22.05.2020

Пільги при обчисленні стажу, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах

Пільги при обчисленні стажу, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах:

- робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, у патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також у закладах з надання психіатричної допомоги зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі (стаття 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення»);

- робота до 01.01.1991 р. протягом повного робочого дня у шкідливих та особливо шкідливих умовах на підприємствах, розташованих в районах крайньої Півночі та місцевостях, прирівняних до районів крайньої Півночі, за умови укладення строкового трудового договору терміном не менше 3 років (пункт 5 Прикінцевих положень Закону 1058 та законодавство СРСР) зараховується:

- до 01.03.1960 р. – за один рік роботи – два роки;

- з 01.03.1960 по 31.12.1990 – за один рік роботи – півтора роки.

- обота на підприємствах зони відчуження (стаття 56 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та постанов КМУ «Про доплати і компенсації особам, які працюють у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення після повного відселення жителів»

- до 1 січня 1988 року — в потрійному;

- з 1 січня 1988 року — в полуторному розмірі.

Проводиться взаємне зарахування періодів роботи, передбачених статтею 114 Закону 1058, за умови що роботи, які зараховуються, дають право на пенсію на аналогічних або більш пільгових умовах.

Наприклад, робота за Списком №1 зараховується до роботи за Списком №2. Навпаки ні. Робота, що дає право на пенсію за вислугу років, до пільгового стажу не враховується.

Зарахування до пільгового стажу, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах інших періодів (крім роботи) (ст. 114 Закону 1058):

- (стаття 8 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей)».

Час проходження строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, а також час проходження військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України "Про оборону України", за умови якщо особа якщо на момент призову:

- навчалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі;

- працювала за професією або займала посаду, що передбачала право на пенсію на пільгових умовах.
(стаття 38 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»).

Час навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти якщо перерва між днем закінчення навчання і днем зарахування на роботу за набутою професією не перевищує трьох місяців.

Стаття 17. Визначення закладу професійної (професійно-технічної) освіти:

Заклад професійної (професійно-технічної) освіти - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійній (професійно-технічній) освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.

У статті 18 визначено типи закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Час навчання в професійно-технічному навчальному закладі, час проходження строкової військової служби, а також час проходження військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України "Про оборону України", які зараховуються до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, не повинні перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Робота на виборних та інших відповідальних посадах в партійних і комсомольських органах, в тому числі в політвідділах і в політуправліннях, в профспілках до пільгового стажу не зараховується.

(Стаття 24 Закону 1058)
Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах.

При визначенні права на мінімальний розмір пенсії шахтарям зазначені вище періоди враховуються за дотриманням вказаних умов.
Обчислення пільгового стажу у разі не ритмічної роботи підприємства та роботи у спеціалізованих підприємствах і організаціях (ремонтних, ремонтно-будівельних, монтажних)

У разі неритмічної роботи підприємства чи організації підрахунок пільгового стажу здійснюється в такому порядку: загальна кількість днів, протягом яких працівник повний робочий день був зайнятий на роботах із шкідливими умовами праці, ділиться на 25,4 - при шестиденномуробочому тижні і на 21,2 - при п'ятиденному робочому тижні.

Якщо робота у шкідливих умовах здійснюється не повний робочий день, наприклад, встановлено режим роботи на підприємстві чи в окремих цехах (виробництвах) по 4 години щоденно, - пільговий стаж у працівників відсутній.

Якщо ж підприємство працює повний робочий день, наприклад по 4 дні на тиждень, пільговий стаж обчислюється у зазначеному вище порядку.

Такий же порядок підрахунку пільгового стажу роботи на спеціалізованих підприємствах (ведеться облік днів, коли роботи у шкідливих умовах виконувалися протягом повного робочого дня).