08.07.2019

Кар’єрний радник у службі зайнятості

    Державною службою зайнятості з січня 2019 року впроваджено в роботу інститут кар’єрного радника, який дозволяє забезпечити індивідуальний підхід до кожного клієнта служби зайнятості, якісне надання послуг із планування кар’єри з урахуванням потреб роботодавців та можливостей шукачів роботи.

Кар’єрний радник – це співробітник центру зайнятості, який надає послуги особам, які шукають роботу, та безробітним, здійснює супровід таких осіб з метою їх якнайшвидшого працевлаштування.

Серед основних функцій кар’єрних радників:

  • первинне та поглиблене профілювання осіб, які шукають роботу, та безробітних для оцінки можливості їх працевлаштування з урахуванням кваліфікацій та навичок (профілювання здійснюється шляхом анкетування безробітної особи);
  • складання разом із безробітною особою індивідуального плану працевлаштування або індивідуального плану надання послуг;
  • надання консультацій, здійснення організації активних заходів для працевлаштування клієнта шляхом аналізу потреб та можливостей осіб, які шукають роботу, та зареєстрованих безробітних щодо працевлаштування;
  • моніторинг та оцінювання результатів заходів.

Головним завданням кар’єрних радників є підвищення конкурентоспроможності безробітних та шукачів роботи для швидкого та якісного їх працевлаштування.

Для вирішення питання працевлаштування, за необхідності, кар’єрний радник здійснює такі заходи:

  • надає безробітним інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням;
  • пропонує взяти участь у семінарах із техніки пошуку роботи;
  • організовує тренінги щодо побудови кар’єри та професійного розвитку;
  • навчає навичок самопрезентації;
  • допомагає у складанні професійного резюме та в написанні супровідних листів роботодавцям.

Для сприяння якнайшвидшому працевлаштуванню безробітних кар’єрний радник пропонує безробітному взяти участь у ярмарках та міні-ярмарках вакансій, днях відкритих дверей центру зайнятості (а також підприємств, навчальних закладів), спрямованих на зайнятість та працевлаштування.

Водночас, за бажанням особи, з метою підтримки підприємницьких ініціатив безробітних, кар’єрний радник організовує надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності та сприяє в започаткуванні власної справи.

Усі заходи, які пропонуються особі, спрямовані на планування кар’єри клієнта та сприяння безробітному громадянину в пошуку роботи.

При зверненні осіб, які шукають роботу, до служби зайнятості з метою визначення їх потенціалу та мотивації до працевлаштування, кар’єрним радником здійснюється профілювання.

За результатами профілювання відповідно до ступеня мотивації та можливостей працевлаштування (наявність затребуваної професії, досвіду роботи, вмінь, навичок, відповідність професійних якостей вимогам ринку праці), шукачі роботи розподіляються на п’ять профілів. І вже на основі цих даних радник спільно з особою складають індивідуальний план працевлаштування або надання послуг.

Такий план є спільною програмою дій кар’єрного радника та зареєстрованого безробітного, в якому визначається обсяг та види адресних індивідуальних послуг для повернення особи на ринок праці.

План складається у двох примірниках та підписується безпосередньо безробітним та кар’єрним радником. Індивідуальний план містить спільні зобов’язання обох сторін щодо пошуку роботи та забезпечують індивідуальний супровід і організацію надання послуг.

Кар’єрні радники допомагають клієнтам усвідомити їхні сильні особистісні якості, визначити наявні конкурентні переваги, здібності й навички, підтримують у прийнятті рішень, пов’язаних із кар’єрою, зокрема шляхом навчання, та визначають необхідні заходи, які будуть сприяти якнайшвидшому працевлаштуванню безробітних.

За бажанням особи кар’єрний радник може здійснювати індивідуальний супровід громадян і після працевлаштування, зокрема здійснювати моніторинг ситуації після працевлаштування за необхідності надання подальшої підтримки, потреби адаптації до робочого місця або його збереження.

  Кар’єрними радниками Балтської районної філії Одеського обласного центру зайнятості протягом І півріччя  було працевлаштовано 170 безробітних  і 380 осіб до набуття статусу безробітного. Професійне навчання пройшли 117 безробітних за такими спеціальностями, як  електрогазозварник, швачка, перукар, манікюрник, охорона праці. Протягом 6 місяців 2019 р. на обліку перебувало 28 осіб, які мають групу інвалідності, з них  8 осіб за допомогою кар’єрних радників Балтської районної філії Одеського обласного центру занятості знайшли роботу  в Балтському районі.