30.09.2019

Прогноз розвитку шкідників та хвороб сільськогосподарських культур на жовтень 2019 року

Проходить відродження та живлення личинок хлібного туруна на падалиці озимих зернових культур. В подальшому,  з появою сходів озимих зернових, турун мігруватиме на посіви, де продовжить живлення.  Основну шкоду посівам озимих  колосових личинки спричиняють у період сходи-початок кущення. ЕПШ хлібного туруна в фазу сходів колосових культур  складає 1-2 екз. на кв.м.                                                                                           

Обстеження посівів і облік чисельності личинок туруна проводять восени після сходів озимих зернових культур (у фазу кущіння) методом ґрунтових розкопок  ділянок розміром 0,25 м2 (50х50 см) і глибиною до 30 см. Проби беруть із розрахунку 8 шт. на 10 га. Ями розкопують пошарово, висипаючи землю на брезент, плівку або мішковину, ретельно перебирають руками, розминаючи всі грудочки. Підраховується кількість личинок, визначається їх вік, виводиться середній показник чисельності шкідника на 1 м2, в т.ч. у віковому співвідношенні личинок. Обліковуються всі рослини в т.ч. пошкоджені, визначається процент загиблих рослин. При відсутності осередків пошкодження проводиться візуальне обстеження рослин.                                          

Злакові мухи. Триває літ злакових мух осіннього покоління, відродження та живлення личинок на рослинах  злакових бур’янів,  падалиці озимих колосових культур. З появою сходів озимих зернових культур вони будуть заселяти посіви та пошкоджувати їх. ЕПШ – 40 – 50 екз. на 100 помахів  сачком або 6 -10% заселених стебел личинками.                       

Посіви озимих зернових культур будуть пошкоджуватися личинками хлібних жуків, гусеницями підгризаючих совок (озимою, окличною), дротяниками та несправжніми дротяниками.                                                                                                                

Шкідники озимого ріпаку. На сходах озимого ріпаку проходить розвиток та живлення  несправжньогусениць  ріпакового пильщика. З настанням прохолодної погоди та за високої вологості, слід очікувати наростання чисельності та шкодочинності  шкідника. При інтенсивному розвитку ріпакового пильщика пошкодження рослин  нерідко призводить до повної загибелі посівів. ЕПШ шкідника складає 1-2 екз./рослину або  2-3 несправжньогусениці на м2 . Ймовірне пошкодження рослин гусеницями капустяного та  ріпного біланів,  капустяної молі, листоїда. При перевищенні ЕПШ шкідників необхідно проводити обробки інсектицидами згідно «Переліку…. 2018 р.» та «Доповнення ….2019 р.».                       

 

Мишоподібні гризуни. Відбуватиметься міграція шкідників з місць резервації (неорні землі, лісосмуги) на посіви озимих культур та багаторічних трав. Заходи по обмеженню чисельності шкідників доцільно проводити при перевищенні ЕПШ, який складає 3 жилих колоній на 1 га на озимих культурах, та 5 жилих колоній та багаторічних травах.

Заселеність угідь мишоподібними гризунами виявляють маршрутним способом. Обліковують колонії на угіддях із рідкою рослинністю на маршрутах завширшки 10 м, та протяжністю 1000 м, що складає 1 га. Маршрути прокладають по діагоналі ділянки, а обліковують рівномірно по всьому маршруту, виключаючи обліки лише в центрі ділянки або на її краях, шляхом підрахунку колоній і нір на 1 га. При густій рослинності ширина маршрутної смуги може зменшуватися до 2,5 – 5,0 м. Такий облік дає можливість встановити число колоній на 1 га. В типових місцях відмірюють ділянки площею 0,25 га (50×50 м). На них у другій половині дня прикопують та притоптують всі нори, кількість їх підраховують і записують. У першій половині наступного дня на цих же ділянках підраховують і прикопують всі відкриті нори (прикопують для того щоб уникнути помилок при підрахунках відкритих нір). В результаті цього одержують відомості лише про кількість жилих нір на 0,25 га. Одну таку ділянку закладають на кожні 200 – 300 га угіддя. Середню кількість нір (всіх і жилих) підраховують по всіх ділянках, взятих на кожному угідді . Для недопущення масового поширення шкідників необхідно вести постійний моніторинг  посівів та за перевищення ЕПШ  проводити захисні заходи рекомендованими до викоритання препаратами згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів …. 2018 р.» та «Доповнення до Переліку …. 2019 р.».                                                                                   

Всі роботи по захисту посівів необхідно проводити суворо дотримуючись правил техніки безпеки при роботі з пестицидами та агрохімікатами. До роботи з пестицидами і агрохімікатами допускаються лише особи, які пройшли навчання та мають Допуск (посвідчення) на право роботи з пестицидами і агрохімікатами.