Аналітична інформація про виконання вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» Балтською районною державною адміністрацією

 

Аналітична інформація

про виконання вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» Балтською районною державною адміністрацією.

 

1. Аналіз заходів щодо запобігання та протидії корупції, затверджених розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 11.08.2011 р. №632/А-2011 «Про заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2011 - 2013 роки».

На основі аналізу стану поширення корупції в районі у І півріччі 2012 року, районною державною адміністрацією, місцевими органами виконавчої влади, спільно з правоохоронними органами вживаються заходи щодо виконання вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції в Україні", постанов Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1072 „Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення" та від 20 жовтня 2011 року № 1094 „Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення звіту щодо запобігання і протидії корупції".

Аналіз свідчить, що протягом І кварталу 2012 року управліннями та відділами райдержадміністрації згідно з розробленими та затвердженими планами заходів проводилася відповідна робота щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» та інших нормативно-правових актів антикорупційного характеру.

З метою попередження посадових злочинів та інших правопорушень, пов'язаних із службовою діяльністю працівників райдержадміністрації, здійснюється комплекс заходів, які розпочинаються з проведення прозорого відбору кандидатів на державну службу, ознайомлення їх із положеннями нормативно-правових актів з питань державної служби та боротьби з корупцією в частині спеціальних обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби, узгодження призначення працівників на керівні посади.

Робота з профілактики та протидії корупційним проявам серед державних службовців органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування району протягом І півріччя 2012 року була організована і проводилась відповідно до правових актів антикорупційного характеру.

Райдержадміністрація у взаємодії з органами місцевого самоврядування, правоохоронними та контролюючими органами здійснювала організаційні та практичні заходи, спрямовані на профілактику та недопущення корупції з боку державних службовців, органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування району.

Одним із важливих напрямів діяльності райдержадміністрації є кадрове забезпечення державної служби. Відповідно до зазначеного, реалізується комплекс заходів, спрямованих на добір, розстановку та підвищення кваліфікації державних службовців, дотримання вимог законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання та протидії корупції».

З метою недопущення прийняття на державну службу осіб, схильних до правопорушень, посилено вимоги до організації відбору службовців шляхом проведення поглибленої перевірки аналізу інформації, зазначеної кандидатами в особових картках форми П-2ДС, забезпечено прозорість при проведенні конкурсу зі знання чинного законодавства та колегіального розгляду результатів конкурсу на засіданнях конкурсної комісій райдержадміністрації.

На апаратних навчаннях при голові райдержадміністрації роз'яснено положення антикорупційного Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» та здійснено його огляд, доведено інформацію «Боротьба з корупцією - необхідна умова успішної реалізації ініційованих президентом України системних реформ». За результатами розгляду інформація прийнята до відома присутніми.

З метою реалізації заходів, спрямованих на підвищення рівня правової свідомості державних службовців, активізації роботи з питань запобігання проявам корупції в апараті райдержадміністрації відповідальним за координацію роботи з питань запобігання корупційним правопорушенням визначено керівника апарату райдержадміністрації, в структурних підрозділах райдержадміністрації - начальників управлінь (заступників начальників управлінь), начальників відділів, завідуючих секторів. Відповідальним за організацію роботи з питань запобігання корупції визначено головного спеціаліста з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно - секретної роботи апарату райдержадміністрації.

Спільно з районним відділом ГУМВС України в Одеській області розроблені заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2011 - 2013 роки, якими передбачені процедурні та профілактичні заходи щодо усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією в органах виконавчої влади Балтського району.

Зокрема розроблено комплекс заходів з метою забезпечення особистої безпеки громадян та протидії правопорушенням і злочинам на 2012-2013 роки, де передбачені заходи щодо запобігання злочинам та правопорушенням, проведення заходів недопущення корупційних діянь серед державних службовців в районі.

2. Аналіз стану виконання вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» у сфері діяльності органу влади (далі - Закону):

2.1. Заходи спрямовані на запобігання проявам корупції (Розділ II Закону), та дотримання спеціальних обмежень щодо державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямованих на попередження корупції (стаття 4 Закону).

З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» головою Балтської райдержадміністрації видане розпорядження від 01.11.2011 р. №1226/А-2011 «Про заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2013 роки», яким затверджено відповідні заходи. Пункти заходів включають в себе організацію і проведення вивчення громадської думки населення про динаміку розвитку корупційних процесів на території Балтського району з метою вдосконалення заходів щодо протидії корупції, інформування населення про здійснювані заходи із запобігання та протидії корупції, організація проведення періодичних консультацій з громадськістю щодо корупційних ризиків, що виникають чи можуть виникнути в діяльності підлеглих, проведення для державних службовців, які працюють на посадах (у сферах), де існує високий ризик прояву корупції, спеціальних семінарів з питань запобігання проявам корупції, етики поведінки державних службовців, забезпечення неухильного дотримання вимог Закону України «Про державну службу» в частині припинення державної служби відповідно до вимог п.2 . 7 статті 30 зазначеного Закону.

Державними службовцями дотримуються спеціальні обмеження, встановлені для державних службовців, спрямовані на запобігання та попередження корупції. Кожен державний службовець при прийнятті на державну службу та її проходження ознайомлюється під особистий підпис із попередженням про спеціальні обмеження, встановлені Законами України „Про державну службу" та „Про засади запобігання та протидії корупції».

В райдержадміністрації забезпечується добір і розстановка кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, а також щорічна оцінка виконання службових обов'язків, періодична ротація державних службовців. Державні службові, які вперше приймаються на державну службу, приймають Присягу державного службовця. При прийнятті на службу державні службовці ознайомлюються із загальними правилами поведінки державного службовця.

Члени конкурсної комісії ретельно перевіряють дані щодо кандидатів на посади державних службовців районної державної адміністрації. Обов'язковими є питання на знання Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції» в білетах на іспитах по прийому претендентів на державну службу. В особистих річних планах осіб, зарахованих до кадрового резерву управління, передбачено ознайомлення з вимогами законів України „Про державну службу" та "Про засади запобігання та протидії корупції». Вивчення вимог зазначених вище законів передбачається і в індивідуальних планах осіб, які проходять стажування на посадах державних службовців райдержадміністрації.

Так у І півріччі 2012 року підготовлено та направлено матеріали для проведення спеціальної перевірки на 4 кандидатів для проходження державної служби в органах виконавчої влади. Із них,вже по 2 кандидатурах прийняті позитивні рішення.

2.2 Заходи щодо дотримання вимог фінансового контролю (стаття 12 Закону).

Державними службовцями щорічно подаються відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру стосовно себе та членів своєї сім'ї. Державні службовці у визначений законодавством термін - до 15 квітня поточного року подають декларації про доходи та зобов'язання фінансового характеру та до 1 травня поточного року довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію).

Державні службовці своєчасно забезпечуються бланками декларацій, проводиться ознайомлення з Методичними рекомендаціями щодо заповнення декларацій про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця щодо себе та членів своєї, сім'ї, затверджених наказом Міністрів фінансів України від 09.04.01 № 175. Контролюється своєчасність подання декларацій. У звітному періоді порушень вимог фінансового контролю в райдержадміністрації не виявлено.

2.3 Інформація про відповідальність керівників за невжиття заходів щодо боротьби з корупцією. (Закон України від 07.04ю2011 р. №3207 - УІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення»).

Випадків притягнення керівників до відповідальності за невжиття заходів щодо боротьби з корупцією не зафіксовано.

3. Детальний аналіз стану запобігання проявам корупції серед державних службовців у державному органі:

3.1 Заходи вжиті для усунення виявлених прогалин чи колізій у правовому регулюванні певної сфери відносин, правові норми та інші чинники, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

На апаратних нарадах та апаратних навчаннях при районної державної адміністрації організовано періодичне вивчення вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», інших законодавчих акті України із зазначених питань, з метою недопущення корупційних діянь державними службовцями райдержадміністрації. Під час проведення доводиться інформація відповідної спрямованості.

3.2 Заходи, вжиті для підвищення рівня знань з питань протидії корупції серед державних службовців, які працюють в органі виконавчої влади.

22.03.12 року, 17.05.2012 року, на апаратних навчаннях до державних службовців доведено та роз'яснено основні положення та особливості Закону України від 7 квітня 2011 року № 3206 "Про засади запобігання і протидії корупції"" та основні положення та особливості Закону України від 7 квітня 2011 року № 3207-УІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення»", «Боротьба з корупцією - необхідна умова успішної реалізації ініційованих президентом України системних реформ».

3.3 Заходи, вжиті до державних службовців, які вчинили порушення вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» (інформація про осіб, яким відповідно до пунктів 2 і 7 частини першої статті ЗО до Закону України «Про державну службу») припинено державну службу.

Випадків припинення державної служби відповідно до п.п. 2 і 7 частини І ст..30 Закону України не виявлено.

4. Заходи, вжиті для виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення відкритості та прозорості роботи органів виконавчої влади та щодо посилення контролю за відкритістю та прозорістю його роботи.

Протягом І кварталу 2012 року в райдержадміністрації вживалися заходи на виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України щодо забезпечення відкритості та прозорості роботи райдержадміністрації, з метою усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь, інших правопорушень, пов'язаних з корупцією.

У місцевих засобах масової інформації систематично розміщується інформація з актуальних питань економічного та соціального розвитку Балтського району, про роботу райдержадміністрації, відповіді на звернення громадян, інформування громадськості у сфері протидії корупційним проявам серед представників державної влади, оголошення про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців.

У кожному номері міськрайонної газети «Народна трибуна», на телеканалах «Балінформкомпанія» та «Примор'я» оприлюднювались результати роботи державних установ Балтського району, робота структурних підрозділів райдержадміністрації.

На всі апаратні наради при голові райдержадміністрації та засідання колегій райдержадміністрації запрошуються представники засобів масової інформації.

Для налагодження системного діалогу з громадськістю, поліпшення роботи із зверненнями громадян в райдержадміністрації діє постійна «пряма» телефонна лінія та графік особистого прийому голови райдержадміністрації, заступників голови райдержадміністрації, начальників управлінь та відділів райдержадміністрації.

5. Висновки та пропозиції щодо удосконалення роботи з питань дотримання антикорупційного законодавства.

Питання дотримання вимог антикорупційного законодавства та реалізація заходів із запобігання проявів корупції знаходяться на постійному контролі у керівництва райдержадміністрації

Аналіз проведеної роботи з дотримання законодавства про боротьбу з корупцією серед держслужбовців райдержадміністрації свідчить про достатній рівень її організації. В подальшому робота щодо профілактики корупційних діянь серед державних службовців здійснюватиметься відповідно до вищезазначених нормативно-правових актів.

Районна державна адміністрація подовжує проводити роботу, спрямовану на запобігання і припинення корупційних проявів та роз'яснення діючого антикорупційного законодавства.

Аналізуючи вищевикладене, питання дотримання вимог чинного антикорупційного законодавства, Закону України «Про державну службу» та інших законодавчих документів, які регулюють діяльність органів виконавчої влади знаходиться на постійному контролі.

Пропозиції:

1. Продовжити у подальшому цілеспрямоване проведення роботи з удосконалення діяльності органів виконавчої влади з реалізації в районі державної політики національної безпеки у сфері запобігання корупції, яка визначена в Законах України «Про державну службу» та «Про засади запобігання та протидії корупції» інших нормативно-правових актах, спрямованих на подолання корупції в Україні, в тому числі в розпорядженні обласної державної адміністрації від 16.08.2011 року № 632/А-2011 «Про заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2011 - 2013 роки».

2. Здійснювати постійний аналіз та уточнення переліку посад державних службовців, які працюють на посадах, де існує високий ризик проявів корупції, з метою їх навчання та проведення інших заходів превентивного характеру щодо протидії та запобігання проявам корупції. Сформований список використовувати в плануванні та проведені заходів з запобігання та протидії корупції.

3. При наявності фінансування запровадити спеціальні семінари з питань запобігання проявам корупції, етики та поведінки державних службовців

4. Особливу увагу приділяти розгляду звернень громадян, які містять інформацію щодо корупційних діянь, вчинених державними службовцями.

5. Розглянути питання про покладання обов'язків з організації роботи з питань запобігання корупції на окрему посадову особу райдержадміністрації.

6. Відомості про осіб, зазначених у статті 4 Закону, притягнутих за рішенням суду, яке набрало законної сили, до адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення за формою:

№ пп

Найменування органу виконавчої влади

Прізвище, ім'я та

по батькові

Найменування посади

Кваліфікація корупційного діяння

(стаття Закону України «Про засади

запобігання та протидії корупції») та короткий зміст правопорушення

Дата прийняття рішення судом та результати

рішення (стаття, міра покарання,

сума накладеного штрафу, гривень)

Заходи вжиті до державних службовців

згідно із статтею ЗО Закону України «Про державну службу»

1

Балтська районна державна адміністрація

У І кварталі 2012 року особи, зазначені у статті 4 Закону, до корупційні адміністративної та кримінальної відповідальності за правопорушення не притягувалися.

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними

органами, оборонної, мобілізаційної та режимно - секретної

роботи апарату райдержадміністрації                                                                       В.В. Лазаренко