29.10.2018

Оголошення про проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу загальної середньої освіти Балтської районної ради Одеської області

1. Найменування і місцезнаходження закладу:                                                   

п/п

Найменування

закладу загальної середньої освіти


Місцезнаходження закладу загальної середньої освіти

1.2

Навчально-виховний комплекс «Піщанська загальноосвітня школа I-IIIступенів – заклад дошкільної освіти» Балтської районної ради Одеської області

 

66110 с. Піщана вул. Стефанчука,3

1.2

Навчально-виховний комплекс «Пужайківська загальноосвітня школа I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад» Балтської районної ради Одеської області

 

66112 с. Пужайкове вул. Перемоги,6

1.3

Навчально-виховний комплекс «Чернеченська загальноосвітня школа I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад» Балтської районної ради Одеської області

 

66125 с. Чернече вул. Шевченка Т.Г.,21

1.4

Новопольська загальноосвітня школа  I-II ступенів Балтської районної ради Одеської області

 66114 с. Новополь вул.  Довженка, 8

         2. Найменування посади та умови оплати праці:

 Директор комунального закладу загальної середньої освіти Балтського району Одеської області. 

 Посадовий оклад встановлюється відповідно до штатного розпису. 

         3. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду директора комунального закладу загальної середньої освіти.

   Посаду директора закладу загальної середньої освіти  може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років,  фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків. 

         4. Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі та строки подання:

 Для участі у конкурсі подають такі документи:

1)    заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку

персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (зразок додається);

2)    автобіографію або резюме (за вибором учасника конкурсу);

         3)  копію паспорта громадянина України;

         4) копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

         5) копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

         6) довідку про відсутність судимості;

         7) мотиваційний лист, складений у довільній формі. 

        Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

         Документи приймаються конкурсною комісією 20 днів з дня оголошення конкурсу.

    Документи подаються до відділу освіти Балтської районної державної адміністрації Одеської області.

     вул.  Пролетарська, 9 м. Балта

    e-mail:balta_rvo@ukr.net

 

   5. Етапи проведення конкурсного відбору. 

1.  Подача претендентами документів з 29.10.2018 по 17.11.2018

2. Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, повідомляються уповноваженим органом, (відділом освіти Балтської районної державної адміністрації) про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше, ніж протягом п’яти робочих днів з дати закінчення строку подання документів.

   Кваліфікаційний іспит проводиться за напрямками:

   - перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти( письмове чи комп’ютерне тестування);

  -  вирішення ситуаційного завдання (письмово);

  -  презентація державною мовою перспективного плану. 

6. Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі:

Секретар конкурсної комісії Максименко Олена Володимирівна - методист кабінету науково-методичного забезпечення закладів освіти.  

 телефон (04866) 2-22-39

 e-mail:balta_rvo@ukr.net

 

  

ЗРАЗОК

заяви про участь у конкурсі на посаду директора комунального закладу загальної середньої освіти

 

Відділ освіти Балтської районної

державної адміністрації               

 

___________________________________________                   

(прізвище, ім’я, по батькові кандидата)

___________________________________________ 

(дата народження)

__________________________________________

(місце проживання (реєстрації)

___________________________________________

(контактний телефон)

______________________________________

(контактний е-mail)

 

 

 

З А Я В А*

 

        Прошу допустити мене до участі у конкурсі на посаду директора ____________________________________________________________________. 

(повна назва закладу загальної середньої освіти)

 

         З умовами конкурсного відбору ознайомлений(а). Надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних згідно із Законом України “Про захист персональних даних”.

 

         До заяви додаю наступні документи:

         1. Автобіографію.

         2. Копію паспорта.

         3. Копію документа про освіту.

         4. Копію трудової книжки.

         5. Довідку про відсутність судимості.

         6. Мотиваційний лист.

         7. (інші документи за бажанням, які підтверджують професійні та/або моральні якості).

 

 

«____»_______ 20___ року                      ______________       _________________

                                                                            (підпис)                         (прізвище та ініціали)

 

 

* Заява пишеться особою власноручно.

** Зазначається конкретний перелік документів чи конкретний документ.

 

Перелік тестових питань для кандидатів на посаду керівника комунального закладу  загальної середньої освіти Балтської районної ради Одеської області