19.06.2019

Призначення пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ

 

1 Паспорт або інший документ, що підтверджує особу, місце її проживання (реєстрації) та вік, а у разі звернення від імені інших осіб - також документи, що посвідчують особу та повноваження одержувача послуги.

2 Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім тих, у кого відсутня довідка через релігійні переконання) або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

3 Документи про страховий стаж.

4 Довідка про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців  до 01.07.2000 (за бажанням).

5 Свідоцтво про одруження чи інший документ про зміну прізвища, імені та по батькові.

6 Свідоцтво про народження дітей.

7 За наявності документи, що підтверджують особливий статус особи: посвідчення учасника війни, учасника бойових дій в особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС чи потерпілого від Чорнобильської катастрофи, почесного донора України, почесного донора СРСР та інші;

8 Громадяни України, зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, надають документ уповноваженого органу Російської Федерації про те, що особі не призначалася пенсія за місцем реєстрації на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, та особисту декларацію про відсутність громадянства держави-окупанта.

9 Для виготовлення пенсійного посвідчення у паперовому вигляді надається кольорове фото розміром 60 мм х 40 мм - 1 шт„ для виготовлення електронного пенсійного посвідчення - кольорове фото розміром 30 мм х 25 мм - 1 шт.

10 Для виплати пенсії в установі банку надається довідка з банку про відкриття рахунку для зарахування пенсії.

 

  

            ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ

ПО ІНВАЛІДНОСТІ

 1.              Паспорт або інший документ, що підтверджує особу, місце її проживання (реєстрації) та вік, а у разі звернення від імені інших осіб - також документи, що посвідчують особу та повноваження одержувача послуги.

2.                Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім тих, у кого відсутня довідка через релігійні переконання) або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

3.                Документи про страховий стаж.

4.                Довідка про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців до 01.07.2000 (за бажанням).

5.                Свідоцтво про народження дітей.

6.                Свідоцтво про одруження чи інший документ про зміну прізвища, імені та по батькові.

7.                За наявності документи, що підтверджують особливий статус особи: посвідчення учасника війни, учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС чи потерпілого від Чорнобильської катастрофи, почесного донора України, почесного донора СРСР та ін.

8.                Спеціаліст управління Пенсійного фонду додає виписку з акта огляду медико-соціальної експертної комісії.

9.                Копія свідоцтва про хворобу, видана і завірена військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового обліку/довідка військово-лікарської комісії (у разі настання інвалідності під час проходження військової служби).

10.           Довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстави звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що інвалідність пов'язана з проходженням військової служби (якщо інвалідність настала після звільнення з військової служби).

11.           Для виготовлення пенсійного посвідчення у паперовому вигляді надається кольорове фото розміром 60 мм х 40 мм -1 шт„ для виготовлення електронного пенсійного посвідчення - кольорове фото розміром ЗО мм х 25 мм -1 шт.

12.           Для виплати пенсії в установі банку надається довідка з банку про відкриття рахунку для зарахування пенсії.


ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ

У ЗВ'ЯЗКУ З ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ»

1 Свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія, а у разі звернення інших осіб від імені заявника - також документи, що посвідчують особу та її повноваження.

 

2 Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника (подається у разі, якщо особа, яка звернулася з заявою про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника, має такі документи).

 

3 Документи про страховий стаж померлого годувальника.

 

4 Довідка про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців до 01.07.2000 померлого годувальника (за бажанням особи, яка звертається за призначенням пенсії).

 

5 Свідоцтво органу ДРАЦС про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім, або оголошення його померлим.

 

6 Довідка про склад сім'ї померлого годувальника та копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім'ї з померлим годувальником (за наявності).

 

7 Свідоцтво про одруження чи інший документ про зміну прізвища, імені, по батькові (за необхідності).

 

8 Документи про стаж особи, яка звертається за призначенням пенсії [чоловіка (дружини), батька, матері, якщо вони досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»].

 

9 Довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їхньої відсутності - один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.

 

10 Документ про перебування членів сім'ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника.

 

11 Довідка загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що утриманці навчаються за денною формою навчання (за необхідності).

 

12 За наявності документи, що підтверджують особливий статус годувальника: посвідчення учасника війни, учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС чи потерпілого від Чорнобильської катастрофи, почесного донора України, почесного донора СРСР та інші.

 

13 Для виготовлення пенсійного посвідчення у паперовому вигляді надається кольорове фото розміром 60 мм х 40 мм -1 шт., для електронного - кольорове фото розміром 30 мм х 25 мм -1 шт.

 

14 Для виплати пенсії в установі банку надається довідка з банку про відкриття рахунку для зарахування пенсії.