22.10.2018

Пенсійний фонд України інформує

Пенсійним фондом України було оновлено Веб-портал електронних послуг. Відтепер страхувальники можуть самостійно отримувати електронні довідки на своїх працівників.

Засобами Веб-порталу страхувальники можуть отримати такі електронні довідки:

- довідка про трудовий та страховий стаж;

- довідка ОК-7.

Зазначений сервіс доступний тільки для користувачів, які увійшли на Веб-портал електронних послуг за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП).                            Для страхувальників – це електронна печатка підприємства.

Пенсійне забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності.

Громадянам, яким встановлено статус постраждалого  учасника Революції Гідності, до пенсії встановлюється підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.  Документальним підтвердженням статус постраждалого  учасника Революції Гідності є посвідчення «постраждалий учасник Революції Гідності». Також в період до видачі такого посвідчення статус постраждалого  учасника Революції Гідності підтверджується довідкою, виданою управліннями соціального захисту населення районних державних адміністрацій та виконавчими органами міських рад за місцем проживання. 

Якщо розмір пенсії з урахуванням всіх надбавок, підвищень та інших доплат, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною, не досягає 165%   прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, то в законодавстві передбачено виплату щомісячної державної адресної допомоги, яка виплачується в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру. 

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

Для членів сім’ї померлих (загиблих) осіб, внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника здійснюється незалежно від тривалості страхового стажу у померлого годувальника.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні. Дітям пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Непрацездатними членами сім'ї вважаються:

- чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» N 1058-IV від 09.07.2003;

- діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;

- діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти - до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;

- чоловік (дружина), а в разі їх відсутності - один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається на весь період, протягом якого член сім’ї померлого годувальника вважається непрацездатним.

Доплати до  пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

До  пенсії у зв'язку з втратою годувальника непрацездатним членам сімей, які перебували на утриманні  померлих (загиблих) осіб, внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича, а також осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському навродові, виявлені під час Революції Гідності, рішенням Уряду встановлено доплату у таких розмірах:

  • на одного непрацездатного члена сім’ї  5000 грн;

  • на двох непрацездатних членів сім’ї  6500 грн;

  • на трьох і більше непрацездатних членів сім’ї  8000 грн;

Членами  сімей вище названих осіб є:

  • особи, які перебували з ними в шлюбі;

  • особи, які проживали з ними однією сім’єю, але не перебували у шлюбі між собою;

  • діти цих осіб;

  • особи, що перебували під опікою чи піклуванням цих осіб;

  • особи-родичі прямої або непрямої лінії споріднення, за умови спільного проживання цих осіб.

Така доплата виплачується, якщо розмір пенсії з урахуванням всіх надбавок, підвищень та інших доплат, установлених законодавством, пенсій за особливі заслуги перед Україною, разом з одержуваною заробітною платою не досягає 10000 гривень, та з урахуванням того, що після встановлення такої доплати сума таких виплат не повинна перевищувати зазначеного розміру.