03.12.2018

Прогноз розвитку шкідників та хвороб сільськогосподарських культур на грудень 2018 року

У грудні, за сприятливих погодніх умов, триватиме розселення та розвиток мишоподібних гризунів на посівах озимих культур та багаторічних трав. Збільшення чисельності гризунів буде спостерігатися на посівах озимих культур де попередниками є соняшник, кукурудза. Необхідно  вести постійний моніторинг та при перевищенні ЕПШ (3 кол/га на озимих культурах та 3 -5 кол/га на багаторічних травах), проводити захисні заходи дозволеними до використання родентицидами.

Заселеність сільськогосподарських угідь мишоподібними гризунами виявляють шляхом підрахунку кількості жилих колоній і нір на 1 га. Обліковують колонії на угіддях їх рідкою рослинністю на маршрутах завширшки 10м та довжиною 1000м, що складає 1га(рахуючи, що в 1000м 1200 чоловічих або 1400 жіночих кроків). Маршрути прокладають по діагоналі ділянки, виключаючи обліки лише в центрі ділянки або на її краях. При густій рослинності ширина маршрутної смуги може зменшуватися до 2,5 – 5,0м. Також обліки чисельності мишоподібних гризунів можна проводити на виділених ділянках площею 0,25га (50х50). На них у другій половині дня прикопують та притоптують всі нори, кількість їх підраховують і записують. У першій половині наступного дня на цих же ділянках підраховують і прикопують всі відкриті нори (прикопують для того щоб уникнути помилок при підрахунках відкритих нір). В результаті цього одержують відомості лише про кількість жилих нір на 0,25га. Одну таку ділянку закладають на кожні 200 – 300 га угіддя. Середню кількість нір (всіх і жилих) підраховують по всіх ділянках, взятих на кожному угідді.

Зерновим запасам будуть шкодити комірні шкідники. Найпоширеніші та найбезпечніші шкідники зерна та зернової  продукції : комірний довгоносик,хрущаки,гороховий зерноїд, зернова міль та південна комірна вогнівка.       Необхідно вести постійний моніторинг посівів та при необхідності провести відповідні захисні заходи.

    Всі роботи по захисту посівів необхідно проводити дозволеними до використання препаратами згідно «Переліку …. за 2018 рік», суворо дотримуючись правил техніки безпеки при роботі з пестицидами.