План заходів Балтської районної державної адміністрації, щодо дотримання вимог законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства

 

 

План

 заходів Балтської районної державної адміністрації, щодо дотримання вимог законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства  (відповідно до п.5.1.2 Стратегічного плану діяльності Головного управління державної служби України у 2011 році)

 

пп.

Назва заходу

Строк

виконання

Відповідальні

за

виконання

Відмітка

про

виконання

І. Заходи щодо організації роботи в структурних підрозділах райдержадміністрації з питань запобігання та протидії корупції

1

Уточнення відповідальних за координацію роботи з питань запобігання корупційним проявам та відповідальних за організацію роботи з питань запобігання проявам корупції в структурних підрозділах райдержадміністрації.

20.06.11р

Цуркан О.П.

 

2.

Надання доповіді аналітичної інформації про виконання вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції в Україні» сектору протидії корупції облдержадміністрації.

Щомісячно до 25 числа

Лазаренко В.В.

 

ІІ. Заходи щодо вивчення, впровадження і організації виконання вимог нового антикорупційного законодавства

1. До прийняття та оприлюднення нового антикорупційного законодавства

1

Уточнення питань взаємодії з підрозділами з питань запобігання та протидії корупції інших органів виконавчої влади, територіальних органів.

05.06.11 р.

Лазаренко В.В.

 

2

Проведення організаційно-методичних заходів щодо підготовки до проведення практичних семінарів з питань вивчення особливостей нового антикорупційного законодавства з працівниками райдержадміністрації.

30.06.1 р.

Цуркан О.П.

 

Керівники структурних підрозділів

 

2. Після оприлюднення нового антикорупційного законодавства

1

Видання розпорядження голови райдержадміністрації про організацію вивчення та впровадження антикорупційних законів.

30.06.11 р.

Лазаренко В.В

 

2.

Розробка та затвердження планів заходів щодо впровадження і організації виконання вимог нового антикорупційного законодавства.

30.06.11 р.

Цуркан О.П.

 

Керівники структурних підрозділів

 

3

Проведення роз’яснювальної роботи, тематичних нарад, внутрішніх семінарів, тренінгів,  «круглих столів» щодо вивчення суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення, норм і положень нового антикорупційного законодавства.

30.06.11 р.

Цуркан О.П.

 

Керівники структурних підрозділів

 

4

Доведення вимог нового антикорупційного законодавства до підлеглих під особистий підпис.

30.06.11 р.

Цуркан О.П.

 

Керівники структурних підрозділів

 

3. Після набуття чинності новим антикорупційним законодавством (з 1 липня 2011 року)

1

Проведення тематичних нарад, внутрішніх семінарів, тренінгів,  «круглих столів», зустрічей з журналістами з питань роз’яснення норм нового антикорупційного законодавства.

25.07.11 р.

Цуркан О.П.

 

Керівники структурних підрозділів

 

2

Проведення в навчальних закладах освітніх програм з метою формування негативного ставлення молоді до корупції.

25.07.11 р.

Відділ освіти райдержадміністрації

 

 

3

Проведення прямих телефонних ліній на тему «нове антикорупційне законодавство» за участю керівників державних органів влади з метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності установ, які вони представляють.

30.07.11 р.

Цуркан О.П.

 

Керівники структурних підрозділів

 

4

Організація роботи щодо дотримання загальних правил поведінки державних службовців, затверджених наказом ГУДСУ від 04.08.2010 р. №214

30.07.11 р.

Відділ організаційно – кадрової роботи апарату райдержадміністрації

 

5

Надання доповіді про проведену роботу щодо вивчення та впровадження нового антикорупційного законодавства

30.07.11 р.

Цуркан О.П.

Лазаренко В.В.

 

4. Інформаційне забезпечення вивчення та впровадження нового антикорупційного законодавства суб’єктами корупційних правопорушень та інформування громадськості

1

Розміщення інформації щодо нового антикорупційного законодавства на веб-сайті, висвітлення перебігу інформаційної кампанії та процесу впровадження антикорупційного законодавства у засобах масової інформації.

30.07.11 р.

Цуркан О.П.

Шелих Л.Х.

Лазаренко В.В.

 

2

Висвітлення у ЗМІ результатів роботи правоохоронних та контролюючих органів щодо запобігання та протидії корупції, законотворчої діяльності, спрямованої на недопущення корупційних явищ.

Постійно

Цуркан О.П.

Шелих Л.Х.

Лазаренко В.В.

 

5. Взаємодія з громадськістю з реалізації державної антикорупційної політики, міжнародне співробітництво

1

Здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня знань різних верств населення щодо розвитку інститутів громадянського суспільства та їх ролі у формуванні негативного ставлення до корупції, протидії чинникам, що її зумовлюють, про особисту участь громадян у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь.

Постійно

Цуркан О.П.

Шелих Л.Х.

Лазаренко В.В.

 

2

Залучення громадськості до участі в заходах щодо запобігання і протидії корупції.

Посилення співробітництва правоохоронних органів з населенням у виявленні фактів корупції в органах державної влади. Організація отримання інформації від населення про факти корупції, тиску та вимагання за телефонами «гарячої лінії». Публікація номерів «телефонів довіри» у засобах масової інформації.

30.07.11 р

Цуркан О.П.

Лазаренко В.В.

 

3

Проведення тематичних нарад, семінарів, «круглих столів» з питань недопущення проявів корупційних явищ, профілактики та протидії корупції серед працівників структурних підрозділів райдержадміністрації з прийняттям заліків щодо знання вимог антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу України.

Постійно

Цуркан О.П.

Лазаренко В.В.