27.01.2017

ПРО ЗМІНИ В ЧИННОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

             На виконання вимог  Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”   (із змінами, внесеними  Законом України  від 06.12.2016 № 1774-VIII  “Про   внесення змін до деяких  законодавчих  актів  України”), абз.3-4  ч. 1 стаття 47,  тимчасово,  з 1  січня  до 31 грудня  2017 року,  особам, які працюють (крім інвалідів  І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “Про  статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”) пенсія,  розмір якої  перевищує  150 %  прожиткового мінімуму для  осіб, які втратили працездатність, виплачується  в розмірі 85 %  призначеного розміру, але не менш як 150 % зазначеного мінімуму.

            Пунктом 2.21  Порядку  подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсії, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005  № 22-1(зі змінами) визначено, що у разі працевлаштування  (початку діяльності, пов'язаної  з одержанням доходу, що є базою для нарахування  єдиного  внеску)   особа  повідомляє орган,  що призначає пенсію, за місцем перебування  на обліку  як одержувача пенсії, про дату працевлаштування, вид  зайнятості (укладення  трудового договору,  цивільно-правового договору, реєстрації як фізичної особи-підприємця, провадження  незалежної  професійної діяльності) через подання заяви.

             Заява  може бути  подана особисто або через  представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, або надсилається поштовим відправленням.

            Згідно із  ст..  7 Закону   України    від   08.07.2010  № 2464-VII  "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" на суму винагороди фізичним особам  за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовим договором нараховується єдиний соціальний внесок, тому під час роботи на підставі цивільно-правового договору  у 2017 році пенсія виплачується в розмірі  85 %  призначеної пенсії, але не менше 150 % прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Згідно п.9 Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1170, на суму одержуваної винагороди, що сплачується за авторським договором на створення та використання творів науки, літератури та мистецтва, крім гонорару штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтв  та (або) оплати їхньої праці, що нараховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на відповідному підприємстві, та винагороди за відкриття, винаходи й раціоналізаторські пропозиції та їхнє використання, єдиний соціальний внесок не нараховується,  відповідно особа є непрацюючою, і виплата пенсії їй  здійснюється  в повному обсязі.

                                                Щодо змін у законодавстві.

З 01.01.2017 набув чинності Закон України “Про внесення  змін до деяких законодавчих актів України” від 06.12.2016 № 1774 - VIIІ (далі - Закон № 1774), яким внесено зміни в закони :

“Про пенсійне забезпечення”

Стаття 85

Частина третя.

Тимчасово, по  31 грудня 2017 року, максимальний  розмір пенсії (з урахуванням  надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги, індексації  та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплат до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати  10740 гривень.

(абзац другий  частини четвертої).

Тимчасово, по 31 грудня 2017 року:  особам (крім інвалідів  І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “ Про  статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту”), які займають  посади державної служби, визначені Законом України від 10.12.2015 № 889-VIIІ “Про державну службу”, а також  працюють на посадах  та на умовах, передбачених законами України, “Про прокуратуру”, “Про  судоустрій і статус суддів”,  призначені пенсії/щомісячне грошове утримання не виплачується.

Частина шоста:

З 1 січня 2018 року пенсії виплачуються  без урахування одержаної заробітної плати (доходу.)

 

“Про  статус і соціальний захист  громадян, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Стаття 58

(абзац перший та другий частини першої) .

Тимчасово, по 31 грудня 2017 року:  особам (крім інвалідів  І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “Про  статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”), які займають посади державної служби, визначені Законом України від 10.12.2015 № 889-VIIІ “Про державну службу”, а також  працюють на посадах  та на умовах, передбачених законами України, “Про прокуратуру”, “Про  судоустрій і статус суддів”,  призначені пенсії/щомісячне грошове утримання не виплачуються.

Частина третя.

З 01 січня  2018 року  пенсії особам, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачуються  в повному обсязі без урахування  одержуваного заробітку (доходу).

Стаття 67

Частина  третя, друге речення.  Тимчасово, по  31 грудня 2017 року, максимальний  розмір пенсії (з урахуванням  надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги, індексації  та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплат до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати  10740 гривень. 

 

 

“Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з  військової служби, та деяких інших осіб”

Стаття 43.

Частина сьома, друге речення.

Тимчасово, по  31 грудня 2017 року, максимальний  розмір пенсії (з урахуванням  надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги, індексації  та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплат до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати  10740 гривень.

Стаття 54

Частина перша. 

Тимчасово,  по 31 грудня 2017 року: особам (крім інвалідів  І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “ Про  статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та осіб, на яких  поширюється дія Закону України “ Про статус  ветеранів військової служби, ветеранів  органів внутрішніх справ, ветеранів  Національної  поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”),  які займають  посади державної служби, визначені Законом України від 10.12.2015 № 889-VIIІ “Про державну службу”, а також працюють на посадах  та на умовах, передбачених законами України, “Про прокуратуру”, “Про  судоустрій і статус суддів”, призначені пенсії/щомісячне грошове утримання не виплачується.

Частина друга.

З 1 січня 2018 року пенсії, що  призначаються  відповідно до цього  Закону виплачуються   без урахування одержаної заробітної плати (прибутку).

Стаття 63

Частина четверта.

Усі  призначені за цим Законом  пенсії підлягають перерахунку у зв'язку з підвищенням  грошового забезпечення  відповідних категорій  військовослужбовців, осіб, які мають  право на  пенсію за  цим Законом, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених  Кабінетом Міністрів України. У разі  якщо внаслідок  перерахунку пенсій, передбачених цією частиною, розміри пенсій звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право  на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються   розміри раніше  призначених пенсій.

 

“ Про  Національний банк України”

Стаття 64

Частина перша

Умови  найму, звільнення, надання відпусток, службові обов'язки та права, система  дисциплінарних стягнень, питання соціального захисту службовців Національного банку визначаються  Правлінням Національного банку з урахуванням  законодавства про працю. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, службовцям Національного банку (крім  інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “Про  статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”), у період роботи у Національному банку, пенсії, призначені  відповідно до законодавства  України, розмір яких перевищує 150 відсотків  прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються  в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків  зазначеного мінімуму.

                                           ПРО ЗМІНИ В ЧИННОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ.

 

“Про державну службу”  від 16.12.1993 № 3723 – ХІІ

Стаття 37

(Абзац  та другий  частини четвертої) Тимчасово ,  по 31 грудня 2017 року: особам (крім інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “ Про  статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та осіб, на яких  поширюється дія Закону України “ Про статус  ветеранів військової служби, ветеранів  органів внутрішніх справ, ветеранів  Національної  поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”),  які займають  посади державної служби, визначені Законом України від 10.12.2015 № 889-VIIІ “Про державну службу”, а також працюють на посадах  та на умовах, передбачених законами України, “Про прокуратуру”, “Про  судоустрій і статус суддів”, призначені пенсії/щомісячне грошове утримання не виплачується.

Частина п'ята.  З 1 січня  2018 року  пенсія, призначена відповідно  до цієї статті , у період роботи на посадах, які дають  право на призначення пенсії в порядку і на умовах, передбачених  цим Законом, законами  України “Про статус  народного депутата України” , “Про прокуратуру”, “Про  наукову і науково - технічну діяльність”, виплачуються у розмірі, обчисленому відповідно  до Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.

Частина сьома, друге речення. Тимчасово, по  31 грудня 2017 року, максимальний  розмір пенсії (з урахуванням  надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги, індексації  та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплат до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати  10740 гривень.

“Про судову експертизу”

Стаття 18.

Частина друга. На працівників  державних  спеціалізованих установ судових експертиз  поширюються особливості  матеріального та соціально-побутового забезпечення, передбачені Законом України “Про державну службу”, якщо інше не передбачено законами України. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, особам, у період  роботи  на посадах судових експертів (крім  інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “Про  статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”), пенсії, призначені  відповідно до законодавства  України, розмір яких перевищує 150 відсотків  прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються  в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків  зазначеного мінімуму.

“Про  службу в органах місцевого самоврядування”

Стаття 21.

Четверте речення  частини сьомої. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, посадовим особам місцевого самоврядування (крім інвалідів  І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “ Про  статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та осіб, на яких  поширюється дія Закону України “ Про статус  ветеранів військової служби, ветеранів  органів внутрішніх справ, ветеранів  Національної  поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”), у період служби в органах місцевого самоврядування пенсії, призначені  відповідно до законодавства  України, розмір яких перевищує 150 відсотків  прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються  в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків  зазначеного мінімуму.

“ Про статус народного депутата”

Стаття 20

 Частина дванадцята абзаци сьомий та восьмий.  Тимчасово, по 31 грудня 2017 року:  особам (крім інвалідів  І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”), які займають  посади державної служби, визначені Законом України від 10.12.2015 № 889-VIIІ “Про державну службу”, а також  працюють на посадах  та на умовах, передбачених законами України, “Про прокуратуру”, “Про судоустрій і статус суддів”,  призначені пенсії/щомісячне грошове утримання не виплачується.

Абзац десятий. З 1 січня  2018 року  пенсія  працюючому народному депутату в період виконання депутатських повноважень та колишньому народному  депутату, який працює на посадах, які дають право  на призначення пенсії  в порядку  та на умовах,  передбачених законами  України “Про державну службу”,  “Про прокуратуру”, “Про  наукову і науково - технічну діяльність”, виплачуються у розмірі, обчисленому відповідно  до Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.

Абзац дванадцятий (друге речення). Тимчасово, по  31 грудня 2017 року, максимальний  розмір пенсії (з урахуванням  надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги, індексації  та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплат до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати  10740 гривень.

“ Про  заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи”

Стаття 2

Частина перша, друге речення . Тимчасово, по 31 грудня 2017 року максимальний  розмір пенсії (крім пенсійних виплат, що здійснюються з Накопичувального  пенсійного фонду)  або щомісячного  довічного грошового утримання (з урахуванням  надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги, індексації  та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплат до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною), призначених ( перерахованих) відповідно до Податкового кодексу України, Митного кодексу України, законів України “ Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “ Про статус народного депутата України”, “Про національний банк України”, “Про Кабінет Міністрів України, “Про дипломатичну службу”, “Про  службу в органах місцевого самоврядування”, “Про судову експертизу”, “ Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про  державну підтримку засобів масової інформації  та соціальний захист журналістів”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, “Про загальнообов'язкове державне  пенсійне страхування”, “ Про пенсійне забезпечення”, “Про судоустрій і статус суддів, Постанови Верховної ради України від 13.10.1995 “ Про  затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України”, не може перевищувати 10740 гривень.

“Про Кабінет Міністрів України”

Стаття 57.

Пенсійне забезпечення колишніх членів Кабінету Міністрів України здійснюється на  загальних засадах відповідно до Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, у період роботи особи  (крім інвалідів  І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”) на посаді  члена Кабінету Міністрів України, пенсії, призначені відповідно до законодавства , не виплачуються.

 

  ПРО ЗМІНИ В ЧИННОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ.

“Про прокуратуру”

Стаття 86

Абзац перший і другий. .  Тимчасово, по 31 грудня 2017 року  особам (крім інвалідів  І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”), які працюють на посадах та на умовах, передбачених цим Законом, які займають посади державної служби, визначені Законом України від 10.12.2015 № 889-VIIІ “Про державну службу”, а також працюють на посадах  та на умовах, передбачених законами України,  “Про судоустрій і статус суддів”,  призначені пенсії/щомісячне грошове утримання не виплачується.

Абзац четвертий. З 1 січня  2018 року  пенсія, призначена відповідно  до цієї статті , у період роботи на посадах, які дають  право на призначення пенсії в порядку і на умовах, передбачених  цим Законом, законами  України “Про статус народного депутата України” , “Про прокуратуру”, “Про наукову і науково- технічну діяльність”, виплачуються у розмірі, обчисленому відповідно  до Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.

Абзац шостий, друге речення.  Тимчасово, по  31 грудня 2017 року, максимальний  розмір пенсії (з урахуванням  надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги, індексації  та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплат до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати  10740 гривень.

“Про наукову і науково-технічну діяльність”

Стаття 37.

Частина вісімнадцята.

Пенсія, призначена особам відповідно до Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність” до набрання чинності Законом України “Про  заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи”, а саме до 01.10.2011, (крім інвалідів  І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”),  які займають посади державної служби, визначені Законом України від 10.12.2015 № 889-VIIІ “Про державну службу”, а також працюють на посадах  та на умовах, передбачених законами України, “Про прокуратуру”, “Про судоустрій і статус суддів”, виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.

Пенсія, призначена особам  відповідно  до  Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність” після 01.10.2011 (крім інвалідів  І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”), у період роботи на посадах, які дають  право на призначення  пенсії  у порядку та на умовах, передбачених цим Законом,  які займають посади державної служби, визначені Законом України від 10.12.2015 № 889-VIIІ “Про державну службу”, а також працюють на посадах  та на умовах, передбачених законами України, “Про прокуратуру”, “Про судоустрій і статус суддів”, виплачується у розмірі , обчисленому відповідно до Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.

Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, у період особи (крім інвалідів  І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”) на інших посадах/роботах (крім випадків  передбачених першим та другим реченням  цієї частини) пенсії, призначені відповідно до  цієї статті, розмір яких перевищує 150 відсотків  прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються  в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків  зазначеного мінімуму.

Тимчасово, по  31 грудня 2017 року, максимальний  розмір пенсії (з урахуванням  надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги, індексації  та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплат до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати  10740 гривень.

“Про судоустрій і статус суддів”

Розділ ХІІ “Прикінцеві  та перехідні положення”

пункт 25 доповнено. 

Тимчасово, по  31 грудня 2017 року, максимальний  розмір пенсії (з урахуванням  надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги, індексації  та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплат до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати  10740 гривень.

Тимчасово, по 31 грудня 2017 року,  особам (крім інвалідів  І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”), які займають  посади державної служби, визначені Законом України від 10.12.2015 № 889-VIIІ “Про державну службу”, а також  працюють на посадах  та на умовах, передбачених законами України, “Про прокуратуру”, “Про судоустрій і статус суддів”,  призначені пенсії/щомісячне грошове утримання не виплачується.  Після звільнення з роботи щомісячне довічне грошове утримання виплачується у повному розмірі.

Положення  про помічника-консультанта народного депутата України

Стаття 1.1

частина шоста.  Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, особам (крім  інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “Про  статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”), у період роботи  на посаді помічника - консультанта народного депутата України, пенсії, призначені  відповідно до законодавства  України, розмір яких перевищує 150 відсотків  прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються  в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків  зазначеного мінімуму.

“Про судовий збір”

Стаття 5.

Частину першу. “Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняється”. Доповнено пунктом 18.

Пенсійний фонд України та його органи, органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та Фонду соціального страхування України.

Згідно із пунктом 2 розділу ІІ “Прикінцеві та перехідні положення”  Закону № 1774  обмеження щодо виплати пенсії, щомісячного грошового утримання, передбачені цим Законом, не застосовуються протягом особливого періоду до пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, що призначені особам, які проходять військову службу                     або перебувають на посадах у:

-             Міністерстві оборони України;

-             Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України;

-             Міністерстві внутрішніх справ України;

-             Національній поліції України;

-             Апараті  Ради національної безпеки і оборони України;

-             Державній  спеціальній службі транспорту;

-             Службі безпеки України;

-             Службі зовнішньої розвідки України;

-             Державній прикордонній службі України;

-             Управлінні державної охорони України;

-             Державній  пенітенціарній службі України;

-             Державній службі України з надзвичайних ситуацій;

-             Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України;

-             Національній гвардії України;

-             органах військової прокуратури;

-             або беруть участь в антитерористичних операціях; здійсненні заходів                із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об'єкти, що охороняються  військовослужбовцями, звільненні цих об'єктів у разі захоплення, відбитті спроб насильницького заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою.

          Також обмеження  не застосовуються до пенсій, щомісячного  довічного грошового утримання, що призначені відповідно до законів України “Про прокуратуру”,                   “Про судоустрій та статус суддів” на період виконання  особами, яким вони призначені, повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції.

      Після завершення особливого періоду виплата пенсії вищезазначеним особам здійснюється згідно із законодавством .

Закон № 1774 передбачає обмеження щодо невиплати пенсії тимчасово, по 31 грудня 2017 року , особам (крім інвалідів  І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”), які займають посади державної служби, визначені Законом України від 10.12.2015              № 889-VIIІ “Про державну службу”, а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України “Про прокуратуру”, “Про судоустрій і статус суддів”, та на посаді  члена Кабінету Міністрів України.

      Особам, які працюють  посадах, що не належать до посад державної служби, визначених Законом України від 10.12.2015 № 889-VIIІ “Про державну службу” (працівники органів митної служби, податкової інспекції, Національного банку України, органів місцевого самоврядування,  органів судової експертизи та ін) пенсії , розмір яких перевищує 150 відсотків  прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків вказаного  мінімуму.