Про заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2013 роки

 

                                                          

 

УКРАЇНА

Балтська районна державна адміністрація

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

м. Балта

    01.11.2011 р.                                                                                                                       №1226/А-2011

 

Про заходи щодо запобігання та

протидії корупції на 2011-2013 роки

 

Відповідно до статей 6, 25, 41 Закону України від 09.04.1999 року № 586-XIV «Про місцеві державні адміністрації», Закону України від 07.04.2011 року №3206-VІ «Про засади запобігання та протидії корупції» та на підставі розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 16.08. 2011 року «Про заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2013 роки:

 

1. Затвердити заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2013 роки (додаються).

 

2. Відповідальними за координацію роботи з питань запобігання корупційним правопорушенням визначити:

- в апараті райдержадміністрації – керівника апарату;

- в структурних підрозділах райдержадміністрації – начальників управлінь (заступників начальників управлінь), начальників відділів, завідуючих секторів.

 

3. Відповідальним за організацію роботи з питань запобігання корупції визначити головного спеціаліста з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації.

 

4. Внести відповідні зміни до функціональних обов’язків керівника апарату, заступників начальників управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації.

 

5.   Виконання розпорядження контролюватиму особисто.

 

 

 

Голова Балтської районної

державної адміністрації                                                                                                    В.М.Бабанський

 

                                                                                                     

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                 розпорядження голови Балтської

                                                                                                                 районної державної адміністрації

                                                                                                                 від “ 01”       11       2011 року

                                                                                                                 № 1226 /А-2011

 

 

 

ЗАХОДИ

щодо запобігання та протидії корупції

на 2011-2013 роки

 

 

пп

Заходи

Термін

виконання

Відповідальні

1.

Плани заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2012 та 2013 роки розробити до 20 грудня 2011 і 2012 років та надати до відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та протидії корупції апарату обласної державної адміністрації до 25 грудня зазначених років.

Протягом 2012-2013 років

Лазаренко В.В.

2.

Активізувати роботу з громадськістю щодо запобігання і протидії корупції. Здійснити комплекс заходів, спрямованих на підвищення рівня знань різних верств населення щодо розвитку інститутів громадянського суспільства та їх ролі у формуванні негативного ставлення до корупції, протидії чинникам, що її зумовлюють, про особисту участь громадян у запобіганні та викритті фактів корупційних правопорушень.

Протягом 2011-2013 років  

 

Шелих Л.Х.

Структурні підрозділи райдержадміністрації

3.

Організувати отримання інформації від населення про факти корупції, тиску та вимагання хабарів за телефонами «гарячої лінії». Опублікувати номери «телефонів довіри» у засобах масової інформації. Забезпечити постійне оновлення антикорупційних сторінок веб–сайтів.

Протягом 2011-2013 років  

 

Шелих Л.Х.

Структурні підрозділи райдержадміністрації

4.

Вжити рішучих заходів щодо виявлення корупційних правопорушень посадовими особами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, які причетні до передачі земельних ділянок, особливо природно-заповідного, оздоровчого та рекреаційного призначення, з метою недопущення порушень вимог законодавства при оформленні прав на земельні ділянки, визначенні їх вартості, сплати земельного податку, внесенні орендної плати за землю.

Протягом 2011-2013 років  

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації

5.

Здійснювати моніторинг виконання плану заходів щодо запобігання та протидії корупції, аналізувати стан та результати роботи щодо додержання антикорупційного законодавства, розглядати їх на робочих нарадах, вживати додаткових заходів щодо усунення наявних недоліків у забезпеченні проведення єдиної державної антикорупційної політики.

Щомісячно

Лазаренко В.В.

6.

Провести навчання з державними службовцями районних державних адміністрацій, на яких вивчити основні положення та вимоги Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції».

15.11.11 р.

Лазаренко В.В.

7.

Здійснювати організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями та особами, уповноваженими на виконання функцій держави, декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

До 1 квітня 2012-1013 років

Шестун Г.В.

8.

Цілеспрямовано проводити організаційні заходи із запобігання порушень фінансової дисципліни, нецільового використання бюджетних коштів суб’єктами, які ведуть господарську діяльність та перебувають у сфері управління.

Постійно

Хатенко Т.В.

9.

Здійснювати організаційні заходи з проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців в районній державній адміністрації.

Постійно

Шестун Г.В.

Лазаренко В.В.

10.

Проводити попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців в обласній та районних державних адміністраціях, про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби.

Постійно

Шестун Г.В.

Лазаренко В.В.

11.

Вживати заходів щодо підвищення кваліфікації державних службовців з питань запобігання та протидії корупції і дотримання актів законодавства про державну службу та Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» із залученням фахівців правоохоронних органів та відповідних навчальних закладів.

Протягом 2011-2013 років  

 

Шестун Г.В.

Лазаренко В.В.

12.

Постійно вживати заходів щодо дотримання працівниками райдержадміністрації Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 4 серпня 2010 року №214.

Постійно

Шестун Г.В.

Лазаренко В.В.

13.

Організувати тематичні телепередачі, присвячені питанням корупції, її проявам та запобіганню.

Не менше двох разів на рік планувати та проводити тематичні наради, семінари, «круглі столи» з питань недопущення корупційних правопорушень, профілактики та протидії корупції серед працівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

Протягом 2011-2013 років  

 

Шестун Г.В.

Лазаренко В.В.

Шелих Л.Х.

14.

Проводити роботу з питань мінімізації ризиків корупції в рамках Проекту ОБСЄ «Підвищення якості та прозорості адміністративних послуг, що надаються органами виконавчої влади і місцевого самоврядування в інвестиційній сфері».

Постійно

Шестун Г.В.

Лазаренко В.В.

15.

Організувати проведення комплексних перевірок структурних підрозділів райдержадміністрації стосовно дотримання вимог законів України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про державну службу» та інших актів законодавства щодо протидії корупції.

Протягом 2012-2013 років

(за окремим планом)

Цуркан О.П.

16.

Систематично узагальнювати інформацію правоохоронних та судових органів щодо держслужбовців і прирівняних до них осіб, притягнутих до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень, для ведення бази даних на зазначених осіб та застосування до винних відповідних заходів реагування, передбачених законами України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про державну службу».

Щомісячно

Лазаренко В.В.

17.

Посилити контроль щодо заборони одержання структурними підрозділами райдержадміністрації від фізичних та юридичних осіб безоплатно послуг та майна, крім випадків, передбачених законами України.

Постійно

Цуркан О.П.

18.

Не допускати будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів серед державних службовців. Невідкладно повідомляти безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.

Постійно

Цуркан О.П.

Шестун Г.В.

Лазаренко В.В.

Структурні підрозділи райдержадміністрації

19.

У разі виникнення обставин щодо обмеження роботи близьких осіб негайно вживати заходів щодо їх усунення.

Постійно

Цуркан О.П.

Шестун Г.В.

Лазаренко В.В.

Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

 

 

Перший заступник голови Балтської                                                                                О.В.Нечипорук

районної державної адміністрації