28.01.2019

Перелік адміністративних послуг Одеської обласної державної адміністрації, які надаються через центр надання адміністративних послуг Балтської районної державної адміністрації

         Надання адміністративних послуг Одеською обласною державною адміністрацією здійснюється через центр надання адміністративних послуг Балтської районної державної адміністрації.

 

         За довідками Ви можете звернутись до Центру надання адміністративних послуг Балтської районної державної адміністрації за адресою вул. Любомирська, 195, III поверх, кабінети 7, 8, 9 м. Балта або за телефоном (04866)2-46-74.

 

 

Перелік надання адміністративних послуг додається

 

 

Перелік адміністративних послуг

 Одеської обласної державної адміністрації, які надаються через

 центр надання адміністративних послуг Балтської районної державної адміністрації

з/гі

Найменування адміністративної послуги

Нормативно-правові акти, відповідно до яких здійснюється надання адміністративної послуги

Послуги, суб’єктом надання яких є Одеська обласна державна адміністрація

1.

Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (для об’єктів другої та третьої груп)

Закон України від 16.10.1992 № 2707-ХІІ «Про охорону атмосферного повітря»;

Закон України від 25.06.1991 № 1264-Х11 «Про охорону навколишнього природного середовища»,

Закон України від 6 вересня 2012 року №5203-УІ «Про адміністративні послуги»,

Закон України від 6 вересня 2005 року № 2806-1V «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,

Закон України від 19 травня 2011 року № 3392-УІ «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»,

постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 №302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи»,

Наказ Мінприроди України від 09.03.2006 №108 «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.03.2006 за №341/12215 (далі - Інструкція),

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.02.1995, №7 «Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.03.1995 за№6і/597.

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 №177 «Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.05.2002 за №445/6733,

постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 №442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»,

Положення про Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 25.01.2018 №78/А-2018

2_

Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (для об’єктів другої та третьої груп)

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 № 586-ХІУ;

Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 № 2707-ХІІ;

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 № 1264-ХІІ;,

Закон України від 6 вересня 2012 року №5203-У1 «Про адміністративні послуги»,

Закон України від 6 вересня 2005 року № 2806-1V «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,

Закон України від 19 травня 201 1 року № 3392-УІ «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»,

постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи»,

 

 

 

Наказ Мінприроди України від 09.03.2006 №108 «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.03.2006 за №341/12215 (далі - Інструкція),

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.02.1995, №7 «Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.03.1995 за №61/597,

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 №177 «Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.05.2002 за №445/6733,

постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 №442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»,

Положення про Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 25.01.2018 №78/А-2018

 

3

Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно- заповідного фонду

Закон України «Про адміністративні послуги»,

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,

Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (п. 36 Переліку),

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст. 20-4),

Закон України «Про природно-заповідний фонд України» (ст. 9-1);

постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 №459 «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення»;

Положення про Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 25.01.2018 №78/А-2018

 

 4.

Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду

Закон України «Про адміністративні послуги»,

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,

Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (п. 36 Переліку),

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст. 20-4),

Закон України «Про природно-заповідний фонд України» (ст. 9-1);

постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 №459 «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення»;

Положення про Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 25.01.2018 №78/А-2018

 

5.

Реєстрація статуту (положення) релігійної громади та змін до нього

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації», Закон України «Про адміністративні послуги»

 

6.

Видача ліцензії на освітню діяльність у сфері дошкільної освіти (юридичні особи)

«* . »

Закон України від 06.09.2012 № 5203-УІ «Про адміністративні послуги»;

Закон України від 02.03.2015 № 222-V111 «Про ліцензування видів господарської діяльності», ст.7 п. 6;

Закон України від 11.07.2001 № 2628-ІІІ «Про дошкільну освіту», ст. 11 п. 3;

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання

 

 

 

такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1 187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», п. 57-70;

Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 17.03.2016 № 138/А-2016 «Про ліцензування та видачу документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

Серед іншого:

Рішення Одеської міської ради від 17.12.2013 № 4187-VІ «Про створення Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради» (зі змінами);

Рішення Одеської міської ради від 10.06.2015 № 6703-УІ «Про затвердження переліків адміністративних послуг, які надаються через І ],ентр надання адміністративних послуг Одеської міської ради у новій редакції (зі змінами)

 

7.

Переоформлення ліцензії на освітню діяльність у сфері дошкільної освіти (юридичні особи)

Закон України від 06.09.2012 № 5203-УІ «Про адміністративні послуги»;

Закон України від 02.03.2015 № 222-УІІІ «Про ліцензування видів господарської діяльності», ст.7 п. 6;

Закон України від 11.07.2001 № 2628-ИІ «Про дошкільну освіту», ст. 11 п. 3;

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 17.03.2016 № 138/А-2016 «Про ліцензування та видачу документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

Серед іншого:

Рішення Одеської міської ради від 17.12.2013 № 4187-VІ «Про створення Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради» (зі змінами);

Рішення Одеської міської ради від 10.06.2015 № 6703-V1 «Про затвердження переліків адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради у новій редакції (зі змінами)

 

8.

Анулювання ліцензії на освітню діяльність у сфері дошкільної освіти (юридичні особи)

Закон України від 06.09.2012 № 5203-УІ «Про адміністративні послуги»;

Закон України від 02.03.2015 № 222-УІІІ «Про ліцензування видів господарської діяльності», ст. 16 п. 1;

Закон України від 11.07.2001 № 2628-ІІІ «Про дошкільну освіту», ст. 11 п. 3;

Постанова Кабінету Міністрів України від 05:08.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1 1 87 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;

Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 17.03.2016 № 138/А-2016 «Про ліцензування та видачу документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

Серед іншого:

Рішення Одеської міської ради від 17.12.2013 № 4187-УІ «Про створення Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради» (зі змінами);

Рішення Одеської міської ради від 10.06.2015 № 6703-УІ «Про затвердження переліків адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради у новій редакції (зі змінами)

 

9.

Видача ліцензії на освітню діяльність у сфері загальної середньої освіти (юридичні особи)

Закон України від 06.09.2012 № 5203-УІ «Про адміністративні послуги»;

Закон України від 02.03.2015 № 222-УІІІ «Про ліцензування видів господарської діяльності», ст.7 п. 6;

Закон України від 13.05.1999 №651-XIV «Про загальну середню освіту», ст. 8 п. 1;

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1 187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої

 

 

 

діяльності закладів освіти», п. 41-56;

Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 17.03.2016 № 138/А-2016 «Про ліцензування та видачу документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

Серед іншого:

Рішення Одеської міської ради від 17.12.2013 № 4187-У1 «Про створення Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради» (зі змінами);

Рішення Одеської міської ради від 10.06.2015 № 6703-УІ «Про затвердження переліків адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради у новій редакції (зі змінами)

 

10.

Переоформлення ліцензії на освітню діяльність у сфері загальної середньої освіти (юридичні особи)

Закон України від 06.09.2012 № 5203-УІ «Про адміністративні послуги»;

Закон України від 02.03.2015 № 222-У1І1 «Про ліцензування видів господарської діяльності», ст.7 п. 6;

Закон України від 13.05.1999 №651-ХІУ «Про загальну середню освіту», ст. 8 п. 1;

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 17.03.2016 № 138/А-2016 «Про ліцензування та видачу документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

Серед іншого:

Рішення Одеської міської ради від 17.12.2013 № 4187-V1 «Про створення Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради» (зі змінами);

Рішення Одеської міської ради від 10.06.2015 № 6703-УІ «Про затвердження переліків адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради у новій редакції (зі змінами)

 

11.

Анулювання ліцензії на освітню діяльність у сфері загальної середньої освіти (юридичні особи)

Закон України від 06.09.2012 № 5203-УІ «Про адміністративні послуги»;

Закон України від 02.03.2015 № 222-УІІІ «Про ліцензування видів господарської діяльності», ст. 16 п. 1;

Закон України від 13.05.1999 №651-XIV «Про загальну середню освіту», ст. 8 п. 1;

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1 187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;

Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 17.03.2016 № 138/А-2016 «Про ліцензування та видачу документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

Серед іншого:

Рішення Одеської міської ради від 17.12.2013 № 4187-VІ «Про створення Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради» (зі змінами);

Рішення Одеської міської ради від 10.06.2015 № 6703-УІ «Про затвердження переліків адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради у новій редакції (зі змінами)

 

12.

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення «* * ‘

Закони України:

«Про адміністративні послуги»,

«Про ліцензування видів господарської діяльності»,

«Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»;

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Постанова національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 22.03.2017 №307 «Про

 

 

 

затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення» Спільний наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від

14.07.2015 №781/38 «Про затвердження форми та змісту ліцензії», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України

15.08.2015        за №848/27293

 

13.

Розширення провадження виду господарської діяльності з централізованого водопостачання або водовідведення, що підлягає ліцензуванню

Закони України:

«Про адміністративні послуги»,

«Про ліцензування видів господарської діяльності»,

«Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»;

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Постанова національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 22.03.2017 №307 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення» Спільний наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від

14.07.2015 №781/38 «Про затвердження форми та змісту ліцензії», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України

15.08.2015        за №848/27293

 

14.

Звуження провадження виду господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, що підлягає ліцензуванню

Закони України:

«Про адміністративні послуги»,

«Про ліцензування видів господарської діяльності»,

«Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»;

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Постанова національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 22.03.2017 №307 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення» Спільний наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від

14.07.2015 №781/38 «Про затвердження форми та змісту ліцензії», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України

15.08.2015        за №848/27293

 

15.

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення

Закони України:

«Про адміністративні послуги»,

«Про ліцензування видів господарської діяльності»,

«Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»;

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Спільний наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від

14.07.2015 №781/38 «Про затвердження форми та змісту ліцензії», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України

15.08.2015        за №848/27293

 

16.

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого

Закони України:

«Про адміністративні послуги»,

«Про ліцензування видів господарської діяльності»,

«Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»;

 

 

водопостачання та/або водовідведення

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 

17.

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

Закони України:

«Про адміністративні послуги»,

«Про ліцензування видів господарської діяльності»,

«Про теплопостачання»;

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деякі постанови Кабінету Міністрів України»

Постанова національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 №308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання»

Спільний наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від

14.07.2015№781/38 «Про затвердження форми та змісту ліцензії», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України

15.08.2015        за №848/27293

 

18.

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

Закони України:

«Про адміністративні послуги»,

«Про ліцензування видів господарської діяльності»,

«Про теплопостачання»;

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Спільний наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від

14.07.2015№781/38 «Про затвердження форми та змісту ліцензії», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України

15.08.2015        за №848/27293

 

19.

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

Закони України:

«Про адміністративні послуги»,

«Про ліцензування видів господарської діяльності»,

«Про теплопостачання»;

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання

такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 

20.

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами «* ' •

Закони України:

«Про адміністративні послуги»,

«Про ліцензування видів господарської діяльності»,

«Про теплопостачання»;

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деякі постанови Кабінету Міністрів України»

Постанова національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 №308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання»

 

 

 

Спільний наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від

14.07.2015№781/38 «Про затвердження форми та змісту ліцензії», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України

15.08.2015        за №848/27293

21.

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

Закони України:

«Про адміністративні послуги»,

«Про ліцензування видів господарської діяльності»,

«Про теплопостачання»;

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деякі постанови Кабінету Міністрів України»

Спільний наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від

14.07.2015№781/38 «Про затвердження форми та змісту ліцензії», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України

15.08.2015        за №848/27293

 

22.

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

Закони України:

«Про адміністративні послуги»,

«Про ліцензування видів господарської діяльності»,

«Про теплопостачання»;

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деякі постанови Кабінету Міністрів України»

 

23.

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

Закони України:

«Про адміністративні послуги»,

«Про ліцензування видів господарської діяльності»,

«Про теплопостачання»;

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деякі постанови Кабінету Міністрів України»

Постанова національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 №308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання»

Спільний наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від

14.07.2015№781/38 «Про затвердження форми та змісту ліцензії», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України

15.08.2015        за №848/27293

 

24.

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

Закони України:

«Про адміністративні послуги»,

«Про ліцензування видів господарської діяльності»,

«Про теплопостачання»;

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деякі постанови Кабінету Міністрів України»

Спільний наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від

14.07.2015№781/38 «Про затвердження форми та змісту ліцензії», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України

15.08.2015        за №848/27293

 

25.

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

Закони України:

«Про адміністративні послуги»,

«Про ліцензування видів господарської діяльності»,

«Про теплопостачання»;

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деякі постанови Кабінету Міністрів України»

 

26.

Надання акту обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам Закону України «Про металобрухт»

Закони України:

«Про металобрухт»;

«Про місцеві державні адміністрації»

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.03.2016 № 524 «Про затвердження переліку обладнання та устаткування, які необхідно мати спеціалізованому підприємству та його приймальним пунктам або спеціалізованому металургійному переробному підприємству при здійсненні операцій з металобрухтом»,

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03.11.2011 № 191 «Про затвердження форм актів обстеження суб'єктів господарювання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 грудня 201 1 року за №1437/20175

27.

Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок державної власності

Статті 17, 127, 128, 134 Земельного кодексу України,

пункт 115 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності згідно з додатком до Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», стаття 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,

Пункт 7 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, що видаються виключно через дозвільні центри, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 року №526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

28.

Рішення про продаж земельних ділянок державної власності

Статті 17, 127, 128, 134 Земельного кодексу України,

пункт 115 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності згідно з додатком до Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», стаття 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Пункт 7 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, що видаються виключно через дозвільні центри, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 року №526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

29.

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами (поза межами населених пунктів в Одеській області)

Закон України «Про рекламу»,

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2012 року №1135 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів»

П

д

ослуги, суб'єктом надання яких є

епартамент екологи та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації

1.

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

Закон України «Про адміністративні послуги»;

Земельний кодекс України (ст.ст. 186, 186-1);

Закон України «Про землеустрій» (ст.ст. 45, 47, 50, 51, 53, 54, 57)

2

Реєстрація декларації про відходи

«* .»

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,

Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»,

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 № 1264-Х11 (ст.20), Закон України «Про відходи» від 05.03.1998 № 187/98-ВР (ст.ст. 20. 31-33),

 

 

 

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-УІ,

«Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 № 851-IV,

постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 №1 18 «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми»

Рішення Одеської міської ради від 17.12.2013 №4187-У1 «Про створення центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради» (зі змінами);

Рішення Одеської міської ради від 10.06.2015 №6703-У1 «Про затвердження переліків адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради, у новій редакції» (зі змінами)

Послуги, суб'єктом надання яких є

Управління аграрної політики Одеської обласної державної адміністрації

->

Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів

Стаття 13 Закону України «Про племінну справу у тваринництві»,

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 листопада 201 1 року №629 «Про затвердження Положення про сертифікат племінних (генетичних) ресурсів та зразків форм сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів», зареєстрований в Мін’юсті 9 грудня 201 1 року № 1422/20160.

Наказ управління аграрної політики обласної державної адміністрації від 29.01.2018 року №8 «Про визначення уповноважених осіб, які відповідають за облік, зберігання, витрачання бланків сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів та заповнення і видачу племінних (генетичних) ресурсів»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 24 листопада 2016 року №483 «Про затвердження типових інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги, яка надається структурними підрозділами з питань агропромислового розвитку облдержадміністрацій»,

Наказ управління аграрної політики обласної державної адміністрації від 29.01.2018 року №9 «Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги «Видача сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів».

П

У

ослуги, суб’єктом надання яких є

правління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини обласної державної адміністрації

4.

Дозвіл на відновлення Закон України «Про охорону культурної спадщини» земляних робіт Закон України «Про охорону археологічної спадщини»

5.

Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони

Закон України «Про охорону культурної спадщини»

6.

Видача дубліката дозволу на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони

Закон України «Про охорону культурної спадщини»,

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,

 

7.

Переоформлення дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони

Закон України «Про охорону культурної спадщини».

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

8.

Анулювання дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони

Закон України «Про охорону культурної спадщини»,

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

9.

Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління

Закон України «Про адміністративні послуги»;

Закон України «Про охорону культурної спадщини»,

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

п. 92 Додатку до Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

10.

Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація, яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій їзон охорони

Закон України «Про охорону культурної спадщини»

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,

Послуги, суб’єктом надання яких є

Служба V справах дітей Одеської обласної державної адміністрації

11.

Видача направлення для знайомства з дитиною, яка може бути усиновлена

Сімейний кодекс Украйни,

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 року №905 «Про затвердження» порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»

12.

Підтвердження статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування для виїзду за кордон на відпочинок та оздоровлення

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 р. №1251 «Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення»