27.11.2018

Внесено зміни до порядку надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств

Кабінетом Міністрів України внесені зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерськиї господарств, які затверджені Постановою Кабінетом Міністрів України від 24 жовтян 2018 року № 911.

Дані зміни стосуютсья постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року № 106, в тому числі в частині державної підтримки фермерським господарствам, яка буде реалізуватися через Український державний фонд підтримки фермерських господарств та його регіональні відділення.

На державну підтримку можуть розраховувати наступні категрії фермерських господа:

1)   фермерське господарство, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 000 000 гривень та у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення;

Таким фермерським господарства, у 2018 році виділяєтсья бюджетна субсидія на одиницю оброблваних угід (1 гектар) у розмірі 5,5 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року в розрахунку на одного члена фермерського господарства (який станом на 1 січня 2018 р. був та на період отримання бюджетної субсидії на одне фермерське господарство не може перевищувати 30 000 гривень

2)     новостворені фермерські господарства у період їх становлення (перші три роки після його створення, але не раніше 1 січня 2016 р.) виділяєтсья бюджетна субсидія на одиницю обролюваних угідь (1 гектар) один раз виключно для провадження сільськогосподарської діяльності у розмірі 3000 гривень на 1 гектар але не більше 60 000 гривень на одне фермерське господарство.

Заявки та підтвердні документи ан отримання бюджетної субсидії у 2018 році подаватимуться фермерськими господартсвами до Одеського відділення Україниського державного фонду підтримки фермерських госпдартсв (м. Одеса, вул. Канатна, 83, каб. 1411, телефон для довідок (066) 422-02-24).