Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Балтській районній державній адміністрації

 

УКРАЇНА

Балтська районна державна адміністрація

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

м. Балта

14.09.12                                                                                                      № 1521/А-2012

 

Про затвердження Переліку відомостей,

що становлять службову інформацію

в Балтській районній державній адміністрації

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", розпорядження голови Одеської облдержадміністрації від 26 липня 2012 року № 762/А-2012 «Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію в обласній державній адміністрації», з метою забезпечення в Балтській райдержадміністрації єдиного порядку обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять службову таємницю:

1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Балтській районній   державній адміністрації (далі-Перелік), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити впорядкування роботи з документами, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

3. Загальному відділу апарату районної державної адміністрації забезпечити оприлюднення зазначеного Переліку в порядку, визначеному законодавством України.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Голова Балтської районної

державної адміністрації                                                                                         В.М.Бабанський

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

від «14» вересня 2012 року

№1521/А-2012

 

Перелік

відомостей, що становлять службову інформацію в районній державній адміністрації

№з/п

Зміст відомостей, що становлять службову інформацію

1. Сфера оборони

1.1

Відомості про заходи щодо організації підготовки Цивільної оборони району, крім відомостей, що становлять державну таємницю

1.2

Відомості про склад сил і засобів, організацію та плани дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру загальнодержавного та регіонального рівнів

1.3

Зведені відомості про віднесення об’єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільної оборони

1.4

Відомості щодо антитерористичної діяльності, крім відомостей, що становлять державну таємницю

1.5

Відомості про планування, організацію запровадження та фактичний стан заходів щодо реалізації державної політики у сфері запобігання і подолання кризових ситуацій, що спричинені екстремістськими або терористичними проявами

1. 6

Відомості про використання земельних ділянок, споруд та майна, яке залишається на території колишніх військових містечок.

2. Мобілізаційна підготовка

2.1

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки або мобілізаційного плану органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, крім відомостей, що становлять державну таємницю

2.2

Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок і строки переведення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), на режим роботи в умовах особливого періоду, крім відомостей, що становлять державну таємницю

2.3

Відомості про мобілізаційні завдання, виробничі потужності мобілізаційного призначення, номенклатуру, норми накопичення, фактичну наявність та якісний стан матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, крім відомостей, що становлять державну таємницю

2.4

Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку на підприємствах, установах, організаціях, крім відомостей, що становлять державну таємницю

2.5

Відомості про стан мобілізаційної готовності щодо окремого підприємства, установи та організації, крім відомостей, що становлять державну таємницю

2.6

Відомості про спеціальні формування, що передаються Збройним силам України в умовах воєнного стану, їхня кількість та готовність підприємств-формувачів, крім відомостей, що становлять державну таємницю

2.7

Відомості про медичні, транспортні, комунально-побутові, ремонтні та інші послуги, що надаються Збройним силам України, іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, в умовах воєнного стану, в яких розкриваються за окремими показниками види, напрями, номенклатура, строки, обсяги послуг щодо окремого підприємства, установи та організації

2.8

Відомості за окремими показниками про норми, обсяги заготівлі донорської крові та її препаратів

2.9

Зведені відомості про кількість військовозобов’язаних, що заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), крім відомостей, що становлять державну таємницю

2.1 0

Відомості за окремими показниками про кількість, типи, марки, запас ходу автотракторної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки, повітряних, залізничного рухомого складу, які підлягають виділенню для забезпечення мобілізаційного розгортання та укомплектування військових частин згідно з мобілізаційним планом, щодо окремого підприємства, установи, організації

2.1 1

Відомості за окремими показниками про норми та обсяги накопичення незнижувальних запасів пального, створених для забезпечення подачі у війська автомобільної і тракторної техніки мобілізаційного призначення, ємність баз і складів для його зберігання щодо окремого підприємства, установи, організації

2.1 2

Відомості за окремими показниками про дислокацію, технічний стан законсервованих авто-, авіазасобів, обходів і з'єднувальних залізничних колій, які використовуються за умов воєнного стану

2.1 3

Відомості за окремими показниками про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води, фактичні об'єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення, заходи щодо їх охорони у районах та містах з населенням до 100 тисяч осіб

2.1 4

Відомості за окремими показниками про планування, розміщення, фінансування, виконання державного оборонного замовлення на поставку промислової продукції, медичного майна, продовольчих товарів та сільськогосподарської продукції для військових споживачів

2.1 5

Відомості за окремими показниками про переліки, дислокацію, систему охорони, захисту особливо важливих та важливих державних об'єктів, які беруться під військову і пожежну охорону за умов воєнного стану

2.1 6

Відомості за окремими показниками про заходи, які заплановані або здійснюються для забезпечення сталості функціонування галузей національної економіки за умов воєнного стану щодо: створення сировинних запасів, матеріально-технічних ресурсів, які заплановані з урахуванням можливих наслідків застосування засобів ураження; підготовки систем управління; створення проектної та технічної документації; організації та проведення відновлювальних робіт; створення та утримання страхового фонду документації щодо основних видів найважливішої цивільної промислової продукції, будівництва фортифікаційних споруд, технічного прикриття об’єктів галузей національної економіки, крім відомостей, що становлять державну таємницю

2.1 7

Відомості за окремими показниками про системи (схеми) трас зовнішнього постачання електричної і теплової енергії, газопроводів, призначених для живлення підприємств, установ, організацій, які виробляють основні види найважливішої цивільної промислової продукції, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

3. Транспорт та зв’язок

3.1

Відомості про організацію системи оповіщення Цивільної оборони району (цивільного захисту) та оперативних чергувань на пунктах управління, побудову системи зв'язку: схеми організації зв'язку з неповним переліком позивних і діючих частот, витяг з переліку телефонних та телеграфних постійно діючих каналів, пояснювальні записки до планів та схем зв'язку

3.2

Відомості за окремими показниками про зміст плану перевезень (маршрути, строки, місця зосередження) населення у разі евакуації, крім відомостей, що становлять державну таємницю

3.3

Відомості за окремими показниками про характеристики систем управління повітряним рухом, навігації і посадки, під’їзди до великих залізничних вузлів, станцій, наявність та потужність джерел енергопостачання залізниць на мирний час.

3.4

Відомості про пропускну спроможність залізниці та обсяги ремонтно-відновлювальних робіт, які здійснюються на різних напрямках

3. 5

Відомості за окремими показниками про найменування, обсяги, систему забезпечення безпеки перевезень залізничним, автомобільним, повітряним транспортом спеціальних вантажів (виробів, матеріалів), народногосподарських вантажів, що мають особливу цінність для держави, вантажів з небезпечними властивостями (вибухові та радіоактивні), крім відомостей, що становлять державну таємницю.

3. 6

Детальні відомості про магістральні та внутрішньозонові лінії зв’язку загального користування, що не належать до мобілізаційних потужностей

3. 7

Відомості про канали зв’язку, траси, призначення, типи засобів зв’язку, їх кількість і розміщення, які не становлять державну таємницю.

4. Охорона державної таємниці

4.1

Відомості за окремими показниками про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці, крім відомостей, що становлять державну таємницю

4.2

Відомості щодо надання або переоформлення спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею

4.3

Відомості щодо оформлення та надання посадовим особам допуску та доступу до державної таємниці

4.4

Номенклатура посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці

4.5

Відомості щодо організації та ведення секретного діловодства

4.6

Номенклатура секретних справ

4.7

Відомості щодо перевірки наявності секретних документів, перегляду грифів секретності матеріальних носіїв інформації

4.8

Акти на знищення матеріальних носіїв секретної інформації

4.9

Відомості щодо погодження покладання обов’язків стосовно забезпечення режиму секретності на уповноважених режимно-секретних органів підпорядкованих суб’єктів режимно-секретної діяльності

4.10

Звіти про стан охорони державної таємниці

4.11

Відомості про проведення службових розслідувань за фактами розголошення секретної, службової та конфіденційної інформації, втрати її матеріальних носіїв та інших порушень законодавства у сфері охорони інформації з обмеженим доступом.

4.12

Відомості щодо режимних приміщень для проведення секретних робіт, сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, заходи щодо їх охорони

4.13

Акти про результати перевірок стану забезпечення режиму секретності і секретного діловодства

4.14

Правила пропускного та внутрішнього об'єктового режиму

4.15

Відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану

4.16

Перелік посад, перебування на яких дає право посадовим особам надавати матеріальним носіям грифи секретності

4.17

Список посадових осіб, які допущені до роботи з мобілізаційними документами

4.18

Відомості про порядок охорони державної таємниці під час прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців

4.19

Відомості щодо приймання - передавання матеріальних носіїв секретної інформації, заходів реорганізації або ліквідації режимно-секретних органів

4.20

Відомості (щодо конкретного випадку) за окремими показниками про маршрути, час переміщення та порядок доставки матеріальних носіїв секретної інформації.

5. Містобудування та архітектура

5.1

Топографічні та цифрові карти, фотоплани та фотокарти М 1:200 000 в єдиній державній системі координат 1942 року, такі ж самі матеріали в М 1:100000 в умовній системі координат 1963 року

5.2

Топографічні, цифрові карти, фотоплани і фотокарти масштабів 1:10 000 – 1:50 000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, які містять інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення

5.3

Плани міст масштабу 1:10 000 – 1:20 000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, які містять інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення

5.4

Спеціальні карти, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання  масштабів 1:50 000 – 1:200 000, карти ділянок рік масштабів 1:25 000, 1:50 000

5.5

Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування систем координат УСК-2000 і СК-42 та зв’язки цих систем з іншими системами координат, у тому числі умовними або місцевими

5.6

Відомості про координати геодезичних пунктів на територію України, визначені з точністю до 10 метрів у будь-якій системі координат, крім умовної та місцевої, а також геодезичні і картографічні, матеріали, які дозволяють обчислювати або уточнювати вказані координати з такою самою точністю

5.7

Картографогеодезичні дані, які характеризують рельєф поверхні Землі з точністю за висотою перерізу до 10 метрів на територію України, які покривають площу в одному масиві понад 25 км2

5.8

Графічна частина містобудівної документації, яка розроблена на картографічній основі, що має гриф «Для службового користування».

5.9

Відомості, що містяться у нормативних документах з проектування та будівництва об’єктів цивільного захисту, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

5.10

Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони у містах з населенням понад 10 тис. осіб, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

5.11

Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

5.12

Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення у районі та місті, якщо такі відомості не становлять державну таємницю.

5.13

Відомості, що розкривають бази даних на об'єкти і споруди систем життєзабезпечення, об'єкти будівництва та історико-культурні пам'ятники згідно з програмами створення страхового фонду документації

5.14

Титульні списки капітального будівництва та титульні переліки капітального ремонту, державні акти на постійне землекористування об’єктів спецпризначення.

5.15

Відомості про охоронну сигналізацію в музеях і місцях розміщення унікальних художніх цінностей.

6. Сфера внутрішньої та зовнішньої політики

6.1

Аналітичні відомості щодо можливості виникнення конфліктів у сфері міжетнічних і міжконфесійних відносин, радикалізації та проявів екстремізму в діяльності деяких об’єднань національних меншин та релігійних громад.

6.2

Відомості про зміст вказівок посадовим особам (делегаціям), що представляють районну державну адміністрацію на міжнародних форумах, переговорах, консультаціях та нарадах, а також тактику ведення, засоби здійснення впливу при проведенні конкретних переговорів, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

6.3

Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, які за домовленістю сторін вважаються конфіденційними.

6.4

Відомості з питань розробки позицій України, Одеської області та Балтського району  на міжнародній арені крім відомостей, що становлять державну таємницю.

6.5

Заходи щодо реалізації досягнутих двох та багатосторонніх домовленостей, у разі, якщо ці домовленості носять службовий характер.

6.6

Позиційні матеріали до візитів, переговорів та інших заходів з представниками іноземних держав, які проводять посадові особи, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

7. Інші відомості

9.1

Відомості, що містять службову інформацію підприємств, установ та організацій стосовно їхньої комерційної, господарсько-фінансової діяльності і економічного становища.

9.2

Інформація, що утворюються з використанням документів з грифом обмеження доступу, крім відомостей, що становлять державну таємницю.