04.10.2018

Увага конкурс проектів!

   Балтська районна державна адміністрація інформує, що Одеською обласною державною адміністрацією оголошено конкурсний відбір інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

   У відборі беруть участь підготовлені в установленому законодавством порядку органами виконавчої влади, місцевими і центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування інвестиційні програми (проекти).

   Умовами спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку є фінансування інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку.

Основними умовами відбору регіональною комісією інвестиційних програм і проектів є їх відповідність пункту 6 цього Порядку, а також таким критеріям:

1)      Для інвестиційних програм і проектів, які передбачають будівництво – наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;

2)      Календарний план реалізації становить від одного до трьох років;

3)      Співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків;

4)      Спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів;

5)      Загальна кошторисна вартість проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 5000 тис. гривень, а для інших проектів – понад 1000 тис. гривень.

   Пріоритетними об’єктами є об’єкти незавершеного будівництва з високим ступенем будівельної готовності.

   Об’єкти (проекти)  будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) мають відповідати всім державним будівельним нормам, які передбачають реалізацію заходів з енергозбереження будівель (споруд) та враховувати потреби осіб з обмеженими фізичними можливостями.

   Інвестиційні програми і проекти, що передбачають здійснення заходів з енергозбереження будинків і споруд, повинні бути розроблені відповідно до державних будівельних норм та стандартів та забезпечувати комплексний підхід та максимальну енергоефективність від їх реалізації.

   Заявники для участі у відборі подають регіональній комісії інвестиційні програми і проекти за формою, встановленою Мінрегіоном, а також документи за переліком, встановлених зазначеним Міністерством, які підписуються заявником та подаються у двох примірниках.

   Форми подання інвестиційних програм і проектів та вся нормативно-правова база Державного фонду регіонального розвитку розміщені на веб-порталі dfrr.minregion.gov.ua

            Реєстрація заявником сформованих інвестиційних програм і проектів здійснюється на веб-порталі  dfrr.minregion.gov.ua.

            Пакет документів надавати Департаменту фінансів облдержадміністрації за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка, 4 каб. 228.

Тел. 71-89-409, 71-89-319, 71-89-281.

Е-mail: odessabud@gmail.com

Сайт:http //dfrr.minregion.gov.ua.

   Останній день прийому документів за переліком, встановленим Мінрегіоном, які підписуються заявником та подаються на паперових та електронних носіях – 26.10.2018 року(включно).