02.01.2018

Інформація про виконання Антикорупційних заходів Балтського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Одеській області за 2017 рік

Захід

Інформація про виконання

(заповнюється наростаючим підсумком з початку року)

 1. Заходи щодо усунення нормативно-правових корупційних ризиків

1.1. Здійснення моніторингу норм та практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів Пенсійного фонду України, з метою їх перегляду та забезпечення відповідності актуальним корупційним викликам і загрозам. 

Проводиться моніторинг щодо внесення змін до нормативно-правових актів, які регулюють діяльність органів ПФУ, з метою усунення прогалин та недоліків, що можуть сприяти втягненню працівників об’єднаного управління в корупційну чи злочинну діяльність

2.  Заходи щодо усунення організаційних корупційних ризиків

2.1. Проведення аналізу існуючої практики взаємодії структурних підрозділів та спеціалістів в головному та підвідомчих управліннях при виконанні покладених на них завдань, з метою вдосконалення механізму багатоступеневого внутрішнього контролю за реалізацією ними своїх повноважень, зокрема, дискреційних.

Видано наказ про розподіл функціональних обов’язків заступника начальника управління від 26.10.2017 №106 щодо взаємодії структурних підрозділів та спеціалістів, з метою вдосконалення механізму багатоступеневого внутрішнього контролю за реалізацією ними своїх повноважень

2.2. Вивчення діючих нормативно — правових актів щодо передбачення в них ефективних заходів запобігання виникненню, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів службових осіб органів Пенсійного фонду України в Одеській області та внесення пропозицій щодо необхідності їх перегляду, включаючи урегулювання механізмів контролю за прийняттям рішень про пенсійне забезпечення працівників органів Пенсійного фонду України в Одеській області та членів їх сімей.

Проведено 3 навчання по вивченню нормативно — правових актів.

Пропозиції щодо перегляду нормативно-правових актів з метою передбачення в них заходів запобігання виникненню, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів службових осіб органів ПФУ, включаючи урегулювання механізмів контролю за прийняттям рішень про пенсійне забезпечення працівників органів ПФУ та членів їх сімей не вносилися.

2.3. Моніторинг положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників з метою своєчасного приведення їх у відповідність до змін у антикорупційному законодавстві України та підзаконних актах.

03.04.2017 оновлено положення про структурні підрозділи та 03.04.2017 оновлені    посадові інструкції працівників з метою своєчасного приведення їх у відповідність до змін у антикорупційному законодавстві України та підзаконних актах

2.4. Здійснення моніторингу рішень щодо пенсійного забезпечення працівників головного управління та керівного складу підвідомчих управлінь, членів їх сімей, з метою контролю за своєчасним вжиттям заходів, спрямованих на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

З початку року призначено пенсії  1 працівнику об’єднаного управління, перерахунків пенсії працівникам об’єднаного управління не проводилися, поновлено раніше призначену пенсію по інвалідності (3 група) згідно Закону України №2148-VІІІ від 03.10.2017 1 працівнику. Призначення або перерахунки членам сімей працівників не проводилися.

Керівникам об'єднаного управління, членам їх сімей пенсії не призначалися та не перераховувалися.

Списки осіб надано до головного управління листом  від 27.11.2017  № 5666/01

По цих особах перевірена 1 пенсійна справа, конфлікту інтересів не виявлено.

Факт перевірки пенсійних справ  зафіксований в службовій записці та засвідчений особами, які провели перевірку.

2.5. Забезпечення у визначеному законодавством порядку процедур, що здійснюються в рамках верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

 Проведена верифікація (перевірка) достовірності персональних даних отримувачів пенсійних виплат, у яких компетентними органами, за  інформацією Міністерства фінансів України,  паспортні дані і ідентифікаційні номери обліковуються як втрачені або померлі. З початку року перевірці підлягало 12 особових рахунків, з них 11 осіб запрошено до об'єднаного управління з оригіналами документів, що посвідчують особу; по 1 особовому рахунку направлено запити до адресно-довідкового бюро, міграційної та прикордонної служби.

Додаткової перевірки особові рахунки не портебують

Оновлена інформація щомісячно надається до відділу з питань виплати пенсії головного управління Пенсійного фонду в Одеській області

2.6. Оприлюднення заходів антикорупційного спрямування, які впроваджені в роботу органів Пенсійного фонду України.

Антикорупційні заходи на 2017 рік оприлюднено на ВЕБ- сайті Балтської райдержадміністрації 30.11.2017 року.

 

2.7. Моніторинг стану впровадження антикорупційних заходів, підготовка та оприлюднення звіту про його результати.

Звіт про виконання антикорупційних заходів надіслано для оприлюднення на веб-сайті Балтської РДА 28.12.2017 року.

2.8. Забезпечення в установленому порядку оприлюднення інформації про закупівлі товарів, робіт і послуг та використання коштів Пенсійного фонду України, передбаченої законодавством.

Додатки до річного плану закупівель оприлюднюються через електронну систему публічних закупівель ProZorro.

З початку року всього по управлінню укладено  88 договорів про закупівлю товарів, робіт, послуг, з них 8 - за результатами проведення допорогових закупівель через електронну систему, 2 - за результатами проведення переговорної процедури закупівель через електронну систему  0 - за результатами проведення відкритих (тендерних) процедур закупівель, 4 - за прямими договорами з публікацією звіту в електронній системі.

2.9. Залучення громадськості до обговорення підсумків роботи органів Пенсійного фонду України в Одеській області, оцінки виконання покладених функцій, включаючи анкетування, опитування та інші методи комунікації з громадськістю. Надання головним управлінням до Пенсійного фонду України звіту про результати виконання антикорупційних заходів

Зустрічі, наради, конференції, круглі столи з громадськістю не проводились.

Проведено 3 опитування  107 громадян з питань щодо ефективності діяльності роботи об’єднаного управління

Проведено анкетування 745 громадян з питань щодо ефективності діяльності роботи об’єднаного управління.

Інші заходи: (пояснити, вказати кількість).

2.10. Забезпечення доступу громадськості до ознайомлення з проектами нормативно-правових актів з питань діяльності органів Пенсійного фонду України та публічної інформації, яка отримана, створена або знаходиться у володінні головного управління, у тому числі у формі відкритих даних, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року №835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних”

Запитів на  отримання публічної інформації не надходило.

В відділах (центрах) обслуговування громадян, громадських приймальнях постійно оновлюються матеріали на інформаційних стендах.

З метою отримання інформації щодо діяльності органів ПФУ до веб-порталу ПФУ надано доступ 628 особам.

3.  Заходи щодо усунення кадрових корупційних ризиків

3.1. Забезпечення повноти та своєчасності розгляду повідомлень громадян та перевірки отриманої інформації щодо можливих корупційних правопорушень з боку працівників головного та підвідомчих управлінь, що надходять до органів Пенсійного фонду України. У разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками органів Фонду - вжиття заходів щодо припинення такого правопорушення та негайного письмового повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції.

З початку року не надійшло  звернень та повідомлень (в тому числі, анонімних) щодо можливих корупційних правопорушень з боку працівників об’єднаного управління.

3.2 Проведення за принципом “таємничих покупців” оперативних перевірок організації та здійснення прийому громадян в підвідомчих управліннях із залученням до моделювання ситуацій представників громадськості.

 

Проведено 5 оперативних перевірок за принципом “таємничого покупця” в 1 об'єднаних управліннях (відділах), з них 3 - за телефоном, 2 - при особистому зверненні.

Представниками громадськості не проводились  оперативні перевірки за принципом “таємничого покупця” в об'єднаному управлінню (відділах).

За результатами перевірок встановлено: порушень не встановлено.

3.3. Продовження впровадження відео- та аудіо- фіксації під час проведення прийому громадян, із забезпеченням права осіб, які звертаються на прийом, на таємницю особистого та приватного життя.

Системами аудіо- та відео-спостереження  приміщення не обладнані.

Впровадження відео та аудіо фіксації під час проведення прийому громадян буде здійснюватись при наявності фінансових можливостей.

3.4. Продовження впровадження механізму обслуговування громадян та обробки пенсійної документації на базі централізованих інформаційних технологій з унеможливленням підготовки документів про призначення (перерахунок) пенсій спеціалістами головного та підвідомчих управлінь, які безпосередньо здійснюють прийом громадян.

В базі ППВП створено 22487 пенсійних справ. 

 

3.5. Проведення моніторингу додержання державними службовцями антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, насамперед, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб.

Усіма державними службовцями підписані попередження про сферу дії Закону України “Про запобігання корупції”.

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю головного управління підготовлено Пам'ятку щодо основних обмежень та заборон певних видів поведінки державних службовців, встановлених Законом України “Про запобігання корупції” та Пам'ятку щодо загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування,  з якими ознайомлено під підпис 40 співробітників об’єднаного управління.

29.11.2017 року проведено перевірки працівників-державних службовців щодо сумісництва за даними реєстру застрахованих осіб. По 40  фактично працюючим   державним службовцям   фактів сумісництва не встановлено.

Осіб, які працюють за сумісництвом не виявлено.

Спільної роботи близьких осіб не виявлено.

3.6. Забезпечення проведення перевірок фактів подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування суб'єктами декларування, які працюють (працювали) в головному та підвідомчих управліннях, та направлення повідомлень Національному агентству з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій. Надання допомоги працівникам головного та підвідомчих управлінь у їх заповненні.

  Річні декларації за 2016 рік у термін до 01.04.2017 надали 61 працівник об’єднаного управління або 100 % від загальної кількості осіб, які повинні були надати такі декларації. Осіби, які не надали декларації відсутні.

  Річні декларації за 2016 рік у термін до 01.04.2017 3 звільнених у 2016 році осіб або 100 % від загальної кількості звільнених у 2016 році осіб.

  У 2017 році звільнено 9 державних службовців. Річні декларації за 2017 рік перед звільненням надали 9 осіб або 100 %. Не своєчасно надали декларації перед звільненням (запізнення 1 день) 1 особа, по якиій направлено до Національного анества з питано запобігання корупції від   07.07.2017 року №2407/09 Бобрик Тамара Анатоліївна дата звільнення 03.07.2017 року.(дата подання декларації 04.07.2017)

   У 2017 році подали декларації 1  кандидат на посади, які належать до переліку суб’єктів декларування або до переліку посад з підвищеним корупційним ризиком, що становить 100 % від загальної кількості таких осіб.

3.7. Забезпечення функціонування системи правової освіти працівників головного та підвідомчих управлінь, в тому числі у сфері антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу.

 

З зазначеного питання:

проведено 5 навчань, у яких прийняли участь  44 працівника об’єднаного управління;

направлено на навчання до Державного підприємства «Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України» - 3 працівника та до Одеського регіональногоінституту державного управління НАДУ при Президентові України – 1 працівник;

пройдено онлайн-курс - 1 працівник;

Пройшли тестування 45 працівників на знання антикорупційного законодавства та 45 працівника на знання законодавства про державну службу.  

3.8. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед працівників головного та підвідомчих управлінь щодо дотримання норм антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, насамперед, в частині обмеження та заборони видів поведінки державних службовців.

Проведено 7 нарад, 5 навчань, 4 семінарів серед держслужбовців за темами, що стосуються антикорупційного законодавства, у тому числі з питань подання декларацій, попередження виникнення та врегулювання конфлікту інтересів, основних антикорупційних обмежень і заборон, встановлених законодавством, для осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю головного управління підготовлено Пам'ятку щодо основних обмежень та заборон певних видів поведінки державних службовців, встановлених Законом України “Про запобігання корупції” та Пам'ятку  щодо загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування,  з якими ознайомлено під підпис 40 співробітників управління.

3.9. Проведення тестування працівників головного та підвідомчих управлінь для визначення рівня знань антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу.

 Проведено з 16-20 листопада 2017 року тестування  40 працівника на знання антикорупційного законодавства  та 40 працівника на знання законодавства про державну службу.

4.  Заходи щодо усунення фінансово-господарських корупційних ризиків

4.1. Здійснення моніторингу адміністративних витрат та аналіз причин їх зростання, зокрема на придбання товарів, робіт та послуг, оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

Наказом об’єднаного управління від 03.04.2017 №29 розроблено заходи щодо ефективного використання коштів головного та підвідомчих управлінь. Наказом об’єднаного управління від 03.04.2017 №29 установлені ліміти середньодобового пробігу автомобіля.

Щоквартально проводиться моніторинг  адміністративних витрат та аналіз причин їх зростання. Інформація про виконання заходів щодо ефективного використання коштів щоквартально надається до головного управління.

4.2. Здійснення постійного контролю за фінансуванням пенсійних виплат з метою недопущення надання переваг при спрямуванні коштів на об’єкти з виплати та доставки пенсій.

Постійно здійснюється контроль за недопущенням надання переваг при спрямуванні коштів на об'єкти з виплати та доставки пенсій. Фінансування  проводиться згідно щоденного календарного графіка виплати пенсій та в межах отриманих від ПФУ коштів. Щомісячно проводиться аналіз отримувачів пенсій та допомог через вкладні рахунки в банківських установах.

4.3. Здійснення головним та підвідомчими управліннями закупівель з використанням електронної системи закупівель у порядку, визначеному законодавством, та відповідно до вимог наказу Пенсійного фонду України від 01.04.2016 № 35 “Про заходи щодо забезпечення виконання Закону України про публічні закупівлі”.

З початку року всього по управлінню укладено  88 договорів про закупівлю товарів, робіт, послуг, з них 8 - за результатами проведення допорогових закупівель через електронну систему, 2 - за результатами проведення переговорної процедури закупівель через електронну систему  0 - за результатами проведення відкритих (тендерних) процедур закупівель, 4 - за прямими договорами з публікацією звіту в електронній системі.

4.4. Здійснення моніторингу організації та проведення підвідомчими управліннями процедур закупівель, включаючи аналіз за результатами перевірок питань недопущення поділу предмета закупівлі на частини або заниження його                         вартості для уникнення проведення процедури закупівлі, визначення його не у відповідності з реальною потребою замовника, створення оптимальних умов для уникнення можливостей варіювання з критеріями оцінки учасників з метою надання переваг заздалегідь обраному учаснику.

Проведено 2 навчаня з працівниками з питань недопущення порушень під час закупівель.

Видано наказ об’єднаного управління №13 від 03.04.2017 щодо взаємодії підрозділів (працівників) під час здійснення процедури закупівель.   

 

5.  Заходи щодо усунення контрольно-наглядових корупційних ризиків

5.1. Дослідження повноти вжиття заходів по стягненню заборгованості по платежах, адміністрування яких здійснюється органами Пенсійного фонду України, та своєчасністю передачі виконавчих документів на примусове стягнення в органи державної виконавчої служби.

Інформація щодо повноти вжитих заходів по охопленню боргів заходами примусового стягнення щомісячно надається до головного управління.