ЗАЯВА Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування – детального плану території для розміщення, будівництва об’єкту вітрової енергетики першої черги Балтської вітроелектростанції (ВЕС) потужністю не більше 25 МВт