Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу

У 2019 році запроваджений новий механізм забезпечення заходами з реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу за принципом «гроші ходять за людиною», що дозволить забезпечити адресність, прозорість та підвищити якість надання реабілітаційних послуг.

     На виконання  Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», яким передбачені видатки за бюджетною програмою 2507100 «Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу» Урядом 27.03.2019 року був прийнятий  постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення  реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу».

    Головним розпорядником  бюджетних коштів є   Мінсоцполітики. Відповідальний виконавець бюджетної програми  - Фонд соціального захисту інвалідів та структурні  підрозділи з питань соціального захисту  населення  районних, районних у м. Києві

державних адміністрації. Бюджетні кошти розподіляються між місцевими органами пропорційно чисельності дітей, які  потребують реабілітаційних заходів, за місцем їх проживання  (перебування) відповідно до індивідуальних програм реабілітації.

    Бюджетні кошти спрямовуються на відшкодування  вартості реабілітаційних послуг.

 

ПОРЯДОК  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ДЦП

РЕАБІЛІТАЦІЙНИМИ ЗАХОДАМИ:

 

1.Звернення для забезпечення дитини реабілітаційними заходами

   Один із батьків дитини чи її законний представник подає до місцевого органу  (управління соціального захисту населення) заяву про направлення  дитини до реабілітаційної установи у довільній формі із зазначенням інформації про вибрану реабілітаційну установу  разом з копіями :

 

-паспорта громадянина України та /або свідоцтва про народження, та /або  іншого документа, що посвідчує особу дитини;

 

-індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько - консультативною комісією

Лікувально-профілактичного закладу;

 

-виписки з медичної карти  амбулаторного( стаціонарного) хворого (  форма № 027/о).

  Днем звернення  одного з батьків дитини чи її законного представника до місцевого органу вважається дата надходження документів, зазначених у Порядку, що реєструються в журналі  реєстрації документів.

 

2.  Укладання договору,оформлення акта наданих послуг, відшкодування вартості реабілітаційних послуг.

 Відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей здійснюється місцевими органами  в межах бюджетних коштів  шляхом їх безготівкового перерахування реабілітаційним установам  як оплати за надані послуги відповідно до укладених договорів на підставі актів  наданих послуг у розмірі, що не перевищує встановлену

граничну вартість  реабілітаційних заходів, а якщо вартість таких заходів  є меншою за

граничну, у розмірі що не перевищує фактичну вартість реабілітаційних заходів.

 

3.Вартість реабілітаційних заходів.

Гранична вартість реабілітаційних заходів  не перевищує для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій

життєдіяльності має обмеження  I та II  ступеня – 16 тис. гривень, III cтупеня – 25 тис. гривень.

Гранична вартість реабілітаційних заходів  для однієї дитини–сироти та дитини позбавленої батьківського піклування, яка відповідно до індивідуальної програми  реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження  I,II, III

ступеня, збільшується на 50 відсотків для кожного ступеня.

Реабілітаційні заходи можуть надаватися як у  стаціонарі, так і амбулаторно.

У стаціонарі гранична вартість може включати  вартість проживання та харчування  дитини, одного з батьків дитини чи її законного представника.

Амбулаторно у граничну вартість можуть включатися  витрати на харчування дитини, одного з батьків дитини чи її законного представника.

 

4.Перелік базових реабілітаційних заходів

Перелік базових реабілітаційних заходів  призначається  індивідуально залежно від потреби дитини та включає:

консультації лікарів, заняття з профільними лікарями і спеціалістами з реабілітації

(лікар- невролог дитячий, логопед, лікар-психолог, лікар-педіатр, педагог соціцальний,

лікар-сурдолог, лікар фізичної та реабілітаційної медицини або  лікар-фізіотерапевт, або

лікар з лікувальної фізкультури, або лікар з лікувальної фізкультури  і спортивної медицини, фізичний терапевт та інші;

реабілітаційні послуги( комплекс процедур), в тому числі  фізичну терапію, лікувальну фізкультуру, масаж загальний, механотерапію за потребою, апаратну фізіотерапію

(теплолікування, вібротерапію) , метод динамічної пропріоцептивної  корекції із застосуванням рефлекторно –навантажувального  пристрою «Гравістат», логопедичну корекцію, психологічну корекцію, педагогічну корекцію, соціальну адаптацію тощо.

 

За більш  детальною інформацією звертатись  до  управління соціального захисту населення Балтської райдержадміністрації (вулиця Вишнева,30, місто Балта, Одеської області) кабінет №6 тел.0668468609.