів.

Бюджет  Балтського  району  налічує: - 8 сільських та районний  бюджет. Бюджет по доходам загального фонду утворюється з 7 видів податків Обсяг доходів загального фонду зведеного бюджету Балтського району за 9 місяців 2017 року складає  13006,3 тис .грн.   Виконання плану  складає 111,4%. Понад плану надійшло  1332,6 тис. грн. Темп росту до відповідного періоду минулого року  154,0% або надходження збільшились на 4559,5 тис .грн. 

На ринку праці Балтського району існує ряд проблемних чинників та ризиків, що потребують пріоритетного вирішення.

Зменшення обсягів працевлаштування громадян з 936 у 2013 році до 385 у 2017 році виникло внаслідок  щорічного зростання обсягів трудових мігрантів працездатного віку, які працюють по трудовим контрактам у іноземних роботодавців, закриття підприємницької діяльності та інше.

 

Табл. 1. Динаміка показників зареєстрованого безробіття у 2013-2017 роках

Найменування показника

                         На  1 січня

2013

 року

2014 року

2015 року

2016* року

2017* року

Чисельність осіб, які мали статус безробітного, осіб

1552

1276

1298

1129*

  795*

Чисельність працевлаш-тованих осіб з числа зареєстрованих безробітних

936

  723

 551

  423

  385

Співвідношення працев-лаштованих до чисел осіб, які мали статус безробі відс

       60,3

   56,7

42,4

37,5

  48,4

* всього показники по району з ОТГ;

За даними моніторингу за період 2013-2017(9 міс.) роки щорічні обсяги новостворених робочих місць в усіх сферах економічної діяльності знизилися з 840 до 203 осіб, відповідно кількість ліквідованих робочих місць складає 555 до 173 осіб в співвідношені 184,6 до 117,3 відсотках, що відображає тенденцію до зменьшення  якісних показників внаслідок нестабільної ситуації в економіці.

 

Табл. 2. Динаміка показників створених та ліквідованих робочих місць

                                                 у 2013-2017 рок

 

Найменування показника

2013 рік

2014

 рік

2015 рік

2016* рік

2017* рік

Кількість створених робочих місць, од.

840

346

149

153*

203*

Кількість ліквідованих робочих місць, од.

555

1024

231

161*

173*

Співвідношення створених робочих місць до ліквідованих відсотках

184,6

 

37,4

 

64,5

95,0*

117,3*

* показник всього по району з ОТГ за 9 міс. 2017 року

 

На 1 листопада 2017 року на обліку в районному центрі зайнятості перебувало 204 особи, рівень зареєстрованого безробіття становив 0,8%, всього по району з ОТГ. Протягом січня-жовтня 2017 року за сприяння служби зайнятості було працевлаштовано 795 осіб та 348 безробітних, троє безробітних пройшли навчання з основ підприємницької діяльності. Одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності у всіх сферах економічної діяльності протягом 2013-2017 років отримали майже 550 осіб  - на загальну суму 1219.4тис.грн

Кількість заявлених вакансій протягом 2017 року склала 1067 одиниць, укомплектовано - 1039, рівень укомплектування становить 97,4%. Професійне навчання, яке базується на принципах впровадження пріоритетних напрямків, проходило 179 безробітних. Протягом 2017 року працевлаштовано 8 осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Балтським районним центром зайнятості постійно проводиться роз’яснювальна робота з роботодавцями шляхом проведення семінарів, День відкритих дверей, індивідуальних консультацій. Протягом 2017 року було проведено 35 семінарів з роботодавцями,  День відкритих дверей, засідання «круглого столу». На семінарах надаються роз’яснення щодо змін в законодавстві стосовно кадрових питань, зайнятості населення, ведення соціально відповідального бізнесу, легалізації робочих місць та заробітної плати, щодо послуг, які надаються службою зайнятості.

Протягом останніх років з боку держави та районної влади досягнуто певних позитивних зрушень в сфері розвитку малого підприємництва. Зокрема в районі спрощуються дозвільні процедури та процес започаткування підприємницької діяльності, функціонує Асоціація підприємців Балтського району. Найбільша кількість суб’єктів малого бізнесу – підприємці-фізичні особи, які здійснюють діяльність у сфері сільського господарства, торгівлі, наданні послуг. Це пов’язано з особливостями структури економіки району.

Для залучення населення до підприємницької діяльності щорічно районним центром зайнятості проводиться навчання безробітних за професіями, що дозволяють займатись індивідуальною трудовою діяльністю. Навчання здійснюється на базі районного центру зайнятості та Одеському центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

На робочі місця, створені за рахунок надання компенсації роботодавцям працевлаштовано  16 осіб. Виплачено допомоги по безробіттю за січень-жовтень 2017 року 650 безробітним в сумі 4359,8 тис. грн.

 Для забезпечення тимчасової зайнятості безробітних, районним центром зайнятості протягом 2017 року було організовано та проведено громадські оплачувані роботи, в яких взяло участь 61 особа за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Роботи виконувались по благоустрою територій, упорядкуванню кладовищ, пам’ятників, поховань загиблих воїнів. На проведення громадських робіт було витрачено коштів Фонду в сумі 46,3 тис.грн.

Протягом січня-жовтня 2017 року профорієнтаційними послугами було охоплено 2570 осіб із числа незайнятого населення, які отримали 5963 послуги, проведено  44 семінари із загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці, проводилось також семінари з техніки пошуку роботи для безробітних, у яких взяли участь 714 осіб, з них працевлаштовано 320 осіб, направлено на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 141 особу.

Обсяг капітальні інвестиції за рахунок усіх джерел фінансування складає в 2015 році   94,9 млн. грн. в 2016 рік 192,3 млн. грн. в тому числі по Балтському району 121,2 млн. грн., по м.Балта 71,1 млн. грн. що більше на 97,4 млн. грн., або на 102,6%. 

Протягом 2013-2017 років Балтський район приймає участь у спільному проекті Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». В результаті реалізації даного Проекту, в закладах освіти Балтського району,  а саме сіл Сінне, Піщана, Пужайкове, Новополь,  проведено заміну вікон  на металопластикові вікна з енергозберігаючими склопакетами. В дитячому садку «Дзвіночок» с. Мирони проведено капітальний ремонт будівлі. Закуплено медичне обладнання та меблі для фельдшерсько-акушерського пункту в селі Сінне. Покращення системи водопостачання в селі Білине (проведено капітальний ремонт 2 свердловин).

На ринку праці  району існує ряд проблемних чинників та ризиків, що потребують пріоритетного вирішення. Насамперед, це невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції у професійно-кваліфікаційному розрізі; недостатній рівень кваліфікації осіб, які шукають роботу; наявність молодіжного безробіття; недосконалість соціально-трудових відносин; «тіньова» зайнятість; низький рівень доходів населення та мотивації до праці; міжгалузева міграція робочої сили та її перерозподіл у приватний сектор економіки.

В умовах забезпечення інноваційного розвитку економіки важливого значення набуває кадрове забезпечення галузей економіки відповідно до реальних потреб ринку праці. Роботодавці сьогодні потребують висококваліфікованих працівників, які володіють сучасними технологіями.

Тому основним фактором ефективності виробництва, його конкурентоспроможності та економічного зростання є наявність людських ресурсів, здатних на високому професійному рівні вирішувати виробничі завдання економіки. Саме підвищення професійного рівня потребує сучасного підходу до організації професійного навчання кадрів на виробництві як одного із напрямків підвищення якості та ефективності використання робочої сили, як наслідок – зростання конкурентоспроможності виробленої продукції, надання послуг на внутрішньому та зовнішньому ринках.

В умовах заборони проведення перевірок для майже всіх контролюючих органів держави в приватному секторі економіки набув поширення процес приховування заробітної плати та «тіньової» зайнятості, що впливає на зростання доходів працюючого населення та захисту прав громадян на працю.

Запровадження системної роботи у сфері соціально-трудових відносин, пов’язаної з легалізацією трудових відносин та зайнятості, реалізацією державних гарантій у сфері праці, сприятиме збільшенню доходів від трудової діяльності. За таких умов, для ефективного розвитку сфери зайнятості населення, захисту конституційних прав громадян на працю та збереження трудового потенціалу мають бути консолідовані зусилля органів всіх гілок місцевої влади – райдержадміністрації, місцевого самоврядування, сільвиконкомів, державної служби зайнятості та інших соціальних партнерів.

    Метою Програми є забезпечення реалізації державної політики зайнятості, а саме підвищення економічної активності населення, сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості шляхом здійснення заходів щодо державного регулювання ринку праці, недопущення зростання безробіття, мінімізації впливу світової фінансової кризи на ринок праці, збереження кадрового потенціалу підприємств. Реалізація Програми здійснюватиметься на засадах соціального партнерства шляхом консолідації зусиль усіх сторін соціального діалогу, що спрямовані на підвищення рівня економічної активності населення на регіональному ринку праці, сприяння його продуктивній зайнятості. Програма розроблена виходячи з основних прогнозних параметрів економічного розвитку району 2018-2020 роках. Вона враховує демографічні процеси регіону і базується на закладених в минулі роки та прогнозованих до 2020 року факторів розвитку економіки.

Враховуючи значний вплив на стан зайнятості населення економіки району, з метою здійснення радикальних структурних перетворень у цій сфері за рахунок модернізації виробництв з впровадженням новітніх технологій та проведення активних реформ у найперспективніших секторах економіки в районі пріоритетними напрямками розвитку Балтського району до 2020 року визначені: розбудова сучасного виробництва; розвиток високопродуктивного аграрного виробництва; розбудова та модернізація транспортної інфраструктури; якісний розвиток туристично-рекреаційної сфери; розбудова інфраструктури соціальної сфери та забезпечення нової якості життя населення.

         Пріоритетні напрями відповідають загальнодержавним інтересам, особливостям ресурсного потенціалу району та визначають ряд заходів зі стимулювання розвитку району на перспективу і враховуються при розробці щорічних програм соціально-економічного розвитку та інших програм району.

           З метою дотримання планомірного процесу реалізації довгострокових стратегічних пріоритетів в районі реалізується Програма соціально-економічного розвитку Балтського району на 2017 рік.

Бюджетна політика на 2018-2020 роки має передбачати забезпечення стабілізації та детінізації економіки, розвиток підприємницької діяльності, поліпшення інвестиційного клімату, збільшення розміру заробітної плати, легалізацію доходів, забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів.

Ефективний розвиток економіки в районі неможливий без розвитку гнучкого ринку праці. Завдяки реалізації заходів щодо розвитку реального сектора економіки та реалізації правових і економічних механізмів, спрямованих на легалізацію зайнятості, зменшуватиметься чисельність економічно неактивного населення.

Планується збереження діючої торговельної мережі, підприємств побутового обслуговування, що дасть змогу підвищити рівень обслуговування та надання якісних послуг населенню. В с. Плоске у 2018 році планується відкриття магазину  на 3 робочих місця. В с. Пужайкове відновлення роботи цегельного заводу де планується створити 10 робочих місць. Продовжиться практика проведення ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції, в яких прийматимуть активну участь виробники сільськогосподарської продукції

 У 2018 році основними напрямками розвитку сільського господарства району будуть:

- створення конкурентоспроможного агропромислового виробництва та забезпечення продовольчої безпеки країни;

- розвиток високопродуктивного агропромислового виробництва: розвиток тваринництва, організація обслуговуючих кооперативів і розвиток переробних підприємств;

- впровадження системи збереження та ефективного використання земель сільськогосподарського призначення;

-  підвищення ефективності управління землями державної власності;

- поліпшення ресурсного забезпечення сільськогосподарського виробництва, підтримання наявного технічного потенціалу машинно-тракторного парку, стабілізація його кількісного складу та оновлення, удосконалення форм його використання та забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції за прогресивними технологіями;

- забезпечення розвитку інфраструктури аграрного ринку;

- підтримка виробництва якісних та безпечних продуктів харчування для реалізації на внутрішньому ринку;

- створення сучасної селекційної бази аграрного виробництва.

Виконання зазначених пріоритетів надає можливість досягти суттєвих змін в аграрному секторі та підвищить рівень агропромислового виробництва.

Прогнозні показники розвитку сільськогосподарського виробництва району на 2018 рік визначені перш за все з урахуванням виробничого потенціалу, об’єктивних обставин, що склалися в забезпеченні галузі матеріально – технічними ресурсами.

У 2018 році планується  отримати 120 тис. тонн зернових культур та довести  поголів’я до 400 голів великої  рогатої худоби, в т.ч. 170 голів корів,            1600 голів свиней та 100 голів овець і кіз.

Виконання зазначених пріоритетів надає можливість досягти суттєвих змін в аграрному секторі , підвищити рівень агропромислового виробництва, створення нових робочих місць.

           Переважну частку капітальних інвестицій становитимуть інвестиції в матеріальні активи. Основними джерелами інвестування залишатимуться власні кошти підприємств та організацій, що обумовлено гострою потребою в оновленні активної частини основних фондів, та кредити банків.

 Відповідно до стратегічного плану дій голови облдержадміністрації на 2017-2019 роки «Розумний регіон» Балтською райдержадміністрацією приділяється велика увага залученню інвестицій та розвитку бізнесу, так в даний час, з метою визначення інвестиційного потенціалу Балтського району, райдержадміністрацією створюється база даних вільних незадіяних приміщень та земельних ділянок зокрема: Шляхівська сільська рада - недобудова будинку побуту, приміщення школи, Піщанська сільська рада - будівля колишньої загальноосвітньої школи, дитячий садок, незадіяна територія колишнього консервного заводу, тощо.

В результаті  подальшого втілення даних планів очікується поліпшення інвестиційного клімату та збільшення обсягів залучених інвестицій до Балтського району збільшення частки сільськогосподарської продукції з високою доданою вартістю, розширення використання інновацій в аграрному секторі.

В 2018-2020 роках передбачається залучити до участі в оплачуваних громадських роботах по 9 безробітних щорічно. Громадські роботи будуть проводитися за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Особлива увага в 2018-2020 роках  буде приділятися сприянню зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

           Реалізація механізмів надання  фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва поліпшить доступ підприємців до кредитних ресурсів що сприятиме

- збільшенню кількості суб’єктів господарювання;

- збільшенню кількості малих підприємств;

- збільшенню кількості працюючих у сфері малого підприємництва.

Реалізація усіх вище зазначених програм дасть можливість створити нові робочі місця і розширити сферу застосування праці для працевлаштування незайнятих громадян. 

Демографічна ситуація в районі у прогнозований період характеризуватиметься зменшенням чисельності населення через його природне скорочення. Позитивно впливатиме на демографічну ситуацію і міграція населення. Враховуючи природне скорочення та позитивне сальдо міграції, середньорічна чисельність населення очікується на рівні попереднього року.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі районних бюджетів, бюджетів сіл, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (додатки 1 і 2 до Програми).

Обсяги фінансування за рахунок бюджетних коштів будуть затверджуватися щорічно у відповідних місцевих бюджетах в межах наявного фінансового ресурсу і уточнюватися під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік.

Протягом 2018-2020 років планується Проведення акцій «Випускник », презентації професій у навчальних закладах, організація інформаційно – роз’яснювальної роботи з незайнятим населенням, а також сприяння зайнятості громадян які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції та демобілізованих військовослужбовців учасників АТО шляхом індивідуалізації надання послуг з працевлаштування з числа зареєстрованих безробітних.

 - розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць;

- підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення;

- підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції;

- сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці:

. сприяти реалізації інвестиційних проектів з метою створення нових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці;

Пріорітетними напрямками розвитку району на 2018-2020 роки  є створення сприятливих умов для стабілізації економіки району та підвищення її конкурентоспроможності.

 Першочерговими заходами є покращення умов ведення бізнесу; посилення ролі та підвищення бюджетної і фінансової самостійності місцевих бюджетів;  ефективне управління бюджетними ресурсами та  досягнення стратегічних цілей соціально – економічного розвитку району.

Запровадження системної роботи у сфері соціально-трудових відносин, пов’язаної з легалізацією трудових відносин та зайнятості, реалізацією державних гарантій у сфері праці, сприятиме збільшенню доходів від трудової діяльності.

За таких умов, для ефективного розвитку сфери зайнятості населення, захисту конституційних прав громадян на працю та збереження трудового потенціалу мають бути консолідовані зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державної служби зайнятості та інших соціальних партнерів

Напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку 3.

- стимулювання зацікавленості роботодавців у модернізації виробництва, розвитку сфер енергозбереження, будівництва, туристичної та рекреаційної інфраструктури;

- залучення інвестицій з метою забезпечення розвитку пріоритетних видів економічної діяльності та інфраструктури;

- запровадження інноваційних технологій, забезпечення підвищення продуктивності праці;

- запровадження стимулів зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць, у тому числі для осіб з інвалідністю.

- інформаційно – роз’яснювальна та профорієнтаційна робота;

- легалізація заробітної плати та зайнятості найманої робочої сили, яка використовується  суб’єктами господарювання – фізичними особами, з метою забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцями;

- оптимізація колективних договорів з метою підвищення соціального захисту працівників;

- сприяння створенню в сільській місцевості суб’єктів малого підприємництва (з метою розширення сфери застосування праці в селах).

- удосконалення механізму захисту прав працівників на своєчасне отримання заробітної плати у повному розмірі;

- підвищення ефективності державного нагляду і контролю за дотриманням вимог законодавства про працю та зайнятість населення з метою забезпечення реалізації конституційних прав і соціальних гарантій працівників;

- активізації співпраці сторін соціального діалогу щодо детінізації відносин на ринку праці, забезпечення дотримання прав і гарантій працівників.

- забезпечення підтримки економічно активного населення, зокрема безробітних, у започаткуванні власної справи;

- проведення на постійній основі інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо переваг легальних трудових відносин для забезпечення соціального захисту працівників;

- проведення професійної орієнтації учнів старших класів загальноосвітніх закладів, а також неповнолітніх осіб шляхом проведення відповідних заходів;

- навчання, підвищення кваліфікацій та перекваліфікація безробітних та працюючих;

- посилення державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні;

- збалансування попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці з урахуванням можливостей працевлаштування;  

- інформаційно – роз’яснювальна робота щодо створення сприятливих умов для роботи їх працівників,  забезпечення гідного рівня заробітної плати з метою запобігання відтоку робочої сили за кордон та забезпечення дотримання вимог законодавства з боку роботодавців стосовно використання праці іноземців та осіб без громадянства;

           - сприяння  в працевлаштуванні  особам,  які  звільнені  від  відбування  покарань  з  місць  позбавлення  волі,  та  надання  допомоги  в  професійному  навчанні  та  побутовому  влаштуванні;

- надання соціальних послуг з питань зайнятості громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО та демобілізованих військовослужбовців учасників АТО знаходиться під постійним сприянням зайнятості. 

Реалізація Програми у поєднанні з тенденціями соціально-економічного розвитку району має  стабілізувати стан справ на  ринку праці протягом 2018-2020 років що приведе до слідуючих результатів:

- збільшиться чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації                     підприємницької   діяльності та ведення власної справи;

- стимулювання сприяння розвитку підприємництва шляхом започаткування          безробітними підприємницької діяльності, зокрема мешканців сільської місцевості з метою відродження сільськогосподарського виробництва, започаткування агро бізнесу;

- забезпечить розширення сфери застосування праці шляхом створення нових робочих місць, що приведе до збільшення кількості осіб  зайнятих трудовою діяльністю;

- зменшиться обсяг безробіття, у тому числі серед молоді та сільського населення;

- підвищиться якість робочих місць за умовами та оплатою праці у результаті реалізації інноваційно-інвестиційної політики в районі;

- зменшиться обсяги нелегальної (тіньової) зайнятості;

- підвищиться престижність праці за робітничими професіями;

- зростуть надходження до бюджетів усіх рівнів та фондів загальнообов’язкового  державного соціального страхування;

- зменшити відтік економічно активного населення за кордон.

Контроль за виконанням даної Програми здійснює постійна комісія районної ради з питань економіки, інвестиційної діяльності, регуляторної політики, будівництва, транспорту, зв’язку, агропромислового розвитку та підприємництва, а також відповідно до компетенції райдержадміністрація та районний центр зайнятості. Координація роботи із забезпечення виконання Програми між усіма виконавцями покладається  на управління соціального захисту населення райдержадміністрації яке здійснюватиме систематичний моніторинг у сфері зайнятості та ринку праці і надаватиме пропозиції та рекомендації щодо регулювання зайнятості.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми управління соціального захисту населення райдержадміністрації складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд Балтської районної ради разом із пояснювальною запискою до 1 березня 2021 року.

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, сільвиконкоми та інші районні організації, які є виконавцями Програми, щокварталу, до 5 числа подають управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації – координатору Програми, інформацію про стан виконання заходів а райдержадміністрації до 10 числа подають Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації – головному координатору Програми, інформацію про стан виконання заходів.

Строк дії Програми  - 2018-2020 роки.

 

ПРОГРАМА зайнятості населення по Балтському районну на 2018-2020 роки

   

ПАСПОРТ

Програми зайнятості населення по Балтському району

на 2018-2020 роки

 

1.

Ініціатор розроблення програми 

Балтська районна державна адміністрація Одеської області

2.

Розробник програми 

 

Управління соціального захисту населення Балтської районної державної адміністрації Одеської області

3.

Співрозробники програми

Балтський районний  центр зайнятості

4.

Відповідальний виконавець програми 

Управління соціального захисту населення Балтської районної державної адміністрації Одеської області

5.

Учасники програми 

 

Балтська районна державна адміністрація Одеської області, сільські ради,  громадські організації  Балтської міської ради Одеської області, Балтський районний центр зайнятості, об’єднання організацій роботодавців, Балтське відділення Подільської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області, відділ НП ГУ НП України в Одеській області

6.

Термін реалізації програми 

2018-2020 роки

6.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм) 

 

                          -

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет Балтського району, сільські бюджети,  кошти не бюджетних джерел

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, 

 

                        105,2

 

у тому числі: 

 

8.1.

коштів місцевого бюджету

                        105,2

8.2.

коштів об’єднаних територіальних громад

                            Х

8.3.

коштів інших джерел

(Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття)

 

 

                            Х*

*Кошти на фінансування з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття будуть визначені після затвердження Державного бюджету України на відповідний рік.

 

 

Зміст

 

№ з/п

Найменування розділів

Сторінка

 

1.

Визначення проблеми

4

 

2.

Визначення мети Програми

8

 

3.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми та необхідності її розв’язання програмним методом

8

 

 

4.

Напрями діяльності та заходи програми

10

 

5.

Очікувані результати та ефективність Програми

13

 

6.

Координація та контроль за ходом виконання Програми

14

 

Додаток 1

Табл.1. Ресурсне забезпечення проведення громадських та тимчасових робіт у адміністративно-територіальному розрізі

15

 

 

Табл. 2. Орієнтований обсяг фінансування Програми за роками та головними розпорядниками коштів

19

 

Додаток 2

Показники очікуваних результатів виконання Програми зайнятості населення Одеської області на 2018-2020 роки

20

 

 

Табл. 1.Основні показники регіонального ринку праці

20

 

 

Табл. 2. Показники професійної підготовки та використання робочої сили

21

 

 

Табл. 3. Працевлаштування на нові робочі місця

22

 

 

Табл. 4. Показники надання соціальних послуг державною службою зайнятості

23

 

 

Табл. 5. Показники сприяння зайнятості інвалідів

25

 

Додаток 3.

Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення на 2018-2020 роки

26-40

 

         1. Визначення проблеми

Для досягнення основної мети Програми зайнятості населення Балтського району, Одеської області на період до 2020 року  необхідно забезпечити подальше відновлення, стабілізацію та динамічне зростання усіх сфер економіки регіону, що є підґрунтям для підвищення рівня зайнятості мешканців району.

 Впродовж 2013-2017 років спільні дії районної державної адміністрації, районної ради, міськ - сільвиконкомів були направлені на реалізацію основних пріоритетних напрямів розвитку та вирішення проблемних питань економіки та соціальної сфери.

Продовжувалась робота стосовно роз’яснення ініціатив Президента України щодо всебічної модернізації економічних та соціальних напрямів життєдіяльності країни і району та здійснення моніторингу ходу економічних реформ у регіоні.

Балтський район розташований в північній частині Одеської області. Загальна площа району – 1,3 тис. кв. км, в т.ч. площа сільгоспугідь 96956 га, ріллі 70946 га, під присадибними ділянками 3477 га, під фермерськими господарствами 20821 га, під лісами 23834 га. В районі біля 80 невеликих водосховищ та водойм (загальна площа 825 га).

В районі налічується  42 населених пункти, в т.ч. місто Балта.

Чисельність населення в Балтському районі станом на 1 січня 2017 року та на 1 жовтня 2017 року практично не змінилося і складає 40.7 тис. осіб в тому числі в 8 сільських радах (Гербинська, Піщанська, Плосківська, Пужайківська, Сінненська, Новопольська, Чернеченська, Шляхівська) які не ввійшли до ОТГ– 8,7 тис. осіб. Чисельність працездатного населення станом на 01.11.2017 року складає 4,8 тис. чол.

Економіка району має аграрно-промисловий напрямок.

На території району зареєстровано 134 сільськогосподарських підприємств різних форм власності, у тому числі  92 селянських (фермерських) господарства. Основні напрями та галузі господарської структури району: (виробництво зерна і технічних культур, молочне тваринництво, свинарство).

Сільськогосподарськими підприємствами Балтського району у 2016 році виробництво зернових та зернобобових культур складає 142412,4 т. у 2015 році  89246,1 т. що на  59,8 % більше до попереднього року або на 53166,3 т.

В галузі тваринництва у сільськогосподарських підприємствах району поголів’я великої рогатої худоби становить 329 голів, чисельність корів  161 голів, свиней – 1373 голів, овець та кіз 98 голів.

Валовий надій молока коров’ячого становить 3899 ц, вирощено худоби у живий вазі 937,02  ц.

Найбільша кількість суб’єктів малого бізнесу – підприємці-фізичні особи, які здійснюють діяльність у сфері сільського господарства, торгівлі, наданні послуг, автоперевезеннях. Це пов’язано з особливостями структури економіки району.

Станом на 01.10.2017 року в 3 кварталі середньомісячна заробітна плата становила 5584 грн. що більше ніж в 1 кварталі поточного року на 44,9%. , в той час коли аналогічні показники 2016 року на 18,5% та становила 3272 грн., що говорить про позитивну тенденцію. Скоротилася за цей же період кількість суб’єктів господарської діяльності, які виплачували заробітну плату менше мінімального рівня, встановленого чинним законодавством. Станом на 1 листопада  2017  року заборгованість із виплати заробітної плати в бюджетній сфері та на економічно активних підприємствах відсутня.

Промисловість району представлена підприємствами з легкої, лісової та  харчової промисловості а також розпочало розвиватися виробництво сільськогосподарської техніки та обладнання ПП «Паландин - Агро».

Найбільшими підприємствами району є: ПП «Балтська швейна фабрика», ПП «Інтекст», ТОВ «Агрофірма «Хлібна Нива» (хлібозавод).

Промисловими підприємствами району реалізовано продукції 2016 року  на 16,5 % більше 2015 року.

 

Найменування підприємств

Продукція, що випускається

Кількість прац-ків станом  1.10.2017

ПІБ керівника

ПП «Балтська швейна фабрика»

Продукція легкої промисловості

270

Лазаренко М. Д.

ТОВ АФ «Хлібна нива»

Сільськогосподарська продукція, хліб та хлібобулочні вироби

197

Герасименко Ю.Ф.

ПП «Інтекст»

Продукція легкої промисловості

74

Крючков В. Є.

ПП «Паландин - Агро»

Сільськогосподарське обладнання

26

Пурчел К. О.

ТОВ «Балтська хутрова фабрика»

Продукція легкої промисловості

33

Шапіро Н. Д.

 

            Робота господарського комплексу району вплинула на виконання показників наповнення бюджетів усіх рівнів.

Бюджет  Балтського  району налічує: - 8 сільських та районний  бюджет. Бюджет по доходам загального фонду утворюється з 7 видів податків Обсяг доходів загального фонду зведеного бюджету Балтського району за 9 місяців 2017 року складає  13006,3 тис .грн.   Виконання плану  складає 111,4%. Понад плану надійшло  1332,6 тис. грн. Темп росту до відповідного періоду минулого року 154,0% або надходження збільшились на 4559,5 тис. грн.

На ринку праці Балтського району існує ряд проблемних чинників та ризиків, що потребують пріоритетного вирішення.

Зменшення обсягів працевлаштування громадян з 936 у 2013 році до 385 у 2017 році виникло внаслідок  щорічного зростання обсягів трудових мігрантів працездатного віку, які працюють по трудовим контрактам у іноземних роботодавців, закриття підприємницької діяльності та інше.

 

Табл. 1. Динаміка показників зареєстрованого безробіття у 2013-2017 роках

 

Найменування показника

                         На  1 січня

2013

року

2014 року

2015 року

2016* року

2017* року

Чисельність осіб, які мали статус безробітного, осіб

1552

1276

1298

1129*

  795*

Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних

936

  723

 551

  423

  385

Співвідношення працевлаштованих до чисельність осіб, які мали статус безробітного відсотках

       60,3

   56,7

42,4

37,5

  48,4

* всього показники по району з ОТГ;

 

За даними моніторингу за період 2013-2017 (9 міс.) роки щорічні обсяги новостворених робочих місць в усіх сферах економічної діяльності знизилися з 840 до 203 осіб, відповідно кількість ліквідованих робочих місць складає 555 до 173 осіб в співвідношенні 184,6 до 117,3 відсотках, що відображає тенденцію до зменшення  якісних показників внаслідок нестабільної ситуації в економіці.

Табл. 2. Динаміка показників створених та ліквідованих робочих місць у 2013-2017 роках

 

Найменування показника

2013 рік

2014

 рік

2015 рік

2016* рік

2017* рік

Кількість створених робочих місць, од.

840

346

149

153*

203*

Кількість ліквідованих робочих місць, од.

555

1024

231

161*

173*

Співвідношення створених робочих місць до ліквідованих відсотках

184,6

 

37,4

 

64,5

95,0*

117,3*

* показник всього по району з ОТГ за 9 міс. 2017 року

 

На 1 листопада 2017 року на обліку в районному центрі зайнятості перебувало 204 особи, рівень зареєстрованого безробіття становив 0,8%, всього по району з ОТГ. Протягом січня-жовтня 2017 року за сприяння служби зайнятості було працевлаштовано 795 осіб та 348 безробітних, 3 безробітних пройшли навчання з основ підприємницької діяльності. Одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності у всіх сферах економічної діяльності протягом 2013-2017 років отримали майже 550 осіб  - на загальну суму 1219.4тис.грн

Кількість заявлених вакансій протягом 2017 року склала 1067 одиниць, укомплектовано - 1039, рівень укомплектування становить 97,4%. Професійне навчання, яке базується на принципах впровадження пріоритетних напрямків, проходило 179 безробітних. Протягом 2017 року працевлаштовано 8 осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Балтським районним центром зайнятості постійно проводиться роз’яснювальна робота з роботодавцями шляхом проведення семінарів, День відкритих дверей, індивідуальних консультацій. Протягом 2017 року було проведено 35 семінарів з роботодавцями,  День відкритих дверей, засідання «круглого столу». На семінарах надаються роз’яснення щодо змін в законодавстві стосовно кадрових питань, зайнятості населення, ведення соціально відповідального бізнесу, легалізації робочих місць та заробітної плати, щодо послуг, які надаються службою зайнятості.

Протягом останніх років з боку держави та районної влади досягнуто певних позитивних зрушень в сфері розвитку малого підприємництва. Зокрема в районі спрощуються дозвільні процедури та процес започаткування підприємницької діяльності, функціонує Асоціація підприємців Балтського району. Найбільша кількість суб’єктів малого бізнесу – підприємці-фізичні особи, які здійснюють діяльність у сфері сільського господарства, торгівлі, наданні послуг. Це пов’язано з особливостями структури економіки району.

Для залучення населення до підприємницької діяльності щорічно районним центром зайнятості проводиться навчання безробітних за професіями, що дозволяють займатись індивідуальною трудовою діяльністю. Навчання здійснюється на базі районного центру зайнятості та Одеському центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

На робочі місця, створені за рахунок надання компенсації роботодавцям працевлаштовано  16 осіб. Виплачено допомоги по безробіттю за січень-жовтень 2017 року 650 безробітним в сумі 4359,8 тис. грн.

 Для забезпечення тимчасової зайнятості безробітних, Балтським районним центром зайнятості протягом 2017 року було організовано та проведено громадські оплачувані роботи, в яких взяло участь 61 особа, в тому числі 61 особа за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Роботи виконувались по благоустрою територій с. Плоске та Сінне, упорядкуванню кладовищ, пам’ятників, поховань загиблих воїнів. На проведення громадських робіт було витрачено коштів Фонду в сумі 46,3 тис.грн.

Протягом січня-жовтня 2017 року профорієнтаційними послугами було охоплено 2570 осіб із числа незайнятого населення, які отримали 5963 послуги, проведено  44 семінари із загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці, проводилось також семінари з техніки пошуку роботи для безробітних, у яких взяли участь 714 осіб, з них працевлаштовано 320 осіб, направлено на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 141 особу.

Обсяг капітальних інвестиції за рахунок усіх джерел фінансування складає в 2015 році   94,9 млн. грн. в 2016 рік 192,3 млн. грн. в тому числі по Балтському району 121,2 млн. грн., по м.Балта 71,1 млн. грн. що більше на 97,4 млн. грн., або  на 102,6%.

Протягом 2013-2017 років Балтський район приймає участь у спільному проекті Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». В результаті реалізації даного Проекту, в закладах освіти Балтського району,  а саме: сіл Сінне, Піщана, Пужайкове, Новополь,  проведено заміну вікон  на металопластикові вікна з енергозберігаючими склопакетами. В дитячому садку «Дзвіночок» с. Мирони проведено капітальний ремонт будівлі. Закуплено медичне обладнання та меблі для фельдшерсько-акушерського пункту в селі Сінне. Покращення системи водопостачання в селі Білине (проведено капітальний ремонт 2 свердловин).

На ринку праці  району існує ряд проблемних чинників та ризиків, що потребують пріоритетного вирішення. Насамперед, це невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції у професійно-кваліфікаційному розрізі; недостатній рівень кваліфікації осіб, які шукають роботу; наявність молодіжного безробіття; недосконалість соціально-трудових відносин; «тіньова» зайнятість; низький рівень доходів населення та мотивації до праці; міжгалузева міграція робочої сили та її перерозподіл у приватний сектор економіки.

В умовах забезпечення інноваційного розвитку економіки важливого значення набуває кадрове забезпечення галузей економіки відповідно до реальних потреб ринку праці. Роботодавці сьогодні потребують висококваліфікованих працівників, які володіють сучасними технологіями.

Тому основним фактором ефективності виробництва, його конкурентоспроможності та економічного зростання є наявність людських ресурсів, здатних на високому професійному рівні вирішувати виробничі завдання економіки. Саме підвищення професійного рівня потребує сучасного підходу до організації професійного навчання кадрів на виробництві як одного із напрямків підвищення якості та ефективності використання робочої сили, як наслідок – зростання конкурентоспроможності виробленої продукції, надання послуг на внутрішньому та зовнішньому ринках.

В умовах заборони проведення перевірок для майже всіх контролюючих органів держави в приватному секторі економіки набув поширення процес приховування заробітної плати та «тіньової» зайнятості, що впливає на зростання доходів працюючого населення та захисту прав громадян на працю.

Запровадження системної роботи у сфері соціально-трудових відносин, пов’язаної з легалізацією трудових відносин та зайнятості, реалізацією державних гарантій у сфері праці, сприятиме збільшенню доходів від трудової діяльності. За таких умов, для ефективного розвитку сфери зайнятості населення, захисту конституційних прав громадян на працю та збереження трудового потенціалу мають бути консолідовані зусилля органів всіх гілок місцевої влади – райдержадміністрації, місцевого самоврядування, сільвиконкомів, державної служби зайнятості та інших соціальних партнерів.

 

  2. Визначення мети Програми 

    Метою Програми є забезпечення реалізації державної політики зайнятості, а саме підвищення економічної активності населення, сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості шляхом здійснення заходів щодо державного регулювання ринку праці, недопущення зростання безробіття, мінімізації впливу світової фінансової кризи на ринок праці, збереження кадрового потенціалу підприємств.

Реалізація Програми здійснюватиметься на засадах соціального партнерства шляхом консолідації зусиль усіх сторін соціального діалогу, що спрямовані на підвищення рівня економічної активності населення на регіональному ринку праці, сприяння його продуктивній зайнятості. Програма розроблена виходячи з основних прогнозних параметрів економічного розвитку району 2018-2020 роках. Вона враховує демографічні процеси регіону і базується на закладених в минулі роки та прогнозованих до 2020 року факторів розвитку економіки.

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми та необхідності її розв’язання програмним методом

 

Враховуючи значний вплив на стан зайнятості населення економіки району, з метою здійснення радикальних структурних перетворень у цій сфері за рахунок модернізації виробництв з впровадженням новітніх технологій та проведення активних реформ у найперспективніших секторах економіки в районі пріоритетними напрямками розвитку Балтського району до 2020 року визначені: розбудова сучасного виробництва; розвиток високопродуктивного аграрного виробництва; розбудова та модернізація транспортної інфраструктури; якісний розвиток туристично-рекреаційної сфери; розбудова інфраструктури соціальної сфери та забезпечення нової якості життя населення.

            Пріоритетні напрями відповідають загальнодержавним інтересам, особливостям ресурсного потенціалу району та визначають ряд заходів зі стимулювання розвитку району на перспективу і враховуються при розробці щорічних програм соціально-економічного розвитку та інших програм району.

Бюджетна політика на 2018-2020 роки має передбачати забезпечення стабілізації та детінізації економіки, розвиток підприємницької діяльності, поліпшення інвестиційного клімату, збільшення розміру заробітної плати, легалізацію доходів, забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів.

Ефективний розвиток економіки в районі неможливий без розвитку гнучкого ринку праці. Завдяки реалізації заходів щодо розвитку реального сектора економіки та реалізації правових і економічних механізмів, спрямованих на легалізацію зайнятості, зменшуватиметься чисельність економічно неактивного населення.

Планується збереження діючої торговельної мережі, підприємств побутового обслуговування, що дасть змогу підвищити рівень обслуговування та надання якісних послуг населенню. В с. Плоске у 2018 році планується відкриття магазину  на 3 робочих місця. В с. Пужайкове відновлення роботи цегельного заводу де планується створити 10 робочих місць. Продовжиться практика проведення ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції, в яких прийматимуть активну участь виробники сільськогосподарської продукції. У 2018 році основними напрямками розвитку сільського господарства району будуть:

- створення конкурентоспроможного агропромислового виробництва та забезпечення продовольчої безпеки країни;

- розвиток високопродуктивного агропромислового виробництва: розвиток тваринництва, організація обслуговуючих кооперативів і розвиток переробних підприємств;

- впровадження системи збереження та ефективного використання земель сільськогосподарського призначення;

-  підвищення ефективності управління землями державної власності;

- поліпшення ресурсного забезпечення сільськогосподарського виробництва, підтримання наявного технічного потенціалу машинно-тракторного парку, стабілізація його кількісного складу та оновлення, удосконалення форм його використання та забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції за прогресивними технологіями;

- забезпечення розвитку інфраструктури аграрного ринку;

- підтримка виробництва якісних та безпечних продуктів харчування для реалізації на внутрішньому ринку;

- створення сучасної селекційної бази аграрного виробництва.

Виконання зазначених пріоритетів надає можливість досягти суттєвих змін в аграрному секторі та підвищить рівень агропромислового виробництва.

Прогнозні показники розвитку сільськогосподарського виробництва району на 2018 рік визначені перш за все з урахуванням виробничого потенціалу, об’єктивних обставин, що склалися в забезпеченні галузі матеріально – технічними ресурсами.

У 2018 році планується отримати 120 тис. тонн зернових культур та довести  поголів’я до 400 голів великої  рогатої худоби, в т.ч. 170 корів, 1600 голів свиней та 100 голів овець і кіз.

Внутрішня торгівля є однією з галузей економіки, яка найбільш динамічно розвивається. Це підтверджується сталою позитивною динамікою роздрібного товарообігу, зростанням чисельності приватних підприємців, що займаються торговельною діяльністю, значним внеском торгівлі у формування доданої вартості та бюджетних надходжень, створення нових робочих місць для працевлаштування населення.

            Стабільний соціально-економічний розвиток регіону потребує випереджаючого нарощування інвестиційних ресурсів. Головним завданням інвестиційної політики у 2018-2020 роки стане спрямування інвестиційних потоків у пріоритетні сектори економіки, подальше створення та вдосконалення функціонування територій пріоритетного розвитку.

Переважну частку капітальних інвестицій становитимуть інвестиції в матеріальні активи. Основними джерелами інвестування залишатимуться власні кошти підприємств та організацій, що обумовлено гострою потребою в оновленні активної частини основних фондів, та кредити банків.

 Відповідно до стратегічного плану дій голови Одеської обласної державної адміністрації на 2017-2019 роки «Розумний регіон» Балтською райдержадміністрацією приділяється велика увага залученню інвестицій та розвитку бізнесу. З метою визначення інвестиційного потенціалу району, районною державною адміністрацією створюється база даних вільних незадіяних приміщень та земельних ділянок зокрема: Шляхівська сільська рада - недобудова будинку побуту, приміщення школи, Піщанська сільська рада - будівля колишньої загальноосвітньої школи, дитячий садок, незадіяна територія колишнього консервного заводу, тощо.

В результаті подальшого втілення даних планів очікується поліпшення інвестиційного клімату та збільшення обсягів залучених інвестицій, збільшення частки сільськогосподарської продукції з високою доданою вартістю, розширення використання інновацій в аграрному секторі.

В 2018-2020 роках передбачається залучити до участі в оплачуваних громадських роботах по 9 безробітних щорічно. Громадські роботи будуть проводитися за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Особлива увага буде приділятися сприянню зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

Реалізація державної політики розвитку промисловості району спрямовуватиметься на розвиток виробництва продукції, забезпечення внутрішнього ринку, підтримку та сприяння збільшенню частки продукції галузей та виробництв з високою доданою вартістю.

            Разом з тим, все ще існує ряд проблемних чинників та ризиків, що потребують пріоритетного вирішення. В умовах забезпечення інноваційного розвитку економіки важливого значення набуває кадрове забезпечення галузей економіки відповідно до реальних потреб ринку праці. Роботодавці сьогодні потребують висококваліфікованих працівників, які володіють сучасними технологіями.

За таких умов, для ефективного розвитку сфери зайнятості населення, захисту конституційних прав громадян на працю та збереження трудового потенціалу мають бути консолідовані зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Державної служби зайнятості та інших соціальних партнерів.         З метою дотримання планомірного процесу реалізації довгострокових стратегічних пріоритетів в районі реалізується Програма соціально-економічного та культурного розвитку Балтського району.

Одним з основних завдань регіонального розвитку є залучення додаткових інвестицій в реальний сектор економіки, що сприятиме створенню нових робочих місць.

З метою підвищення інвестиційної привабливості району, створення умов для активізації інвестиційної діяльності, спрямованої на модернізацію економіки та забезпечення соціально-економічного розвитку, реалізовуватиметься інвестиційна стратегія Балтського району.

Інструментом реалізації на регіональному рівні державної політики розвитку малого і середнього підприємництва є реалізація заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Балтському районі на перспективу. Реалізація механізмів надання  фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва поліпшить доступ підприємців до кредитних ресурсів що сприятиме:

- збільшенню кількості суб’єктів господарювання;

- збільшенню кількості малих підприємств;

- збільшенню кількості працюючих у сфері малого підприємництва.

Реалізація усіх вище зазначених програм дасть можливість створити нові робочі місця і розширити сферу застосування праці для працевлаштування незайнятих громадян. 

Демографічна ситуація в районі у прогнозований період характеризуватиметься зменшенням чисельності населення через його природне скорочення. Позитивно впливатиме на демографічну ситуацію і міграція населення. Враховуючи природне скорочення та позитивне сальдо міграції, середньорічна чисельність населення очікується на рівні попереднього року.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі районних бюджетів, бюджетів сіл, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (додатки 1 і 2 до Програми).

Обсяги фінансування за рахунок бюджетних коштів будуть затверджуватися щорічно у відповідних місцевих бюджетах в межах наявного фінансового ресурсу і уточнюватися під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік.

Строк дії Програми  - 2018-2020 роки.

           

4. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення на 2018-2020 роки

 

Протягом 2018-2020 років планується проведення акцій «Випускник», презентації професій у навчальних закладах, організація інформаційно – роз’яснювальної роботи з незайнятим населенням, а також сприяння зайнятості громадян які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції та демобілізованих військовослужбовців учасників АТО шляхом індивідуалізації надання послуг з працевлаштування з числа зареєстрованих безробітних.

Таким чином спільні  зусилля  органів  виконавчої  влади  та органів місцевого самоврядування Балтського  району  будуть   сприяти  вирішенню   конкретних   питань   розвитку   району протягом 2018-2020 років його економіки, підвищення рівня життя мешканців, на основі стабілізації  та  поступового  зростання  усіх  сфер економіки регіону, послідовного вирішення його соціально - економічних проблем. Пріоритетними напрямками розвитку району є створення сприятливих умов для стабілізації економіки району та підвищення її конкурентоспроможності. Першочерговими заходами є покращення умов ведення бізнесу; посилення ролі та підвищення бюджетної і фінансової самостійності місцевих бюджетів;  ефективне управління бюджетними ресурсами та  досягнення стратегічних цілей соціально – економічного розвитку району.

Вжиття своєчасних заходів щодо стабілізації ситуації в економіці і соціальній сфері, узгоджена діяльність із центральними органами виконавчої влади стосовно вирішення проблемних питань розвитку дозволяють говорити про забезпечення позитивної динаміки окремих показників соціально-економічного розвитку. В умовах розвитку приватних форм власності поширення набув процес приховування заробітної плати та «тіньової» зайнятості, що спричиняє певні перепони до зростання доходів працюючого населення та захисту прав громадян на працю.

Запровадження системної роботи у сфері соціально-трудових відносин, пов’язаної з легалізацією трудових відносин та зайнятості, реалізацією державних гарантій у сфері праці, сприятиме збільшенню доходів від трудової діяльності. За таких умов, для ефективного розвитку сфери зайнятості населення, захисту конституційних прав громадян на працю та збереження трудового потенціалу мають бути консолідовані зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державної служби зайнятості та інших соціальних партнерів

            Напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку 3.

 

4.1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць:

 

- стимулювання зацікавленості роботодавців у модернізації виробництва, розвитку сфер енергозбереження, будівництва, туристичної та рекреаційної інфраструктури;

- залучення інвестицій з метою забезпечення розвитку пріоритетних видів економічної діяльності та інфраструктури;

- запровадження інноваційних технологій, забезпечення підвищення продуктивності праці;

- запровадження стимулів зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць, у тому числі для осіб з інвалідністю.

- посилення мотивації населення до легальної зайнятості та сприяння розвитку підприємництва шляхом проведення інформаційної кампанії на телебаченні та в пресі, а також участі в семінарах з орієнтації на самозайнятість та підприємництво;

- додаткова матеріальна підтримка безробітних та працівників підприємств у разі втрати ними частини  заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50% передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції шляхом організації громадських робіт;

- інформаційно – роз’яснювальна та профорієнтаційна робота з метою адаптації вивільнюваних осіб до  умов ринку, активації їх особистих зусиль у вирішенні питань зайнятості;

- легалізація заробітної плати та зайнятості найманої робочої сили, яка використовується  суб’єктами господарювання – фізичними особами, з метою забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцями;

- оптимізація колективних договорів з метою підвищення соціального захисту працівників;

- сприяння створенню в сільській місцевості суб’єктів малого підприємництва (з метою розширення сфери застосування праці в селах).

 

4.2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення:

 

- удосконалення механізму захисту прав працівників на своєчасне отримання заробітної плати у повному розмірі;

- підвищення ефективності державного нагляду і контролю за дотриманням вимог законодавства про працю та зайнятість населення з метою забезпечення реалізації конституційних прав і соціальних гарантій працівників;

- активізації співпраці сторін соціального діалогу щодо детінізації відносин на ринку праці, забезпечення дотримання прав і гарантій працівників.

- забезпечення підтримки економічно активного населення, зокрема безробітних, у започаткуванні власної справи;

- проведення на постійній основі інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо переваг легальних трудових відносин для забезпечення соціального захисту працівників;

- проведення професійної орієнтації учнів старших класів загальноосвітніх закладів, а також неповнолітніх осіб шляхом проведення відповідних заходів;

- навчання, підвищення кваліфікацій та перекваліфікація безробітних та працюючих.

 

4.3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції:

 

- посилення державного контролю за діяльністю суб’єктів              господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні;

- збалансування попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці з урахуванням можливостей працевлаштування. -   інформаційно – роз’яснювальна робота щодо створення сприятливих умов для роботи їх працівників,  забезпечення гідного рівня заробітної плати з метою запобігання відтоку робочої сили за кордон та забезпечення дотримання вимог законодавства з боку роботодавців стосовно використання праці іноземців та осіб без громадянства;

- збалансування попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці з урахуванням можливостей працевлаштування;

- заохочення працевлаштування молодих фахівців у сільській місцевості.

 

4.4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці:

 

- застосування гнучких умов трудового договору, зокрема для молоді та осіб з інвалідністю;

- сприяння підвищенню рівня охоплення професійним навчанням осіб з інвалідністю;

        - забезпечення дотримання роботодавцями вимог законодавчих актів щодо встановлення квот для працевлаштування соціально незахищених верств населення;          

       - надання  якісних  та  адресних  соціальних  послуг  з  працевлаштування  молоді;

- сприяння  в працевлаштуванні  особам,  які  звільнені  від  відбування  покарань  з  місць  позбавлення  волі,  та  надання  допомоги  в  професійному  навчанні  та  побутовому  влаштуванні.

 

 

4.5. Сприяння зайнятості громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції та демобілізованих військовослужбовців учасників антитерористичної операції:

- надання соціальних послуг з питань зайнятості громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції та демобілізованих військовослужбовців учасників антитерористичної операції знаходиться під постійним сприянням зайнятості так протягом 2016-2017 р. управлінням соціального захисту населення було укладено три договори з Приватним підприємством «НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР АВТОСТАРТ» про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації учасників антитерористичної операції. На протязі вищезазначеного періоду 13 учасників АТО пройшли навчання відповідно укладених договорів та отримали права водія категорії «В».

На виконання Постанови КМУ від 21.06.2017 №432 «Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції» управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації  спільно з районним центром зайнятості постійно проводиться інформаційно - роз’яснювальна робота  з даного напрямку, соціальна адаптація учасників антитерористичної операції - допомога у проведенні аналізу життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх розв’язання; надання інформації з питань соціального захисту населення; навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь; допомога у зміцненні (відновленні) родинних та суспільно корисних зв’язків, організації денної зайнятості та дозвілля; професійна адаптація учасників антитерористичної операції - заходи, спрямовані на відновлення та вдосконалення професійних навичок і умінь учасників антитерористичної операції шляхом професійного навчання, надання інформаційних, консультаційних та профорієнтаційних послуг із зазначених питань, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці. Також створена  і постійно працює комісія з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам при райдержадміністрації яка розглядає на своїх засіданнях питання стосовно призначення (відновлення) щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

 

5. Очікувані результати та ефективність Програми

 

Реалізація Програми у поєднанні з тенденціями соціально-економічного розвитку району має  стабілізувати стан справ на  ринку праці протягом 2018-2020 років що приведе до слідуючих результатів:

- збільшиться чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької   діяльності та ведення власної справи;

- стимулювання сприяння розвитку підприємництва шляхом започаткування безробітними підприємницької діяльності, зокрема мешканців сільської місцевості з метою розвитку сільськогосподарського виробництва, започаткування агро бізнесу;

- стимулювання розвитку малого підприємництва шляхом надання компенсації в розмірі    щомісячного єдиного внеску за створення нових робочих місць та працевлаштування на них безробітних у пріоритетних галузях економіки;

- забезпечить розширення сфери застосування праці шляхом створення нових робочих місць, що приведе до збільшення кількості осіб  зайнятих трудовою діяльністю;

- зменшиться обсяг безробіття, у тому числі серед молоді та сільського населення;

- підвищиться якість робочих місць за умовами та оплатою праці у результаті реалізації інноваційно-інвестиційної політики в районі;

- зменшиться обсяги нелегальної (тіньової) зайнятості;

- підвищиться престижність праці за робітничими професіями;

- зростуть надходження до бюджетів усіх рівнів та фондів загальнообов’язкового  державного соціального страхування;

- зменшити відтік економічно активного населення за кордон.

 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Контроль за виконанням даної Програми здійснює постійна комісія районної ради з питань економіки, інвестиційної діяльності, регуляторної політики, будівництва, транспорту, зв’язку, агропромислового розвитку та підприємництва, а також відповідно до компетенції Балтська райдержадміністрація та Балтський районний центр зайнятості. Координація роботи із забезпечення виконання Програми між усіма виконавцями покладається на управління соціального захисту населення райдержадміністрації, яке здійснюватиме систематичний моніторинг у сфері зайнятості та ринку праці і надаватиме пропозиції та рекомендації щодо регулювання зайнятості.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми управління соціального захисту населення райдержадміністрації складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд Балтської районної ради разом із пояснювальною запискою до 1 березня 2021 року.

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, сільвиконкоми та інші районні організації, які є виконавцями Програми, щокварталу, до 5 числа подають управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації – координатору Програми, інформацію про стан виконання заходів а районна державна адміністрація до 10 числа подають Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації – головному координатору Програми, інформацію про стан виконання заходів.

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                                                 Л.А. Усатенко

 

 

Додаток 1 

до Програми

 

Табл. 1 Ресурсне забезпечення Програми

 

 

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Усього витрат на виконання програми (тис. грн.)

Усього

31.8

35.6

37.8

105.2

Місцевий бюджет,  у тому числі:

31.8

35.6

37.8

105.2

- бюджети міст обласного підпорядкування бюджети

х

х

х

    х

- бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування

31.8

35.6

37.8

105.2

- бюджети об’єднаних територіальних громад

х

х

х

     х

Кошти не бюджетних джерел ***

***

***

***

***

 

*За рахунок Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття .

           ** відповідно до "Методичних рекомендацій до формування проекту бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття", затверджених наказом Державного центру зайнятості від 170.2011 № 151, передбачено формування проекту бюджету лише щорічно на рік.

           *** кошти на фінансування за рахунок Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття будуть визначені після затвердження Державного бюджету країни на відповідний рік.

 

 

Табл. 2. Ресурсне забезпечення проведення громадських та тимчасових робіт у адміністративно-територіальному розрізі

 

(грн.)

Райони, міста та об’єднані територіальні громади області

Разом за

період дії програми

За рахунок місцевого бюджету, всього

у тому числі за роками

За рахунок коштів Фонду

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, всього

у тому числі за роками

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Всього по області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балтський район

105,2

105,2

31,8

35,6

37,8

*

*

*

*

 

        * кошти на фінансування за рахунок Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття будуть визначені після затвердження Державного бюджету країни на відповідний рік.

 

Додаток 2

 до Програми

Таблиця 1. Основні показники ринку праці

 

Найменування

показника

2013

звіт

 

 

2014

звіт

 

 

 

2015

звіт

 

 

2016

звіт

 

2017

очікуване

2018

прогноз

2019

прогноз

2020

прогноз

1. Середньорічна чисельність постійного населення, осіб

чоловіки

у віці

15-59

років

чоловіки

у віці

15-59

років

чоловіки

у віці

15-59

років

чоловіки

у віці

15-59

років

чоловіки

у віці

15-59

років

чоловіки

у віці

15-59

років

чоловіки

у віці

15-59

років

чоловіки

у віці

15-59

років

Жінки у віці 15-55 років

Жінки у віці 15-55 років

Жінки у віці 15-56 років

Жінки у віці 15-56 років

Жінки у віці 15-57 років

Жінки у віці 15-57 років

Жінки у віці 15-58 років

Жінки у віці 15-58 років

 

24618**

 

 

24440**

 

 

24561**

 

 

5305

 

 

 

4821*

 

 

4739

 

4654

 

4575

2. Безробітне населення, зареєстроване у державній службі зайнятості (на кінець року), осіб

 

302

 

316

 

423

 

62

 

 

60

 

58

 

57

 

56

3 Рівень зареєстрованого безробіття (на кінець року) у відсотках до населення відповідного віку

 

1.2

 

1.3

1.7

1,2

 

1.2

 

1.2

 

1.2

 

1.2

* Враховуються фактичні показники станом на 1.11.2017р по сільських радах які не ввійшли до ОТГ,

**  2013-2015 роки всього по району, так як ОТГ не було.

 

 

Таблиця 2. Показники професійної підготовки та використання робочої сили

 

Найменування

показника

2013

звіт

2014

звіт

2015

звіт

2016

звіт

2017

очікуване

2018

прогноз

2019

прогноз

2020

прогноз

1. Кількість випускників навчальних закладів в регіоні, тис. осіб – усього

247

291

264

Х*

Х*

Х*

Х*

Х*

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- випускників вищих навчальних закладів (інститутів, університетів, академій), усього

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- випускників вищих навчальних закладів (коледжів, технікумів, училищ), усього

137

163

161

Х

Х

Х

Х

Х

- випускників професійно-технічних навчальних  закладів, усього

247

128

103

Х

Х

Х

Х

Х

2. Кількість укладених договорів про проходження практики між роботодавцем і особою, яка продовжує навчання, одиниць - усього

6

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Середньо облікова штатна чисельність працівників, осіб

 

 

4842

5138

4515

605

 

 

594

 

 

585

 

 

574

 

 

564

4. Кількість осіб старше 45 років, що отримали ваучер

12

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

*- навчальні заклади знаходяться на території ОТГ і показані  в програмі зайнятості по ОТГ.

  

Таблиця 3. Працевлаштування на нові робочі місця

 

Найменування

показника

2013

звіт

2014

звіт

2015

звіт

2016

звіт

2017

очікуване

2018

прогноз

2019

прогноз

2020

прогноз

1. Чисельність працівників, за яких роботодавцю надається компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, осіб - усього

16

31

12

 2

       0

2

2

2

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 працівників у юридичних осіб, усього

11

31

3

  1

0

1

1

1

за яких компенсовано:

 

 

 

 

 

 

 

 

50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

-

-

-

-

-

-

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

11

31

3

   1

0

1

1

1

1.2 працівників у фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб – платників податку з доходів фізичних осіб, усього

5

-

9

1

0

1

1

1

за яких компенсовано:

 

 

 

 

 

 

 

 

50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

-

-

-

-

-

-

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

5

-

9

1

0

1

1

1

  

Таблиця 4. Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості України*осіб

 

Найменування

показника

2013

звіт

2014

звіт

2015

звіт

2016

звіт

2017

очікуване

2018

прогноз

2019

прогноз

2020

прогноз

1. Чисельність осіб, які мають статус безробітного

 

1552

1276

1298

135

120

 

120

 

   120

 

120

2. Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку

 

181

266

222

62

90

 

90

 

90

 

90

3. Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних

 

936

742

572

30

30

30

30

30

4. Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

 

323

305

227

24

33

30

30

30

5. Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру

 

385

282

125

15

9

9

9

9

з них зареєстрованих безробітних

 

385

281

125

14

 

9

 

9

 

9

 

9

6. Чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи

 

168

176

169

2

10

10

10

10

з них організували власну справу

42

26

22

1

0

0

0

0

обсяги надання соціальних послуг обласною службою зайнятості можуть бути скориговані, виходячи з фінансових можливостей Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

  

Таблиця 5. Показники сприяння зайнятості інвалідів

 

осіб

Найменування

показника

2013

звіт

2014

звіт

2015

звіт

2016

звіт

2017

очікуване

2018

прогноз

2019

прогноз

2020

прогноз

1. Чисельність інвалідів, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України

 

26

20

13

2

1

1

1

1

1.1. з них зареєстровані безробітні

26

20

13

2

1

1

1

1

2. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України

16

16

6

1

Х

Х

Х

Х

2.1. з них зареєстровані безробітні

16

16

6

1

Х

Х

Х

Х

2.1.1 у тому числі отримувачі одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Чисельність інвалідів, залучених до участі у громадських роботах

Х

Х

2

Х

Х

Х

Х

Х

3.1. з них з числа зареєстрованих безробітних

Х

Х

2

Х

Х

Х

Х

Х

4. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання – усього

6

4

1

1

Х

Х

Х

Х

зокрема за рахунок:

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

6

4

1

1

Х

Х

Х

Х

 

Додаток 3

до Програми

 

Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення на 2018-2020 роки

 

 

№ з/п

Перелік заходів програми

Строк  виконання

заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі

Очікуваний результат

2018 рік

2019 рік

2020 рік

1. Розширення сфери застосування соціального захисту населення стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць

1.1.

  Залучення населення до інформаційних семінарів з орієнтації на само зайнятість та підприємництво за участю представників навчальних закладів та інших соціальних партнерів з метою посилення мотивації населення до легальної зайнятості та сприяння розвитку підприємництва, в тому числі у сільській місцевості.

Протягом 2018-2020 років

Районний центр зайнятості  сільвиконком відділ освіти, сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, управління соц. захисту населення –райдержадмі

ністрації 

-

-

-

-

Збільшення чисельності зайнятого населення

1.2

 

Стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, в тому числі для молоді, шляхом компенсації єдиного внеску суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних та роботодавцям, які працевлаштовують на нові робочі місця незахищені верстви населення на строк не менше ніж два роки.

Протягом 2018-2020 років

Районний центр зайнятості, об’єднання організацій роботодавців в районі (за згодою), сіль виконкоми. відділ освіти, сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, управління соціального захисту населення –райдержадміністрації  

-

 

 

 

-

-

-

-

Створення протягом 2018-2020 рр-25 робочих місць

2018 - 5

 2019 – 8

               2020 - 12

1.3

Стимулювання мотивації до соціального захисту населення додаткової матеріальної підтримки безробітних шляхом організації громадських робіт за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів Фонду загально-обов’язкового держав-ного соціального стра-хування на випадок безробіття України пропорційно рівними частинами.

Протягом 2018-2020 років

Сільвиконкоми районний центр зайнятості, фінансове управління райдержад-міністрації

 

Бюджети сільських

рад

 

 

 

 

 

 

 

 

31.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.8

 

 

 

 

 

 

 

 

Залучення до громадських робіт протягом

2018 – 9

2019 – 9

2020 – 9

безробітних

 

1.4

Організація громадський робіт, в тому числі за рахунок коштів Фонду загально – обов’язкового держав-ного соціального  стра-хування на випадок безробіття України для додаткової матеріальної підтримки працівників підприємств, у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку з зупиненням (скорочення) виробництва продукції.

 

 

 

Фонд загально  обов’язкового державного соціального  страхування на випадок безробіття України  Центр зайнятості

 

 

 

        -

-

-

-

Залучення до громадських робіт протягом

2018 – 9чол.

2019 – 9 чол.

2020 – 9 чол.

безробітних

1.5

Проведення превентивно інформаційно – роз’яснювальних та профорієнтаційних заходів, в тому числі шляхом організації виїзних семінарів на підприємства, в організації та установи, де планується масове вивільнення працівників, з метою адаптації вивільнюваних осіб до  умов ринку соціального захисту населення соціального захисту населення активації їх особистих зусиль у вирішенні питань зайнятості

Протягом 2018-2020 років

Районний центр зайнятості, об’єднання організацій роботодавців в Балтському районі  (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

 

       -

-

-

-

Запобігання зростанню масового безробіття

1.6

Продовження роботи робочих груп з легалізації заробітної плати та зайнятості щодо легалізації найманої робочої сили, яка використовується  суб’єктами господарювання – фізичними особами, з метою забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцями.

Протягом 2018-2020 років

Районний центр зайнятості, Балтське відділення Подільської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській об. Головний де інспектор Держпраці в Одеській області, Балтський ВП ГУНП в Одеській об, управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       -

-

-

-

Збільшення кількості працюючих у легальному секторі економіки

1,7

Аналіз звітних даних платників на предмет виявлення фактів нарахування найманим працівникам заробітної плати менше законодавчо встановлено мінімального розміру та інформування соціальних партнерів для вжиття відповідних заходів.

Протягом 2018-2020 років

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Балтське об’єднане управління ПФУ в Одеській області

 

 

 

      -

-

-

-

Зменшення кількості виплат заробітної плати менше законодавчо встановленого мінімального розміру

1,8

Рекомендувати трудовим колективам при укладанні колективних договорів передбачати в них створення належних умов праці, виділення необхідних матеріальних і фінансових результатів на ці цілі

Протягом 2018-2020 років

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

 

 

 

 

       -

-

-

-

Підвищення соціального захисту працівників

1,8

З метою забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем, посилити державний нагляд і контроль за дотриманням вимог законодавства про працю.

2018-2020рр

Головний  інспектор Держпраці в Одеській області, Балтський ВП ГУНП в Одеській області, управління соціального захисту населення -райдержадміністрації 

 

 

 

 

 

       -

-

-

-

Зменшення чисельності

неоформлених працівників

 

Всього по напрямку, у тому числі за рахунок:

31.8

35.6

37.8

 

 

Бюджети  міст обласного підпорядкування

-

-

-

 

 

Бюджетів сіл, селищ, міст районного підпорядкування

31.8

35.6

37.8

 

 

Бюджету об’єднаних територіальних громад

-

-

-

 

 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

-

-

-

 

 

2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення

2.1.

Надавати консультативно – методичну допомогу підприємствам, установам і  організаціям у здійсненні професійного навчання кадрів на виробництві.  Проводити анкетування підприємств з  питання організації професійного навчання персоналу  на виробництві.

Протягом 2018-2020 років

Управління соцзахисту населення, відділ економічного  розвитку і торгівлі, відділ освіти райдержадміністрації Балтський райцентр зайнятості, об’єднання організацій роботодавців в Балтському районі  (за згодою), сільвиконкоми

-

-

-

-

Кількість працівників,охоплених професійною підготовкою на виробництві протягом

2018 – 2

2019 -  2

2020 -  2

2.2.

  Залучення професійно - технічних навчальних закладів до здійснення професійного навчання зареєстрованих безробітних, зокрема, навчання за інтегрованими професіями

Протягом 2018-2020 років

 Балтський районний центр зайнятості,

-

-

-

-

 

2.3

Проведення професійної орієнтації учнів старших класів загальноосвітніх закладів, а також неповнолітніх осіб шляхом проведення ярмарків вакансій, професіографічних екскурсій, днів презентацій центру зайнятості та інших масових заходів

Протягом 2018-2020 років

відділ освіти сектор у справах сім’ї  та молоді, відділ освіти  райдержадміністрації, Балтський районний центр зайнятості

-

-

-

-

Підвищення конкурентоспроможності молоді віком 15-24 років на ринку праці та рівня зайнятості

2.4

Забезпечення підприємств, організацій, установ регіону кваліфікованими кадрами, які відповідають вимогам сучасності шляхом нарощення обсягів професійного навчання безробітних на базі Одеського  Центру професійно – технічної освіти Державної служби зайнятості України.

Протягом 2018-2020 років

Балтський  районний центр зайнятості

-

-

-

-

Підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці

2.5

Сприяння поверненню безробітних  до  продуктивної зайнятості шляхом організації підтвердження результатів неформального навчання осіб за робітничими професіями.

Протягом 2018-2020 років

Балтський  районний центр зайнятості, сільські виконкоми

-

-

-

-

Збільшення рівня зайнятості населення

2.6

Здійснення моніторингу професійно – кваліфікаційної структури робочої сили та перспективної потреби підприємств у кваліфікованих кадрах ( у тому числі через аналіз вакансій, наданих роботодавцями до державної служби зайнятості) та надання відповідної інформації відділу освіти райдержадміністрації щодо коригування при необхідності обсягів і напрямів  підготовки  робочої сили за державним замовлення.

Протягом 2018-2020 років

Балтський  районний центр зайнятості, управління соцзахисту населення райдержадміністрації, об’єднання організацій роботодавців в Балтському районі(за згодою),  сільські виконкоми

-

-

-

 

Коригування обсягів державного замовлення на підготовку кадрів відповідно до потреб ринку праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по напрямку, у тому числі за рахунок:

-

-

-

-

 

Районних, міських (міст обласного підпорядкування) бюджетів

-

-

-

-

 

Бюджетів сіл, селищ, міст районного підпорядкування

-

-

-

-

 

Бюджету об’єднаних територіальних громад

-

-

-

-

 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

-

-

-

-

3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку соціального захисту населення удосконалення регулювання трудової міграції

3.1.

  Проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи з керівниками та представниками  кадрових служб підприємств, організацій та установ щодо утворення сприятливих умов для роботи їх працівників,  забезпечення гідного рівня заробітної плати з метою запобігання відтоку робочої сили за кордон та забезпечення дотримання вимог законодавства з боку роботодавців стосовно використання праці іноземців та осіб без громадянства.

Протягом 2018-2020 років

Балтський районний центр зайнятості, Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, об’єднання організацій роботодавців в Балтському районі,  сільські виконкоми.

-

-

-

-

Підвищення соціального захисту населення

3.2.

  Забезпечення  надання  консультацій  особам  з  питань  організації  та  провадження  господарської  діяльності  з  посередництва  у  працевлаштуванні  на  роботу  за  кордоном  із  залученням  на  громадських  засадах  органів  державної  влади,  об’єднань  роботодавців,  профспілок,  асоціацій  роботодавців  тощо.

 

Протягом 2018-2020 років

Балтський районний центр зайнятості

-

-

-

-

-

3.3

Проведення  роз’яснювальної  роботи  з  населенням  Балтського  районного  Одеської  області  з  питань  попередження  ризиків  у  сфері  працевлаштування,  у  тому  числі  за  кордоном.

 

Протягом 2018-2020 років

Балтський районн центр зайнятості, управління соціального захисту населення райдерж адміністрації,  сільські виконкоми.

-

-

-

-

Підвищення рівня обізнаності населення у сфері трудової міграції за кордоном

 

Всього по напрямку, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

 

Районних, міських (міст обласного підпорядкування) бюджетів

-

-

-

-

 

Бюджетів сіл, селищ, міст районного підпорядкування

-

-

-

-

 

Бюджету об’єднаних територіальних громад

-

-

-

-

 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

-

-

-

-

4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

4.1.

Сприяння зайнятості населення шляхом індивідуалізації надання послуг з працевлаш-тування неконкуренто-спроможним на ринку праці особам з числа зареєстрованих безробітних

Протягом 2018-2020 років

Балтський районн центр зайнятості управління соціального захисту населення райдержадміністрації,  сільвиконком

 

-

-

-

Підвищення рівня працевлаштування безробітних

4.2

Організація інформацій – роз’яснювальної та профконсультаційної роботи з незайнятим населенням, здійснення заходів з професійної переорієнтації вивільню працівників з підприємств, установ та організацій, а також звільнених з військової служби у зв’язку з реформування ЗС України.

Протягом 2018-2020 років

Балтський районний центр зайнятості управління соціального захисту населення райдержадміністрації,  сільські виконкоми.

 

-

-

-

Підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці

4.3

Надання  якісних  та  адресних  соціальних  послуг  з  працевлаштування  молоді.  Сприяти  залучення  молодих  громадян  до  підприємницької  діяльності  шляхом  організації  власної  справи

Протягом 2018-2020 років

Балтський районний центр зайнятості Балтський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації

 

-

-

-

Підвищення рівня зайнятості та створення нових робочих місць

4.4

Надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, інформаційних послуг  особам,які опинились у складних життєвих обставинах у т.ч особам, звільненим з місць позбавлення волі; особам які мають проблеми інвалідності; випускникам інтернат них закладів, дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування та осіб з їх числа, з метою подальшого працевлаштування та професійно навчання

Протягом 2018-2020 років

Балтський центр соціальних служб для сімї,дітей та молоді райдержадміністрації управління соціального захисту населення райдержадміністрації

-

-

-

-

Підвищення рівня зайнятості соціально незахищених верств населення

4.5

Проведення акцій «Випускник», презентації професій у навчальних закладах, ярмарків – професій та ярмарків – кар’єри, професіографічних екскурсій.

Протягом 2018-2020 років

Сектор у справах сімї та молоді райдержадміністрації., Балтський районн центр зайнятості

-

-

-

-

Підвищення рівня зайнятості та створення нових робочих місць

4.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сприяння  поліпшенню стану додержання законодавства про працю неповнолітніх на підприємствах, в установах і організаціях різних форм власності

 

Протягом 2018-2020 років

Служба у справах дітей  управління соцзахисту населення райдержадміністрації, головний

інспектор  Держпраці в Одеській обл

-

-

-

-

Підвищення соціального захисту працюючих неповнолітніх

4.8

Забезпечення  організації  ефективної  профорієнтаційної  роботи  з  інвалідами,  неповнолітніми  та  іншими  громадянами,  які  не  здатні  на  рівних  умовах  конкурувати  на  ринку  праці.

 

 

Протягом 2018-2020 років

Балтський районн центр зайнятості Балтський центр соціальної служб для сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації

-

-

-

-

Підвищення рівня зайнятості соціально незахищених верств населення

4.9

Проведення спільних заходів центрами соціальних служб для сімї,дітей та молоді з Балтським центром зайнятості з метою об’єднання зусиль, вдосконалення взаємодії,координації дій щодо працевлаштування осіб,які опинилися у складних життєвих обставинах, в т.ч. дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

Протягом 2018-2020 років

Балтський центр соціал служб для сімї,дітей та молоді,

служба у справах дітей. райдержадміністрації Балтський відділ поліції ГУ НП в Одеській області

-

-

-

 

Підвищення рівня зайнятості соціально незахищених верств населення

4.10

Забезпечення дотримання роботодавцями вимог законодавчих актів щодо встановлення квот для працевлаштування соціально незахищених верств населення

Протягом 2018-2020 років

Головний  інспектор

Держпраці в Одеській області, управління соцзахисту населення райдержадміністрації

-

-

-

-

Підвищення рівня зайнятості соціально незахищених верств населення

 4.11

 Сприяння  працевлаштуванню  осіб  з  обмеженими  фізичними  можливостями  з  урахуванням  висновків  медико-соціальної  експертної  комісії,  у  тому  числі  зареєстрованих  у  Балтській  службі  зайнятості  як  безробітні,  за  рахунок  коштів  Фонду  соціального захисту  інвалідів  на  створення  соціальних  робоxмісць.

 

Протягом 2018-2020 років

Балтський районний центр зайнятості управління соціального захисту населення райдержадміністрації

-

-

-

-

Підвищення рівня зайнятості соціально незахищених верств населення

 

Всього по напрямку, у тому числі за рахунок:

-

-

-

-

 

Районних, міських (міст обласного підпорядкування) бюджетів

-

-

-

-

 

Бюджетів сіл, селищ, міст районного підпорядкування

-

-

-

-

 

Бюджету об’єднаних територіальних громад

-

-

-

-

 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

-

-

-

-

5. Сприяння зайнятості громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції та демобілізованих військовослужбовців учасників антитерористичної операції

5.1.

 Організація інформаційно – роз’яснювальної роботи зі  звільненими з  військової служби (АТО)щодо професійної підготовки,перепідготовки,отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітнього рівня.

 

 

 

     -

-

-

-

5.2. 

 Сприяння зайнятості громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції та демобілізованих військовослужбовців учасників антитерористичної операції шляхом індивідуалізації надання послуг з працевлаштування  з числа зареєстрованих безробітних.

 

 

      -

-

-

-

 

Всього по напрямку, у тому числі за рахунок:

-

-

-

-

 

Районних, міських (міст обласного підпорядкування) бюджетів

-

-

-

-

 

Бюджетів сіл, селищ, міст районного підпорядкування

-

-

-

-

 

Бюджету об’єднаних територіальних громад

-

-

-

-

 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

-

-

-

-

                   

 

 

Разом за програмою, у тому числі за рахунок:

 

 

31.8

35.6

37.8

 

-

Районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети

 

 

 

 

 

 

Бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування

 

31.8

35.6

37.8

 

 

Бюджету об’єднаних територіальних громад

 

-

-

-

-

 

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

 

х

х

х

х