23.10.2014

Інформація про зміни в антикорупційному законодавстві України

9 червня 2013 року набув чинності Закон України № 224-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики».

Вищезгаданим нормативним актом внесено низку змін до Закону України від 07.04.2013 № 3206-VI  «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі – Закон) а саме:

  • розширено коло осіб, які віднесені до близьких осіб державного службовця, нині це чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із державним службовцем, в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;
  • вперше серед термінів, визначених у статті 1 Закону з’явилися уповноважені підрозділи (спеціалісти) з питань запобігання та виявлення корупції державних органів (у МЗС України це Сектор з питань запобігання та виявлення корупції);
  • до членів сім’ї державного службовця Законом віднесені також і його повнолітні діти та батьки за умови, якщо вони спільно проживають з ним, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки;
  • уточнено порядок проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій  держави (стаття 11 Закону). Так, не проводиться спеціальна перевірка щодо кандидата на посаду, який перебуває на посаді в державному органі та призначається на посаду в іншому державному органі. Кандидат на посаду, стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилась, при призначенні, переведенні на посаду до іншого державного органу, повідомляє про це відповідний орган, який в установленому порядку запитує інформацію щодо її результатів.

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту подання претендентом на посаду підроблених документів або неправдивих відомостей, посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення на цю посаду, повідомляє протягом трьох робочих днів про виявлений факт правоохоронні органи та відмовляє претенденту у призначенні на посаду.

Вищезгаданими змінами також встановлюється, що державні службовці, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Відповідну декларацію вони зобов’язані подати протягом одного року за своїм останнім місцем роботи (служби).

Конкретизовано статтю 14 Закону в частині зобов’язання державних  службовців повідомляти безпосереднього керівника у письмовій формі про наявність конфлікту інтересів.

Внесено зміни до статей 21 та 22 Закону, якими встановлено, що  особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом. Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що формується та ведеться Міністерством юстиції України.

Крім того, згідно зі змінами, які набули чинності з 1 січня 2014 року до повноважень підрозділів з питань запобігання і виявлення корупції буде віднесена перевірка:

  • фактів своєчасності подання декларацій;
  • перевірка декларацій на наявність конфлікту інтересів;
  • логічний та арифметичний контроль декларацій.