24.10.2018

Виплата пенсії за минулий час

   Згідно статті 46 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» N 1058-IV від  09.07.2003 нараховані суми пенсії, які пенсіонер не отримав своєчасно зі своєї вини, виплачуються за минулий період, але не більше, ніж за три роки до дня  звернення за отриманням пенсії. частина пенсії, не більше ніж за 12 місяців виплачується одночасно, решта суми виплачується щомісячно однаковими сумами, що не перевищують розмір пенсії.

   Згідно статті 49 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» N 1058-IV від  09.07.2003 поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням органу Пенсійного фонду України протягом десяти днів після з’ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати. Розрахунок дати поновлення виплати пенсії проводиться, починаючи з дня, який передує даті звернення за недоотриманою пенсією.

Нараховані суми пенсії, не отримані пенсіонером з вини органу, що призначає пенсію, виплачуються за минулий період без обмеження будь-яким строком.

   Згідно з пунктом 1.5 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» N 1058-IV від  09.07.2003, затвердженого постановою правління  Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції ьУкраїни від 27.12.2005 № 1566/11846, заява про поновлення виплати пенсії подається пенсіонером особисто або його законним представником до органу  Пенсійного фонду України за місцем перебування на обліку, як одержувача пенсії, а пенсіонерами, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації, - до органу, призначає пенсію, визначеному Пенсійним фондом України.