27.12.2013

Про заходи щодо запобігання конфлікту інтересів та врегулювання його в разі виникнення на 2013-2016 роки

 

 

УКРАЇНА

Балтська районна державна адміністрація Одеської області

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

15.10.2013 р.                                                                                                   № 619/А-2013

 

 

Про заходи щодо запобігання конфлікту

інтересів та врегулювання його в разі

виникнення на 2013-2016 роки

 

 

           Відповідно до статей 6, 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”,  Указу Президента України від 23 квітня 2013 року №229/2013  «Про План заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки», розпорядження виконуючого обов’язки голови Одеської обласної державної адміністрації від 08 серпня 2013 року №786/А-2013 з метою запровадження у структурних підрозділах районної державної адміністрації дієвих механізмів щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення:

 

1. Затвердити заходи щодо запобігання конфлікту інтересів та врегулювання його в разі виникнення на 2013-2016 роки (додаються).

 

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання заходів інформувати головного спеціаліста з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату районної державної адміністрації за півріччя до 25 червня, за рік – до 25 грудня протягом 2013-2016 років.

 

3.  Головному спеціалісту з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату районної державної адміністрації узагальнювати надані матеріали та інформувати голову райдержадміністрації за півріччя до 5 липня, за рік – до 5 січня протягом 2014-2017 років.

 

4. Виконання розпорядження контролюватиму особисто.

 

 

 

Голова Балтської районної                                                                                В.М. Бабанський              

державної адміністрації                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

державної адміністрації

___________________________

 

ЗАХОДИ

щодо запобігання конфлікту інтересів та врегулювання

його в разі виникнення на 2013-2016 роки

 

1.  Організувати   вивчення   положень   Закону  України  «Про   засади  запобігання  і  виявлення   корупції» зі змінами,  внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики».

 

Протягом ІV кварталу 2013 року                  Структурні підрозділи  райдержадміністрації,         головний спеціаліст з питань взаємодії

з правоохоронними органами та

оборонної роботи апарату райдержадміністрації

 

2. Проводити навчання з державними службовцями структурних підрозділів районної державної адміністрації, на яких вивчити основні положення та вимоги Законів України «Про державну службу», «Про правила етичної поведінки», «Про засади запобігання і протидії корупції», Кодексу законів про працю України, постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» щодо недопущення конфлікту інтересів.

 

І квартал протягом 2014 – 2016                      Структурні підрозділи  райдержадміністрації,         головний спеціаліст з питань взаємодії

з правоохоронними органами та

оборонної роботи апарату райдержадміністрації

 

 

3. Забезпечити контроль за дотриманням працівниками райдержадміністрації  Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 4 серпня 2010 року № 214 у частині врегулювання конфлікту інтересів.

 

Постійно                                                          Структурні підрозділи  райдержадміністрації,         головний спеціаліст з питань взаємодії

з правоохоронними органами та

оборонної роботи апарату райдержадміністрації

 

4. При проведенні заходів щодо підвищення кваліфікації державних службовців з  питань запобігання та протидії корупції і дотримання актів законодавства про державну  службу та Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» передбачати  проведення окремих занять з питань запобігання конфлікту інтересів та врегулювання  конфлікту інтересів у разі його виникнення.

 

Протягом 2013-2016 років                              Структурні підрозділи  райдержадміністрації,         головний спеціаліст з питань взаємодії

з правоохоронними органами та

оборонної роботи апарату райдержадміністрації

 

 

5. Не допускати будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів серед  державних службовців. Невідкладно повідомляти в письмовій формі про це свого  безпосереднього керівника та терміново вживати заходів щодо усунення таких обставин.                              У разі неможливості усунення конфлікту інтересів не більше ніж протягом одного  робочого дня вживати заходів про здійснення контролю за рішеннями, що приймаються  державним службовцем.

 

Постійно                                                           Структурні підрозділи  райдержадміністрації,         головний спеціаліст з питань взаємодії

з правоохоронними органами та

оборонної роботи апарату райдержадміністрації

 

 

6. У встановлені строки проводити перевірку декларацій на наявність конфлікту інтересів та здійснювати логічний і арифметичний контроль.

 

Протягом 2014-2016 років                              Структурні підрозділи  райдержадміністрації,         головний спеціаліст з питань взаємодії

з правоохоронними органами та

оборонної роботи апарату райдержадміністрації

 

 

7. Вживати рішучих заходів щодо виявлення фактів наявності конфлікту інтересів у  посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, які причетні до  передачі земельних ділянок, використання бюджетних коштів, організації державних  закупівель, надання чи отримання документів дозвільного характеру, кадрових рішень,  реалізації контрольних або наглядових повноважень, регуляторної діяльності.

 

Протягом 2013-2016 років                              Структурні підрозділи  райдержадміністрації,         головний спеціаліст з питань взаємодії

з правоохоронними органами та

оборонної роботи апарату райдержадміністрації

 

8. Активізувати роботу з населенням щодо отримання інформації про наявність конфлікту інтересів серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави в органах  державної влади та органах місцевого самоврядування, за телефонами «гарячої лінії», «телефонами довіри» та веб – сайту райдержадміністрації.

 

Протягом 2013-2016 років                              Структурні підрозділи  райдержадміністрації

 

10. Забезпечувати залучення членів громадської ради при Балтській районній державній адміністрації, інших інститутів громадянського суспільства  до виявлення фактів наявності конфлікту інтересів.

 

Протягом 2013-2016 років                              Відділ комунікацій з громадськістю,         головний спеціаліст з питань взаємодії

з правоохоронними органами та

оборонної роботи апарату райдержадміністрації

 

 

 

Керівник апарату

Балтської районної державної адміністрації                                                           О.П. Цуркан