02.07.2019

Відзначення Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням і посухою

 17 червня 2019 року світ  відзначав  Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою. Цього року він пройшов під гаслом  «Вирощуємо майбутнє разом».  В рамках Конвенції, опустелювання  розглядається не  як процес утворення пустель, а як будь-яка деградація земель під впливом природних чи антропогенних чинників. Саме тому, сторонами Конвенції на сьогодні є 193 країни світу.

Виходячи з ситуації в Україні та беручи  до уваги міжнародні процеси, урядом країни  впродовж останніх років було прийнято ряд важливих нормативно-правових актів.

У лютому 2019 року Верховна Рада України схвалила основні засади державної екологічної політики України на період до 2030 року, до стратегічних завдань якої віднесено разом з іншими завданнями, забезпечення сталого використання, та охорони земель, покращення стану уражених екосистем та сприяння досягненню нейтрального рівня деградації земель.

Основним напрямком з охорони земель підвищення родючості ґрунтів і економії енергоресурсів повинні стати впровадження нових технологій вирощування сільськогосподарських культур, у  тому числі  ґрунтозахисних та енергозберігаючих, проведення робіт по вилученню з інтенсивного обробітку малопродуктивних, ерозійнонебезпечних земель впровадження ґрунтозахисно-меліоративної та агроландшафтної  організації території. З метою боротьби з посухами на території Балтського району необхідно впроваджувати зрошування та меліорацію.

 Важливим аспектом у вирішені даної проблеми є збільшення  площі природно-заповідного фонду, що на сьогоднішній день є одним із пріоритетних завдань країни.